SEE ENERGY - Connect & Supply II 2020
Nakon ukidanja vanrednog stanja, blagovremeno ćemo Vas obavestiti o novom terminu održavanja konferencije. Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo na međunarodnu konferenciju SEE ENERGY -...
Agenda SEE Energy konferencija -  II
SEE Energy – Connect & Supply II22-23.04.2020. HOTEL „SHERATON“, Polgar Andraša br.1, Novi Sad, Srbija Preuzmite agendu klikom ovde.  
BIOMASA – potencijal za rast, 16. i 17. novembar 2017.
Poštovani,  Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO, zajedno sa Skupštinom AP Vojvodine i Skupštinom evropskih regija, organizuje međunarodnu konferenciju...
Biomasa u javnim objektima i sistemima daljinskog grejanja
28. Aprila, u saradnji sa kompanijom „Energy Net“ iz Kaća, Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO održala je radnu konferenciju na temu „Biomasa u javnim objektima i sistemima...
SEE ENERGY - Connect & Supply II 2020
ponedeljak, 02 mart 2020 17:07
Agenda SEE Energy konferencija -  II
ponedeljak, 02 mart 2020 17:12
Biomasa u javnim objektima i sistemima daljinskog grejanja
ponedeljak, 19 jun 2017 08:23
Serbio

Serbio

Vlada Srbije utvrdila je Predlog zakona o efikasnom korišćenju energije koji će stimulisati racionalnu i održivu upotrebu i uštede energije, rečeno je agenciji Beta u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Taj zakonski predlog upućen je na usvajanje u Skupštinu Srbije po redovnom postupku.

Dejan Trifunović, pomoćnik ministra energetike, ranije je kazao da se očekuje da primena zakona počne u januaru 2014. godine, kada će biti uspostavljen i budžetski fond za unapređenje energetske efikasnosti.

Novac iz Fonda, istakao je Trifunović, dodeljivaće se na javnim konkursima.

Predloženim zakonom uvodi se naplata energije prema potrošnji, zahtevaće se ekodizajn, energetska efikasnost biće uvedena kao kriterijum u javne nabavke, a jedna od ključnih novina biće i budžetski fond za energetsku efikasnost.

Uvodi se i organizovano upravljanje energijom, energetski pregledi objekata, označavanje proizvoda koji značajno utiču na potrošnju energije, kao i minimalni zahteve u pogledu energetske efikasnosti.

Lokalne samouprave sa više od 20.000 stanovnika moraće da donesu program unapređenja energetske efikasnosti u transportu od tri godine.

- Zakon će doprineti povećanoj sigurnosti snabdevanja energijom, smanjenju uvozne zavisnosti, povećanju konkurentnosti privrede i standardu građana - kazao je Trifunović.

On je dodao da će se stvoriti i uslovi za zapošljavanje visoko stručnih kadrova i omogućiti lakše ispunjenje obaveza države u pogledu primene obnovljivih izvora energije.

- Zakonom se ide ka strateškom planu i međunarodnoj obavezi Srbije da
uštedi devet odsto bruto finalne potrošnje energije do 2018. godine - rekao je Trifunović.

Potrošnja energije u Srbiji je bar dva do tri puta veća nego u EU, kazao je Trifunović i dodao da je Srbija veoma zavisna od uvoza energenata - čak 33,6 odsto se uzvozi, a da je emisija gasova sa efektom staklene bašte iz energetskog sektora 76 odsto.

Izvor: Blic

Vlada Srbije usvojila je juče novu uredbu o podsticajnim cenama za otkup električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Kako su agenciji Beta kazali u Ministarstvu energetike, novina je da će se iznosi podsticaja, takozvanih "fid-in tarifa" jednom godišnje usklađivati s iznosom inflacije u evrozoni.

Novom uredbom biće smanjena cena za otkup struje iz elektrana na vetar sa 9,5 na 9,2 evrocenta po kilovat satu i biće povećana kvota za otkup sa 450 na 500 megavata.

Precizirano je da će se do kraja 2015. godine subvencionisati otkup struje iz vetroelektrana ukupne snage do 300 megavata, a da će se taj iznos povećati za dodatnh 200 megavata vetroelektrana koje budu izgrađene do 2020. godine.

Struja iz solaranih elektrana bi trebalo da se otkupljuje po cenama od 16,25 do 19,77 evrocenti, u zavisnosti od snage elektrane, umesto dosadašnja 23 evrocenta.

U novoj uredbi je zadržan period trajanja podsticaja od 12 godina.

Predloženo je da se novom uredbom uvedu i "fid-in tarife" za sve vrste biogasova, kao i otkup struje proizvedene iz solarnih kolektora postavljenih na zgradama da bi se građani podstakli da više koriste taj izvor energije.

Energija iz solarnih kolektora na objektima za, na primer, objekte instalisane snage do 30 kilovata, otkupljivala bi se po ceni od 20,66 evrocenti za kilovat sat.

Uredbom o "fid-in tarifama" predviđene su i podsticajne cene za otkup struje proizvedene u mini hidroelektranama, iz geotermalne energije i biomase.

Podsticajne cene za otkup struje proizvedene iz obnovljivih izvora energije su jedan od načina da Srbije dostigne cilj o povećanju udela energije iz obnovljivih izvora u potrošnji sa 21,2 na 27 odsto do 2020. godine.

 

Izvor: Eko kuće

 

Strateški ciljevi Ministarstva energetike razvoja i zaštite životne sredine su:

  • Viši nivo energetske efikasnosti i intezivnije korišćenje potencijala obnovljivih izvora energije

  • Izgradnja novih energetskih objekata koje će obezbediti ne samo dovoljno energije, nego i zdravu životnu sredinu
  • Otvaranje regionalnih deponija i reciklažnih centara
  • Stalna briga o stanju životne sredine i pretvaranje ekoloških crnih rupa u zelenu Srbiju

Energetski sektor strategija razvoja Republike Srbije

Prioriteti:


• Ekonomična upotreba kvalitetnih energenata i povećanja energetske efikasnosti u proizvodnji, distribuciji i korišćenju energije kod krajnjih potrošača energenata u vezi usluga.

• Upotreba obnovljivih izvora energije, kao i nove, energetski efikasnije i ekološki prihvatljivije energetske tehnologije i instalacije / oprema za korišćenje energije.

• Vanredna / hitna ulaganja u nove izvore energije, sa novim gasnim tehnologijama (kombinovano gasno-parne termo - energetske instalacije).

• Dugoročni razvoj i regionalni strateški prioritet izgradnje novih energetskih infrastrukturnih objekata

 

Razlozi za donošenje NAPOIE-a (Nacionalni akcioni plan za obnovljive izvore energije):

• Ostvarivanje ciljeva energetske politike Srbije u oblasti OIE

• Poštovanje obaveza preuzetih ugovorom o osnivanju Energetske zajednice (EZ)

• Utvrđivanje putanje za dostizanje cilja 27% OIE u bruto finalnoj potrošnji energije Srbije 2020. godine

• Definisanje mera za veće korišćenje OIE

četvrtak, 24 januar 2013 10:46

Regionalna Energetska strategija

Sporazum o osnivanju Energetske zajednice potpisan je oktobra 2005.godine i stupio je na snagu jula 2006.god. Jedan od zadataka Energetske zajednice bio je da kreira prvu Regionalnu energetsku strategiju.

Strategija ima za cilj da prikaže trenutno stanje i eventualnu budućnost energetskog sektora u Energetskoj zajednici, kao i da obezbedi okvir za olakšavanje investicija u energetskim sistemima, promovisanje energetske bezbednosti u celom regionu (kao i za svaku članicu zajednice). Ona teži da integriše i nacionalne prioritete u širu viziju i da ukaže na mogućnosti stvaranja sinergije između aktivnosti pojedinačnih članica sa minimalnim troškovima, istovremeno omogućavajući bolje iskorišćenje investicionih mogućnosti.

 

Sporazum o osnivanju Energetske zajednice potpisan je oktobra 2005.godine i stupio je na snagu jula 2006.god. Jedan od zadataka Energetske zajednice bio je da kreira prvu Regionalnu energetsku strategiju.

Strategija ima za cilj da prikaže trenutno stanje i eventualnu budućnost energetskog sektora u Energetskoj zajednici, kao i da obezbedi okvir za olakšavanje investicija u energetskim sistemima, promovisanje energetske bezbednosti u celom regionu (kao i za svaku članicu zajednice). Ona teži da integriše i nacionalne prioritete u širu viziju i da ukaže na mogućnosti stvaranja sinergije između aktivnosti pojedinačnih članica sa minimalnim troškovima, istovremeno omogućavajući bolje iskorišćenje investicionih mogućnosti.

Srbija raspolaže neiskorišćenim potencijalom biomase od 3,3 miliona tona ekvivalentne nafte i upotreba tog prirodnog bogatstva značajno bi pomogla dostizanju cilja da iz obnovljivih izvora do 2020. proizvodimo 27% ukupne potrošnje energije, podaci su Privredne komore Srbije.

Da korišćenje biomase nije samo neophodnost zbog zaštite životne sredine, kao i zbog potrebe za energetskom nezavisnošću, već postaje i dobra poslovna prilika, potvrdio nam je Vojislav Milijić, dipl.ing. šumarstva i predsednik Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO.

Nacionalna asocijacija za biomasu je deo Akcionog plana za biomasu 2010-2012, takođe sve države u regionu i Evropi imaju takvo udruženje.

- Poslednjih godina došlo je do razvoja određenih proizvodnih grana, na primer proizvodnje drvnog i agro peleta, briketa, drvne sečke, a takođe došlo je i do povećanja interesovanja investitora u proizvodnju toplotne i električne energije na bazi biomase. Pored toga narasla je i potreba potrošača – pre svega opština sa zasterelim sistemima za grejanje ili preskupim energentima. Ipak, strateški okviri i zakonske regulative još ne prate potrebe razvoja ovog sektora. Jedan od razloga tome je i to što učesnici u sektoru biomase nisu jedinstveni i nemaju jedinstven nastup, već se na tržištu i u procesima formulisanja politike postavljaju svako za sebe. Upravo u mogućnosti da sektor biomase dobije jedinstven glas, mi smo i uvideli potrebu da napravimo Nacionalnu asocijaciju za biomasu - navodi Vojislav Milijić.

vojislav miljic 241212Kako kaže naš sagovornik, ciljevi SERBIO su razvoj tržišta i povoljnog poslovnog okruženja za održivi bioenergetski sektor u Srbiji, povećanje informisanosti javnosti o mogućnostima upotrebe biomase, promocija javno-privatnog partnerstva na polju upotrebe biomase, unapređenje znanja, istraživanja i razvoj korišćenja obnovljivih izvora energije u Srbiji.

Članice SERBIA su nevladine organizacije koje se bave energetikom, ekologijom, šumarstvom, kao i razvojem, preuzeća koja prerađuju biomasu, ili su zainteresovana za razvoj u tom smeru, kao i preduzeća koja pružaju usluge preduzećima koja se bave biomasom, od nabavke mehanizacije do trgovine i stručnih usluga. U udruženju su i individualni stručnjaci vezani za mobilizaciju, sakupljanje i korišenje biomase, kao i trgovinu proizvodima na bazi biomase.

Govoreći o koracima koji će doprineti povećanju upotrebe biomase u Srbiji, naš sagovornik napominje da je neophodno napraviti sveobuhvatan i multisektorski pristup koji će popraviti poslovno okruženje, smanjiti birokratiju i privući investitore koji će uložiti u proizvodnju energije na bazi biomase, i to pre svega kogeneracijska postrojenja za električnu i toplotnu energiju.

- Paralelno sa tim potrebno je napraviti strategiju mobilizacije drvne i poljoprivredne biomase. Pri ovome smatram da veliki potencijal predstavljaju privatne šume, koje uz adekvatnu organizaciju vlasnika šuma i proizvodnje i uz promenu organizacije proizvodnje u državnim šumama, mogu pružiti odličnu sirovinsku bazu za razvoj energetskih postrojenja. Neophodno je i u radu na promeni sistema za grejanje u pojedinim opštinama insistirati na uvođenju kotlova za biomasu, kao ekološki i ekonomski najopravdanijem gorivu, čije će dobavljanje biti vezanu za lokalne šumske i poljopivredne resurse opština, a time će uticati i na povećanje zaposlenosti stanovništva i ruralni razvoj.

Vojislav Miljić napominje da u Srbiji trenutno postoji preko deset proizvođača drvnog i agro peleta, dvadesetak proizvođača drvnog briketa koji briket proizvode iz ostatka primarne proizvodnje rezane građe, kao i par specijalizovanih preduzeća za proizvodnju drvne sečke. Distribuciju mašina radi mali broj preduzeća, dok se proizvodnjom kotlova, kao i distribucijom bavi nešto više domaćih preduzeća i zastupnika stranih firmi. Postoji par preduzeća koje realizuju investicije u kogeneracijska postrojenja za električnu i toplotnu energiju, kao i manji broj konsultantskih firmi vezanih za ovu oblast.

pelet

Kako bi se stimulisale ove firme, prema rečima sagovornika "eKapije", neophodno je pre svega da proizvodi na bazi biomase koji se koriste u energetske svrhe (pelet, briket, drvna sečka) budu oporezovani sa 8% PDV-a kao i ostali energenti.

- Sa druge strane, potrebno je uskladiti zakonska rešenja vezana za ekologiju sa zakonskim rešenjima vezanim za promet proizvoda na bazi biomase. Prošle godine postojala je dvomesečna zabrana izvoza proizvoda na bazi biomase (sečka, pelet, briket) zato što ekološko zakonodavstvo definiše biomasu kao otpad. Takođe proizvodnja biomase na bazi drveta i poljoprivrednih ostataka sa sobom nosi velike troškove sakupljanja naročito na brdsko planinskim terenima gde je upotreba mehanizacije ograničena. S tim u vezi, potrebno je razviti sistem subvencionisanja sakupljanja biomase, obzirom da je cena koja uvažava ove troškove trenutno nekonkurenta, ako se u obzir uzmu postojeće fid in tarife i stanje na tržištu. Ovakve subvencije postoje za proizvođače drvne sečke u skandinavskim zemljama, koje prednjače u razvoju korišćenja biomase u Evropi.

On napominje da sektor biomase u narednom periodu može očekivati ubrzan razvoj i rast, naročito ukoliko se smanje birokratske procedure vezane za investicije u energetiku. Sirovinska baza je velika, a sama mobilizacija biomase će se značajno unaprediti ukoliko se poveća unutrašnja tražnja za biomasom.

Resurs centar u Majdanpeku

SERBIO je mlada organizacija osnovana u novembru ove godine.

- Ipak, aktivni smo u projektnim aktivnostima. Učestvujemo u sprovođenju projekta Resurs centra u Majdanpek uz podršku Ambasade Norveške, a koji je vezan za sprovođenje lokalne kampanje i informisanje poljoprivrednika i vlasnika privatnih šuma o značaju i mogućnostima proizvodnje obnovljive energije na bazi drveta, izgradnje kapaciteta loklanih udruženja vezanih za obnovljive izvore energije i klimatske pomene i pružanje pomoći vlasnicima šuma, poljoprivrednicima i preduzetnicima u tome da postanu proizvođači energije a ne samo proizvođači goriva.

SERBIO osnivači

Osnivači SERBIO-a su: Udruženje građana Resurs Centar Majdanpek, UG Udruženje šumovlasnika opštine Majdanpek, UG Centar za energetsku efikasnost CEFIX Vršac, UG Asocijacija za razvoj opštine Bor, Pelera d.o.o Ratkovo, UG Unekoop Paraćin, UG Crni vrh Bor, UG Asocijacija eksperata poslovnog i industrijskog menadžmenta Srbije Bor, UG Resurs centar Bor, Envi Tek d.o.o Beograd, i nekoliko individualnih stručnjaka koji rade u oblasti biomase.


Sremska Mitrovica je prvi grad u Vojvodini gde se, od danas, za sistem daljinskog grejanja koristi biomasa.

Kotao snage 18 megavata u novoizgrađenom postrojenju u Privrednom društvu "Panonske telektrane" koji kao gorivo koristi suncokretovu ljusku i služi kao bazni izvor toplotne energije za grejanje Sremske Mitrovice, pustio je u pogon predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajtić.

Značaj ove investicije je višestruk, podsećaju nadležni, a kao najvažniji ističu mogućnost pojeftinjenja cene grejanja za skoro 40 odsto.

"Veliko mi je zadovoljstvo što danas puštamo u rad najveći kotao u Srbiji ove vrste. Ovo jeste naša budućnost, ne zbog toga što o tome govore evropski standardi ili neki kriterijumi po kojima treba da dostignemo mnogo viši nivo iskorišćenosti obnovljivih izvora energije od sadašnjeg, nego i zbog toga što je korišćenje obnovljivih vidova energije nova šansa za Vojvodinu i nova šansa za Srbiju", istakao je Pajtić.

Predsednik Vlade Vojvodine saopštio je da je u ovom trenutku u procesu realizacije osam projekta u osam opština - od Kikinde, Sente, pa preko Vrbasa i Odžaka gde će toplane raditi na principu obnovljivih izvora energije.

"Na taj način koristimo 3.000.000 tona biomase koja svake godine propada na našim poljima i što će to doneti profit našim poljoprivrednicima. Važno je zato što svaka takva adaptacija toplane dovodi sa sobom jedan novi pogon za peletiranje i otvara od 50 do 100 novih radnih mesta u svakoj opštini. Takav projekat podrazumeva i da će cena grejanja biti za 20 do 40 odsto niža nego što je u ovom trenutku", zaključio je Pajtić.

Termoelektrana-toplana Sremska Mitrovica jedan je od tri ogranka Privrednog društva "Panonske termoelektrane-toplane" d.o.o. Novi Sad, koje radi i posluje u okviru JP EPS kao jedno od šest kompanija za proizvodnju energije. Na današnji dan, "Panonske termoelektrane-toplane" obeležile su i 21. godinu od svog osnivanja.

Izvor: Radio televizija Vojvodine

Usvаjаnje novog zаkonа o efikаsnom korišćenju energije će omogućiti dа se identifikuju nаbolji i nаjefikаsniji nаčini zа uštedu enegije u Srbiji, izjаvio je dаnаs pomoćnik ministrа energetike, rаzvojа i zаštite životne sredine Dejаn Trifunović.

Trifunović je, prlikom predstаvljаnjа Nаcrtа zаkonа o efikаsnom korišćenju energije, rekаo dа se nаdа dа će ovаj zаkon u pаrlаmentu biti usvojen u prvom kvаrtаlu sledeće godine dok glаvne efekte zаkonа očekuje u 2014. godini.
Premа nejgovim rečimа, rаzlog zа donošenje ovog zаkonskog rešenjа je dа je energetski intenzitet u Srbiji dvа do tri putа veći, nego u zemljаmа EU, dа smo zаvisni od uvoznih energenаtа u procentu od 33,6 odsto, prisutаn je negаtivаn uticаj energetskog sektorа nа životnu sredinu, 76 odsto emisije gаsovа sа efektom "stаklene bаšte" iz energetskog sektorа.

Zаkon, kаko je rekаo, tаkođe predviđа i Budžetski fond zа unаpređenje energetske efikаsnosti kojim uprаvljа ministаr, а Vlаdа Srbije donosi godišnji progrаm finаnsirаnjа аktivnosti i merа unаpređenjа energetske efikаsnosti.

Sredstvа se dodeljuju putem jаvnog konkursа i dostupnа su svim prаvnim i fizičkim licimа, rekаo je Trifunović i dodаo dа je uslov zа investicione projekte energetski pregled, odnosno elаborаt o energetskoj efikаsnosti, kаo i ponovni pregled 12 meseci posle reаlizаcije projektа.

Nа nivou аutnomne pokrаjine i jedinice lokаlnih sаmouprаvа postoje i druge mere podsticаjа, а predviđene su i poreske i druge olаkšice, nаveo je Trifunović.

Trifunović je istаkаo dа je cilj uvođenjа ovog zаkon nаmerа dа se obezbedi i stimuliše odgovorno, rаcionаlno, efikаsno i održivo korišćenje energije, dа se doprinese povećаnoj sigurnosti snаbdevаnjа energijom, smаnjenju uvozne zаvisnosti, povećаnju konkurentnosti privrede i stаndаrdа grаđаnа, dа se stvore uslovi zа zаpošljаvаnje visoko stručnih kаdrovа kаo i lаkše ispune obаveze zemlje u pogledu primene obnovljivih izvorа energije.

Tаkođe je nаmerа, kаkаo je nаveo, dа se smаnje negаtivni efekti sektorа energetike nа životnu sredinu i smаnji emsijа CO2.
Novim zаkonom o efikаsnom korišćenju energije biće obuhvаćeni sektor proizvodnje, prenosа i distribucije energije, proizvođаči, uvoznici i prodаvci proizvodа koji utiču nа potrošnju energije, vlаsnici kotlovа snаge preko 20 kilovаtа, vlаsnici sistemа zа klimаtizаciju snаge preko 12 kilovаtа.

Trifunović je istаkаo dа će novim zаkonom biti uvedeni i novi mehаnizmi kаo što su orgаnizovаno uprаvljаnje energijom, energetski pregledi, oznаčаvаnje proizvodа koji utiču nа potrošnju energije, nаplаtа premа potrošnji energije, energetskа efikаsnost kаo kriterijum zа jаvne nаbаvke.

Obveznici sistemа energetskog menаdžmentа će, premа njegovim rečimа, biti privrednа društvа u proizvodom sektoru i sektoru trgovine i uslugа, dok će u jаvnom sektoru to biti orgаni držаvne uprаve i drugi orgаni Republike Sribje, orgаni аutonomne pokrаjine, jedinicа lokаlne sаmouprаve i druge jаvne službe koje koriste objekte u jаvnoj svojini.

Energetski pregled sprovodiće ovlаšćeni energetski sаvetnik, koji može biti fizičko lice sа licencom ili prаvno lice sа nаjmаnje dvа zаposlene licencirаnа sаvetnikа, nаveo je Trifunović.

Izvor: (Tаnjug)

Predstavnici konzorcijuma "Tre V Ambiente" iz Vićence, boravili su krajem prošle sedmice u Užicu i sa rukovodstvom grada razgovarali o mogućem ulaganju u Regionalni centar za upravljanje otpadom "Duboko" kod Užica. Prema rečima predsednika tog konzorcijuma, Mauricija Skalabrinija, oni su na toj lokaciji zainteresovani za ulaganje u reciklažu komunalnog otpada i proizvodnju biomase.

- Zahvaljujući našim iskustvima moguće je raditi mnogo toga. Uslediće tehnička razmena vaših i naših eksperata, a nakon toga uradićemo biznis plan kojim bi trebalo da se konkretizuju detalji budućeg ulaganja – kazao je Skalabrini, podsetivši da bi to bila prva poslovna saradnja tog konzorcijuma sa jednim firmom u Srbiji.

Rekavši da je u pitanju moguća investicija od oko 20 miliona evra, užički gradonačelnik Saša Milošević je istakao da bi to ulaganje moglo da bude prvo javno-privatno partnerstvo sa inostranim investitorom u Užicu.

Italijanski konzorcijum "Tre V Ambiente", čiji su vlasnici država i privatne firme, posluje trideset godina, pored ostalog, bavi se izgradnjom deponija, postrojenja za reciklažu komunalnog otpada i pogona za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, a u takve poslove do sada je ulagao na severu Italije i u Hrvatskoj.

 

Izvor: Danas

biores

Kontakt

Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO
Bulevar Mihajla Pupina 6/6, 21 000, Novi Sad, Srbija
Telefon: 021/382 35 33
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

eu zastava
BioRES Project - Sustainable Regional Supply Chains for Woody Bioenergy has received funding from the European Union's Horizon 2020 research innovation programmer under grand agreement No 645994

 

Osnivanje Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO podržala:

NorwegianEmbassyAmbasada Kraljevine Norveške