BioRES - Trening konferenciji
Pozivamo Vas da rezervišete svoje mesto na BioRES - Trening konferenciji "Održivi regionalni lanci snabdevanja drvnim gorivima"  koja će biti održana u subotu 26. Novembra 2016. od...
Međunarodna konferencija „SEE ENERGY – Connect and Supply 2016“
Biomasa – veliki potencijal koji Srbija tek treba da iskoristi Korišćenje obnovljivih izvora energije u Srbiji danas je veće nego ranijih godina, ali još puno treba da se radi...
SEE Energy – Connect & Supply 2016
15-16. 11. 2016. Master centar, Hajduk Veljkova 11, Novi Sad, Serbia Dan 1: Utorak 15.11.2016. 09.00 – 10.00 REGISTRACIJA UČESNIKA 10.00 – 10.25 UVODNA REČ: SERBIO,...
REN21 objavio Renewables 2016 Global Status Report
Renewables 2016 Global Status Report možete pogledati i preuzeti u celosti na sledećoj stranici: www.ren21.net/gsr
Serbio

Serbio

četvrtak, 12 decembar 2013 00:00

Kalendar dešavanja

Međunarodna konferencija SEE ENERGY - Connect & Supply 2016

Mesto održavanja: Kongresni centar „Master“ Novosadskog sajma

Vreme održavanja: 15. i 16. novembar 2016.

Cilj međunarodne konferencije SEE ENERGY - Connect & Supply 2016, u organizaciji Nacionalne asocijacije za biomasu – SERBIO, jeste umrežavanje domaćih i međunarodnih kompanija koje posluju u sektoru obnovljivih izvora energije (OIE).

Više o tome

 

VIŠE TOPLOTE SA MANJE DRVETA

Lokacija: Ženeva

Datum: 18-19.02.2015.

Ključna tema: Kako obezbediti zdrav, pristupačan i efikasan izvor drvne energije ljudima u jugoistočnoj Evropi i centralnoj Aziji

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENERGIJA IZ BIOMASE

Lokacija: Plovdiv

Datum: 19.03.2015.

Organizator: Naučno tehnička unija - Bugarska i regionalna unija mašinaca

Partneri koji učestvuju: BGBIOM

Doprinos/udeo: BGBIOM je predstavio koncept BioRES-a

Ključna tema:

Prisutni na seminaru (>50 prisutnih) uključujući ljude u biznisu, naučnim institutima i univerzitetima iz različitih delova bugarske – Sofija, Varna, Haskovo, Pazardžik i Plovdiv.

Neki od ovih ljudi su potencijalne i trenutno zainteresovane strane:

- Mirko Ugrinov iz Teritorijalne unije za energetiku

- Ivan Ančev iz Regionalne unije mašinaca

- Ljudmil Kostadinov iz razvojne agencije za održivu energiju

- Atanas Atanasov iz Crnomorskog regionalnog enegretskog centra

- prof. Valčev sa Univerziteta prehambene tehnologije

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONFERENCIJA O BIOMASI

Lokacija: Privredna komora Srbije, Beograd/Srbija

Datum: 26.03.2015.

Organizator: Stalna konferencija, UNDP i Finska ambasada

Partneri koji učestvuju: SERBIO

Ključna tema: Kratka prezentacija tehničkog prikaza proizvodnje energije iz biomase u Srbiji (gde će se pomenuti projekat BioRES i koncept BLTC-a)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

WESTERN BALKANS RENEXPO®

Lokacija: Beograd

Datum: 22.-23.04.2015.

Organizator: REECO

Partneri koji učestvuju: SERBIO

Ključna tema: Predstavljanje BioRES-a u saradnji sa GIZ DKTI programom

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENERGETSKA BEZBEDNOST U DUNAVSKOJ REGIJI

Lokacija: Brisel

Datum: 23.04.2015.

Organizator: Ministarstvo životne sredine, klime i energetike

Partneri koji učestvuju: AEBIOM, GIZ – napominjući BioRES u panel diskusiji

Doprinos/udeo: U saradnji sa GIZ

Ključna tema: Uloga bioenergije u energetskoj bezbednosti i zaštiti klime u Dunavskoj regiji

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONFERENCIJA O BIOMASI NA NOVOSADSKOM SAJMU POLJOPRIVREDE

Lokacija: Novi Sad, Srbija

Datum: 12.05.2015.

Organizator: Garantni fond Vojvodine

Partneri koji učestvuju: Serbio

Ključna tema: Prezentacija projekta BioRES

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mobilizacija drvne biomase za energiju i industrijsku upotrebu

Lokacija: Rim, Italija

Datum: 19.05.2015.

Organizator: FAO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVETSKI KONGRES ŠUMARSTVA

Lokacija: Durban

Datum: 7.-11.09.2015.

Organizator: FAO

Partneri koji učestvuju: GIZ

Web sajt: HTTP://WWW.FAO.ORG/FORESTRY/WFC/EN/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

EVROPSKA NEDELJA REGIONA I GRADOVA OTVORENI DAN U BRISELU">EVROPSKA NEDELJA REGIONA I GRADOVA OTVORENI DAN U BRISELU

Lokacija: Durban

Datum: 12.-15.10.2015.

Organizator: EU COM

Partneri koji učestvuju: GIZ

Doprinos/udeo: BioRES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČETVRTI GODIŠNJI FORUM EUSD

Lokacija: Ulm, Nemačka

Datum: 29.-30.10.2015.

Strateški ciljevi Ministarstva energetike razvoja i zaštite životne sredine su:

  • Viši nivo energetske efikasnosti i intezivnije korišćenje potencijala obnovljivih izvora energije

  • Izgradnja novih energetskih objekata koje će obezbediti ne samo dovoljno energije, nego i zdravu životnu sredinu
  • Otvaranje regionalnih deponija i reciklažnih centara
  • Stalna briga o stanju životne sredine i pretvaranje ekoloških crnih rupa u zelenu Srbiju

Energetski sektor strategija razvoja Republike Srbije

Prioriteti:


• Ekonomična upotreba kvalitetnih energenata i povećanja energetske efikasnosti u proizvodnji, distribuciji i korišćenju energije kod krajnjih potrošača energenata u vezi usluga.

• Upotreba obnovljivih izvora energije, kao i nove, energetski efikasnije i ekološki prihvatljivije energetske tehnologije i instalacije / oprema za korišćenje energije.

• Vanredna / hitna ulaganja u nove izvore energije, sa novim gasnim tehnologijama (kombinovano gasno-parne termo - energetske instalacije).

• Dugoročni razvoj i regionalni strateški prioritet izgradnje novih energetskih infrastrukturnih objekata

 

Razlozi za donošenje NAPOIE-a (Nacionalni akcioni plan za obnovljive izvore energije):

• Ostvarivanje ciljeva energetske politike Srbije u oblasti OIE

• Poštovanje obaveza preuzetih ugovorom o osnivanju Energetske zajednice (EZ)

• Utvrđivanje putanje za dostizanje cilja 27% OIE u bruto finalnoj potrošnji energije Srbije 2020. godine

• Definisanje mera za veće korišćenje OIE

četvrtak, 24 januar 2013 10:46

Regionalna Energetska strategija

Sporazum o osnivanju Energetske zajednice potpisan je oktobra 2005.godine i stupio je na snagu jula 2006.god. Jedan od zadataka Energetske zajednice bio je da kreira prvu Regionalnu energetsku strategiju.

Strategija ima za cilj da prikaže trenutno stanje i eventualnu budućnost energetskog sektora u Energetskoj zajednici, kao i da obezbedi okvir za olakšavanje investicija u energetskim sistemima, promovisanje energetske bezbednosti u celom regionu (kao i za svaku članicu zajednice). Ona teži da integriše i nacionalne prioritete u širu viziju i da ukaže na mogućnosti stvaranja sinergije između aktivnosti pojedinačnih članica sa minimalnim troškovima, istovremeno omogućavajući bolje iskorišćenje investicionih mogućnosti.

 

Sporazum o osnivanju Energetske zajednice potpisan je oktobra 2005.godine i stupio je na snagu jula 2006.god. Jedan od zadataka Energetske zajednice bio je da kreira prvu Regionalnu energetsku strategiju.

Strategija ima za cilj da prikaže trenutno stanje i eventualnu budućnost energetskog sektora u Energetskoj zajednici, kao i da obezbedi okvir za olakšavanje investicija u energetskim sistemima, promovisanje energetske bezbednosti u celom regionu (kao i za svaku članicu zajednice). Ona teži da integriše i nacionalne prioritete u širu viziju i da ukaže na mogućnosti stvaranja sinergije između aktivnosti pojedinačnih članica sa minimalnim troškovima, istovremeno omogućavajući bolje iskorišćenje investicionih mogućnosti.

Srbija raspolaže neiskorišćenim potencijalom biomase od 3,3 miliona tona ekvivalentne nafte i upotreba tog prirodnog bogatstva značajno bi pomogla dostizanju cilja da iz obnovljivih izvora do 2020. proizvodimo 27% ukupne potrošnje energije, podaci su Privredne komore Srbije.

Da korišćenje biomase nije samo neophodnost zbog zaštite životne sredine, kao i zbog potrebe za energetskom nezavisnošću, već postaje i dobra poslovna prilika, potvrdio nam je Vojislav Milijić, dipl.ing. šumarstva i predsednik Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO.

Nacionalna asocijacija za biomasu je deo Akcionog plana za biomasu 2010-2012, takođe sve države u regionu i Evropi imaju takvo udruženje.

- Poslednjih godina došlo je do razvoja određenih proizvodnih grana, na primer proizvodnje drvnog i agro peleta, briketa, drvne sečke, a takođe došlo je i do povećanja interesovanja investitora u proizvodnju toplotne i električne energije na bazi biomase. Pored toga narasla je i potreba potrošača – pre svega opština sa zasterelim sistemima za grejanje ili preskupim energentima. Ipak, strateški okviri i zakonske regulative još ne prate potrebe razvoja ovog sektora. Jedan od razloga tome je i to što učesnici u sektoru biomase nisu jedinstveni i nemaju jedinstven nastup, već se na tržištu i u procesima formulisanja politike postavljaju svako za sebe. Upravo u mogućnosti da sektor biomase dobije jedinstven glas, mi smo i uvideli potrebu da napravimo Nacionalnu asocijaciju za biomasu - navodi Vojislav Milijić.

vojislav miljic 241212Kako kaže naš sagovornik, ciljevi SERBIO su razvoj tržišta i povoljnog poslovnog okruženja za održivi bioenergetski sektor u Srbiji, povećanje informisanosti javnosti o mogućnostima upotrebe biomase, promocija javno-privatnog partnerstva na polju upotrebe biomase, unapređenje znanja, istraživanja i razvoj korišćenja obnovljivih izvora energije u Srbiji.

Članice SERBIA su nevladine organizacije koje se bave energetikom, ekologijom, šumarstvom, kao i razvojem, preuzeća koja prerađuju biomasu, ili su zainteresovana za razvoj u tom smeru, kao i preduzeća koja pružaju usluge preduzećima koja se bave biomasom, od nabavke mehanizacije do trgovine i stručnih usluga. U udruženju su i individualni stručnjaci vezani za mobilizaciju, sakupljanje i korišenje biomase, kao i trgovinu proizvodima na bazi biomase.

Govoreći o koracima koji će doprineti povećanju upotrebe biomase u Srbiji, naš sagovornik napominje da je neophodno napraviti sveobuhvatan i multisektorski pristup koji će popraviti poslovno okruženje, smanjiti birokratiju i privući investitore koji će uložiti u proizvodnju energije na bazi biomase, i to pre svega kogeneracijska postrojenja za električnu i toplotnu energiju.

- Paralelno sa tim potrebno je napraviti strategiju mobilizacije drvne i poljoprivredne biomase. Pri ovome smatram da veliki potencijal predstavljaju privatne šume, koje uz adekvatnu organizaciju vlasnika šuma i proizvodnje i uz promenu organizacije proizvodnje u državnim šumama, mogu pružiti odličnu sirovinsku bazu za razvoj energetskih postrojenja. Neophodno je i u radu na promeni sistema za grejanje u pojedinim opštinama insistirati na uvođenju kotlova za biomasu, kao ekološki i ekonomski najopravdanijem gorivu, čije će dobavljanje biti vezanu za lokalne šumske i poljopivredne resurse opština, a time će uticati i na povećanje zaposlenosti stanovništva i ruralni razvoj.

Vojislav Miljić napominje da u Srbiji trenutno postoji preko deset proizvođača drvnog i agro peleta, dvadesetak proizvođača drvnog briketa koji briket proizvode iz ostatka primarne proizvodnje rezane građe, kao i par specijalizovanih preduzeća za proizvodnju drvne sečke. Distribuciju mašina radi mali broj preduzeća, dok se proizvodnjom kotlova, kao i distribucijom bavi nešto više domaćih preduzeća i zastupnika stranih firmi. Postoji par preduzeća koje realizuju investicije u kogeneracijska postrojenja za električnu i toplotnu energiju, kao i manji broj konsultantskih firmi vezanih za ovu oblast.

pelet

Kako bi se stimulisale ove firme, prema rečima sagovornika "eKapije", neophodno je pre svega da proizvodi na bazi biomase koji se koriste u energetske svrhe (pelet, briket, drvna sečka) budu oporezovani sa 8% PDV-a kao i ostali energenti.

- Sa druge strane, potrebno je uskladiti zakonska rešenja vezana za ekologiju sa zakonskim rešenjima vezanim za promet proizvoda na bazi biomase. Prošle godine postojala je dvomesečna zabrana izvoza proizvoda na bazi biomase (sečka, pelet, briket) zato što ekološko zakonodavstvo definiše biomasu kao otpad. Takođe proizvodnja biomase na bazi drveta i poljoprivrednih ostataka sa sobom nosi velike troškove sakupljanja naročito na brdsko planinskim terenima gde je upotreba mehanizacije ograničena. S tim u vezi, potrebno je razviti sistem subvencionisanja sakupljanja biomase, obzirom da je cena koja uvažava ove troškove trenutno nekonkurenta, ako se u obzir uzmu postojeće fid in tarife i stanje na tržištu. Ovakve subvencije postoje za proizvođače drvne sečke u skandinavskim zemljama, koje prednjače u razvoju korišćenja biomase u Evropi.

On napominje da sektor biomase u narednom periodu može očekivati ubrzan razvoj i rast, naročito ukoliko se smanje birokratske procedure vezane za investicije u energetiku. Sirovinska baza je velika, a sama mobilizacija biomase će se značajno unaprediti ukoliko se poveća unutrašnja tražnja za biomasom.

Resurs centar u Majdanpeku

SERBIO je mlada organizacija osnovana u novembru ove godine.

- Ipak, aktivni smo u projektnim aktivnostima. Učestvujemo u sprovođenju projekta Resurs centra u Majdanpek uz podršku Ambasade Norveške, a koji je vezan za sprovođenje lokalne kampanje i informisanje poljoprivrednika i vlasnika privatnih šuma o značaju i mogućnostima proizvodnje obnovljive energije na bazi drveta, izgradnje kapaciteta loklanih udruženja vezanih za obnovljive izvore energije i klimatske pomene i pružanje pomoći vlasnicima šuma, poljoprivrednicima i preduzetnicima u tome da postanu proizvođači energije a ne samo proizvođači goriva.

SERBIO osnivači

Osnivači SERBIO-a su: Udruženje građana Resurs Centar Majdanpek, UG Udruženje šumovlasnika opštine Majdanpek, UG Centar za energetsku efikasnost CEFIX Vršac, UG Asocijacija za razvoj opštine Bor, Pelera d.o.o Ratkovo, UG Unekoop Paraćin, UG Crni vrh Bor, UG Asocijacija eksperata poslovnog i industrijskog menadžmenta Srbije Bor, UG Resurs centar Bor, Envi Tek d.o.o Beograd, i nekoliko individualnih stručnjaka koji rade u oblasti biomase.


Sremska Mitrovica je prvi grad u Vojvodini gde se, od danas, za sistem daljinskog grejanja koristi biomasa.

Kotao snage 18 megavata u novoizgrađenom postrojenju u Privrednom društvu "Panonske telektrane" koji kao gorivo koristi suncokretovu ljusku i služi kao bazni izvor toplotne energije za grejanje Sremske Mitrovice, pustio je u pogon predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajtić.

Značaj ove investicije je višestruk, podsećaju nadležni, a kao najvažniji ističu mogućnost pojeftinjenja cene grejanja za skoro 40 odsto.

"Veliko mi je zadovoljstvo što danas puštamo u rad najveći kotao u Srbiji ove vrste. Ovo jeste naša budućnost, ne zbog toga što o tome govore evropski standardi ili neki kriterijumi po kojima treba da dostignemo mnogo viši nivo iskorišćenosti obnovljivih izvora energije od sadašnjeg, nego i zbog toga što je korišćenje obnovljivih vidova energije nova šansa za Vojvodinu i nova šansa za Srbiju", istakao je Pajtić.

Predsednik Vlade Vojvodine saopštio je da je u ovom trenutku u procesu realizacije osam projekta u osam opština - od Kikinde, Sente, pa preko Vrbasa i Odžaka gde će toplane raditi na principu obnovljivih izvora energije.

"Na taj način koristimo 3.000.000 tona biomase koja svake godine propada na našim poljima i što će to doneti profit našim poljoprivrednicima. Važno je zato što svaka takva adaptacija toplane dovodi sa sobom jedan novi pogon za peletiranje i otvara od 50 do 100 novih radnih mesta u svakoj opštini. Takav projekat podrazumeva i da će cena grejanja biti za 20 do 40 odsto niža nego što je u ovom trenutku", zaključio je Pajtić.

Termoelektrana-toplana Sremska Mitrovica jedan je od tri ogranka Privrednog društva "Panonske termoelektrane-toplane" d.o.o. Novi Sad, koje radi i posluje u okviru JP EPS kao jedno od šest kompanija za proizvodnju energije. Na današnji dan, "Panonske termoelektrane-toplane" obeležile su i 21. godinu od svog osnivanja.

Izvor: Radio televizija Vojvodine

Usvаjаnje novog zаkonа o efikаsnom korišćenju energije će omogućiti dа se identifikuju nаbolji i nаjefikаsniji nаčini zа uštedu enegije u Srbiji, izjаvio je dаnаs pomoćnik ministrа energetike, rаzvojа i zаštite životne sredine Dejаn Trifunović.

Trifunović je, prlikom predstаvljаnjа Nаcrtа zаkonа o efikаsnom korišćenju energije, rekаo dа se nаdа dа će ovаj zаkon u pаrlаmentu biti usvojen u prvom kvаrtаlu sledeće godine dok glаvne efekte zаkonа očekuje u 2014. godini.
Premа nejgovim rečimа, rаzlog zа donošenje ovog zаkonskog rešenjа je dа je energetski intenzitet u Srbiji dvа do tri putа veći, nego u zemljаmа EU, dа smo zаvisni od uvoznih energenаtа u procentu od 33,6 odsto, prisutаn je negаtivаn uticаj energetskog sektorа nа životnu sredinu, 76 odsto emisije gаsovа sа efektom "stаklene bаšte" iz energetskog sektorа.

Zаkon, kаko je rekаo, tаkođe predviđа i Budžetski fond zа unаpređenje energetske efikаsnosti kojim uprаvljа ministаr, а Vlаdа Srbije donosi godišnji progrаm finаnsirаnjа аktivnosti i merа unаpređenjа energetske efikаsnosti.

Sredstvа se dodeljuju putem jаvnog konkursа i dostupnа su svim prаvnim i fizičkim licimа, rekаo je Trifunović i dodаo dа je uslov zа investicione projekte energetski pregled, odnosno elаborаt o energetskoj efikаsnosti, kаo i ponovni pregled 12 meseci posle reаlizаcije projektа.

Nа nivou аutnomne pokrаjine i jedinice lokаlnih sаmouprаvа postoje i druge mere podsticаjа, а predviđene su i poreske i druge olаkšice, nаveo je Trifunović.

Trifunović je istаkаo dа je cilj uvođenjа ovog zаkon nаmerа dа se obezbedi i stimuliše odgovorno, rаcionаlno, efikаsno i održivo korišćenje energije, dа se doprinese povećаnoj sigurnosti snаbdevаnjа energijom, smаnjenju uvozne zаvisnosti, povećаnju konkurentnosti privrede i stаndаrdа grаđаnа, dа se stvore uslovi zа zаpošljаvаnje visoko stručnih kаdrovа kаo i lаkše ispune obаveze zemlje u pogledu primene obnovljivih izvorа energije.

Tаkođe je nаmerа, kаkаo je nаveo, dа se smаnje negаtivni efekti sektorа energetike nа životnu sredinu i smаnji emsijа CO2.
Novim zаkonom o efikаsnom korišćenju energije biće obuhvаćeni sektor proizvodnje, prenosа i distribucije energije, proizvođаči, uvoznici i prodаvci proizvodа koji utiču nа potrošnju energije, vlаsnici kotlovа snаge preko 20 kilovаtа, vlаsnici sistemа zа klimаtizаciju snаge preko 12 kilovаtа.

Trifunović je istаkаo dа će novim zаkonom biti uvedeni i novi mehаnizmi kаo što su orgаnizovаno uprаvljаnje energijom, energetski pregledi, oznаčаvаnje proizvodа koji utiču nа potrošnju energije, nаplаtа premа potrošnji energije, energetskа efikаsnost kаo kriterijum zа jаvne nаbаvke.

Obveznici sistemа energetskog menаdžmentа će, premа njegovim rečimа, biti privrednа društvа u proizvodom sektoru i sektoru trgovine i uslugа, dok će u jаvnom sektoru to biti orgаni držаvne uprаve i drugi orgаni Republike Sribje, orgаni аutonomne pokrаjine, jedinicа lokаlne sаmouprаve i druge jаvne službe koje koriste objekte u jаvnoj svojini.

Energetski pregled sprovodiće ovlаšćeni energetski sаvetnik, koji može biti fizičko lice sа licencom ili prаvno lice sа nаjmаnje dvа zаposlene licencirаnа sаvetnikа, nаveo je Trifunović.

Izvor: (Tаnjug)

Predstavnici konzorcijuma "Tre V Ambiente" iz Vićence, boravili su krajem prošle sedmice u Užicu i sa rukovodstvom grada razgovarali o mogućem ulaganju u Regionalni centar za upravljanje otpadom "Duboko" kod Užica. Prema rečima predsednika tog konzorcijuma, Mauricija Skalabrinija, oni su na toj lokaciji zainteresovani za ulaganje u reciklažu komunalnog otpada i proizvodnju biomase.

- Zahvaljujući našim iskustvima moguće je raditi mnogo toga. Uslediće tehnička razmena vaših i naših eksperata, a nakon toga uradićemo biznis plan kojim bi trebalo da se konkretizuju detalji budućeg ulaganja – kazao je Skalabrini, podsetivši da bi to bila prva poslovna saradnja tog konzorcijuma sa jednim firmom u Srbiji.

Rekavši da je u pitanju moguća investicija od oko 20 miliona evra, užički gradonačelnik Saša Milošević je istakao da bi to ulaganje moglo da bude prvo javno-privatno partnerstvo sa inostranim investitorom u Užicu.

Italijanski konzorcijum "Tre V Ambiente", čiji su vlasnici država i privatne firme, posluje trideset godina, pored ostalog, bavi se izgradnjom deponija, postrojenja za reciklažu komunalnog otpada i pogona za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, a u takve poslove do sada je ulagao na severu Italije i u Hrvatskoj.

 

Izvor: Danas

utorak, 11 decembar 2012 22:02

PELET PRESA

Najvažniji radni organ pelet prese je matrica sa pritisnim valjcima.

Postoje dva tipa matrica: u obliku prstena i ravna matrica

Postoje konstrukcije presa sa prstenastom matricom gde se matrica okreće, a valjci ne dobijaju pogon nego se okreću usled sile trenja od sirovine. Druga kombinacija jeste da matrica stoji, a valjci se okrecu po matrici. Sirovina se dovodi odozgo, pada preko valjaka na matricu, koji sirovinu potiskuju radijalno (bočno) kroz otvore matrice. Sirovina izlazi sabijena iz otvora matrice ekstruzijom (istiskivanjem). Matrica može da bude postavljena vertikalno ili horizontalno.

Kod ravne matrice, takođe, postoje dve kombinacije, tj. da se valjci okrecu po matrici koja stoji ili da se pokreće matrica, a valjci se okreću usled trenja sirovine o pokretnu matricu. Sirovina pada odozgo, preko valjaka, na matricu i biva potisnuta valjcima kroz otvore u matrici izlazeći iz otvora istiskivanjem. Matrica je u oba slučaja postavljena horizontalno.

Dakle, za proces presovanja sirovine najvažniji alati prese su matrica i valjci. Sirovina ulazi u prostor za napajanje (presovanje) i podjednako treba da bude razdeljena po otvorima matrice. Na matrici se stvara “tepih” (tanak sloj) od sirovine okretanjem valjaka ili matrice. Preko “tepiha” okreću se valjci pritiskivači i stvaraju sabijen, zgusnut sloj sirovine. Kod prekomernog kotrljanja valjaka stvara se snažan pritisak i dolazi do začepljenja otvora u matrici. Iz matrice izlazi beskonačna nit sirovine, koja se preseca nožem na željenu dužinu. Noževi mogu biti stacionarni ili pokretni u zavisnosti od toga da li se ili ne okreće matrica.

Važne karakteristične veličine kod proizvodnje peleta su odnos presovanja, broj rupa u matrici i otuda upotreba otvorene unutrašnje površine matrice (bez obzira na prilike, tj.mogućnost pristupa). Kod odnosa presovanja podrazumeva se odnos između preseka izbušene rupe i dužine kanala za presovanje materijala. Odnos presovanja određen je u zavisnosti od vrste sirovine za presovanje, da bi se u kanalu za presovanje stvorilo odgovarajuće trenje. Dakle, odnos presovanja zavisi od vrste sirovine, da bi se na taj način proizveo kvalitetan pelet i postigao željeni učinak (proizvodnost) prese. Kod procesa peletiranja drvenaste mase (strugotine ili piljevine) odnos za presovanje obično je između 1:3 i 1:5. Da bi presek izbušenih rupa bio u čvrstom odnosu sa željenim presekom peleta, može da se varira (menja) odnos za presovanje samo preko dužine kanala za presovanje (tj. debljine matrice). Sirovina sa malom snagom vezivanja (lepljenja) zahteva duže kanale za presovanje i obrnuto, sirovina sa velikom snagom vezivanja zahteva kraće kanale za presovanje. Temperatura sirovine u kanalu za presovanje penje se povećanjem dužine kanala za presovanje, pri čemu se povećanjem kanala za presovanje, takođe, povećava tvrdoća peleta.

Po pravilu matrice su koncipirane tačno za određenu vrstu sirovine i ne može da se koristi za drugu vrstu. Parametri presovanja za jednu određenu vrstu sirovine su:

- debljina matrice,

- dužina kanala za presovanje (kroz protivotvor),

- broj rupa (otvora), forma otvora (oblik), presek otvora,

- širina puta za kretanje valjaka za presovanje,

- broj valjaka za presovanje, presek, širina i spoljna površina valjaka,

- forma (oblik) valjaka za presovanje (cilindrični ili konusni) kod prese sa ravnom matricom.

Izvor: Nebojša Golubović, Yubel Inžinjering doo 

biores

Kontakt

Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO
Bulevar Mihajla Pupina 6/6, 21 000, Novi Sad, Srbija
Telefon: 021/382 35 33
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

eu zastava
BioRES Project - Sustainable Regional Supply Chains for Woody Bioenergy has received funding from the European Union's Horizon 2020 research innovation programmer under grand agreement No 645994

 

Osnivanje Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO podržala:

NorwegianEmbassyAmbasada Kraljevine Norveške