Završena međunarodna investiciona konferencija “SEE ENERGY- Connnect & Supply II” ZELENA ENEGIJA U POLJOPRIVREDI
U organizaciji Nacionalne asocijacije za biomasu “SERBIO” i nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ DKTI i AMBERO Consulting, uz prisustvo domaćih i stranih učesnika,...
SEE ENERGY - Connect & Supply II 2020
Zelena energija u poljoprivredi i građevinarstvu Investiciona konferencija, 1-2 oktobar, 2020. Novi Sad BIOENERGIJA- SOLARNA ENERGIJA- ENERGETSKA EFIKASNOST Konferencija SEE...
Video prilog SEE ENERGY- Connect & Supply II 2020 konferencije
Video prilog konferencije možete pogledati klikom na sledeći LINK. - https://www.youtube.com/watch?v=asB9BgbGMbU
Završena Međunarodna konferencija „Biomasa – potencijal za rast“
U organizaciji Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, Skupštine evropskih regija (AER) i Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO, više od 200 domaćih i stranih učesnika,...
Serbio

Serbio

petak, 24 februar 2017 11:51

Zabeležite datum - Vizije o bioenergiji

ŠTA?
Dođite i čujte Evropske vizije o bioenergiji, kako iz prespektive institucija tako i iz perspektive korisnika. Organizovano od strane AEBIOM, u okviru BioRes projekta, Vizije o Bioenergiji - Donošenje lokalne inicijative u Brisel daje vam mogućnost da otkrijete, iz prve ruke, lokalne projekte koji imaju transformacione i dalekosežne regionalne prednosti.

Učesnici će imati priliku da posete jednu od ovih projekata, austrijski BLTC, putem virtuelne ture 360 °. To bi bilo kao putovanje na lice mesta...

KADA?
11. maja 2017. ( od 9:00 do 16:00 h)

GDE?
Predstavništvo Slobodne države Bavarske u Evropskoj uniji, Brisel (BE)

 

BioresCarusel

O BioRES-u

BioRES uvodi inovativni koncept Logističko-trgovinskih centara na bazi biomase (BLTC-ova) u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj na osnovu međunarodne saradnje sa evropskim liderima tehnologije. Kao regionalna „tržišta bioenergije“ ovi BLTC-ovi će pomoći da se poveća kako lokalna ponuda tako i potražnja za proizvodima na bazi drvne bioenergije. Saznajte više...

AEBIOM

BioresLogotipi

U Plovdivu (Bugarska) je od 30.01. do 01.02. održan sedmi sastanak upravnog odbora BioRES projekta. Sastanku su prisustvovali svi partneri na projektu, koji su tokom dvodnevne diskusije detaljno analizirali napredak po svim projektim aktivnostima.

Imajući u vidu da se BioRES projekat završava u Junu 2017. godine bilo je neophodno napraviti detaljan presek stanja i dogovoriti dalje korake u predstojećim finalnim mesecima.

Ovom prilikom je dogovoreno da će Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO do kraja projekta razviti jedan on-line logistički centar za snabdevanje biomasom, jedini takve vrste koji će biti formiran u zemljama inplementacije. Ovakav logistički centar biće inicijalno formiran u zapadnoj Srbiji i umrežiće proizvođače drvnih biogoriva, prodavce i prevoznike. Nakon inicijalne faze formiranja, on-line logistički centar će imati sav potencijal da se dalje širi i obuhvati druge regione.

Pored ovoga Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO sprovešće i proces sertifikacije jednog logističkog centra po sistemu CoC (Chain of Custody). Ovo će biti jedini sertifikovan logistički centar u zemljama inplementacije.

Na sastanku je prezentovana i web platforma putem koje će svi logistički centri formirani kroz BioRES projekat dobiti svoje prezentacije na internetu. Ista platforma poslužiće i za formiranje on-line logističkog centra.

Na kraju sastanka utvrđen je datum završne konferencije BioRES projekta. Konferencija će biti održana 11.05.2017. u Bavarskoj kući u Briselu, u neposrednoj blizini Evropskog parlamenta.

Porez na CO2 kao ključno sredstvo za uspešnu tranziciju energije

Od 18. do 20. januara, vodeći svetski stručnjaci za bioenergiju iz šumarstva i poljoprivrede, električne i toplotne energije, mobilnosti i nauke sastali su se na 5. Centralno-Evropskoj konferenciji na temu biomase u Gracu. Ovom prilikom Svetska asocijacija za biomasu, Evropska asocijacija za biomasu, kao i nacionalne asocijacije iz Austrije, Nemačke, Italije, Slovenije, Hrvatske i Srbije potpisale su deklaraciju iz Graca, koja sadrži zahteve energetske politike EU.
Ključni parametri definisani u deklaraciji mogu se sažeti u sledećem:

  • Prepoloviti upotrebu fosilnih goriva u EU do 2030. godine;
  • Izlaz iz proizvodnje struje iz fosilnih izvora;
  • Promocija proizvođača energije iz obnovljivih izvora i
  • Udvostručavanje obnovljive energije

Tekst deklaracije na engleskom jeziku i prevod na srpski jezik možete pronaći malo niže.

Poljoprivredno-šumarska komora Štajerske (LK Steiermark) objavila je nekoliko animiranih snimaka na temu upotrebe biomase i zaštite životne sredine. Pogledajte!

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, gradonačelnik Beograda Siniša Mali i ambasador Švajcarske Filip Ge, potpisali su aneks Sporazuma za projekat kombinovane toplane-elektrane na biomasu u Padinskoj skeli.

Aneksom Sporazuma povećana su sredstva za realizaciju projekta. Finansijska pomoć švajcarske Vlade povećana je sa 6.418.200 EUR na 7.597 700 EUR i sa 435.000 švajcarskih franaka na 973 400 franaka, dok Grad Beograd obezbeđuje sufinansiranje u iznosu od 1.500.000 EUR.

Projekat predviđa izgradnju Kombinovane toplane - elektrane (KTE) u Padinskoj skeli, koja za gorivo koristi biomasu, energetsku rehabilitaciju škole "Olga Petrov" i bolnice "dr Laza Lazarević", kao i izgradnju toplovoda.

Više na sajtu Ministarstva rudarstva i energetike.

Izvor: Sajt Ministarstva rudarstva i energetike

Predstavnici Ministarstva energetike, grada Beograda i Ambasade Švajcarske potpisali su u ponedeljak, 16. januara, aneks ugovora za izgradnju kombinovane toplane-elektrane na biomasu u Padinskoj skeli, kojim su obezbeđena dodatna sredstva Vlade Švajcarske u iznosu od 1,2 mil EUR i 500.000 švajcarskih franaka.

Takođe, krajem decembra 2016. kompanija Vinex Etil najavila je investiciju od 5,8 mil EUR u izgradnju bioenergane u Lukićevu kod Zrenjanina, kapaciteta 2 megavata, dok je Bioenergy point početkom decembra, uz već postojeću fabriku za proizvodnju peleta u Boljevcu, započeo izgradnju još jednog takvog pogona, vrednog oko 2 mil EUR, ali i termoelektrane na biomasu, što je investicija "teška" dodatnih 7 mil EUR.

Sve ove aktuelne - najavljene i već započete - investicije u biomasu i njenu preradu dešavaju se u trenutku kada projekat BioRES, kojim se uvodi inovativni koncept logističko-trgovinskih centara za biomasu (BLTC) u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj, ulazi u završnu fazu. Naime, aktivnosti koje Nacionalna asocijacija za biomasu Serbio sprovodi u saradnji sa međunarodnim partnerima iz Evropske unije, počele su u januaru 2015. godine, a planirano je da se projekat završi do juna 2017.

- U okviru BioRES projekta trebalo bi da ostvarimo tri velika cilja - da formiramo između šest i osam logističko-trgovinskih centara za drvnu biomasu u najmanje dve od tri zemlje (Bugarska, Hrvatska i Srbija), kao i da obezbedimo ugovore o prodaji najmanje 8.000 tona drvnog goriva i kupovini adekvatne količine sirovina da se ova goriva proizvedu. Na ova dva cilja se i dalje radi, dok je treći - obučavanje 12 trenera koji će držati dalje obuke zainteresovanima o lancima snabdevanja drvnim biogorivima, kao i prisustvo najmanje 400 učesnika na ovim treninzima, realizovan - kaže u razgovoru za eKapiju Vojislav Milijić, potpredsednik Nacionalne asocijacije za biomasu Serbio i menadžer BioRES projekta za Srbiju.

Prema njegovim rečima, ovi centri trebalo bi da imaju optimizovanu organizaciju trgovine i logistike, u njima će se trgovati različitim proizvodima na bazi biomase, i zato je bilo važno da budu ispunjeni neki od najvažnijih kriterijuma: da lokacija ima potreban potencijal i resurse, da lokalna administracija bude zainteresovana i da pruži svoj doprinos, da ima zainteresovanih privatnih investitora, kao i da postoje svest potrošača i potražnja na tržištu. U navedene tri zemlje prepoznato je 15 takvih lokacija, od kojih šest u Srbiji.

- Postoje već potencijalni investitori i u Srbiji trenutno radimo na dva logističko-trgovinska centra. Uglavnom se radi o brownfield ulaganjima tamo gde već postoji osnovna infrastruktura. U nekim slučajevima postoji i dosta opreme, te je potrebno prilagoditi prostor i dokupiti deo mašina. Visina ulaganja uglavnom zavisi od polazne osnove, pa su u nekim logističkim centrima u Austriji ulaganja bila i manja od 500.000 EUR, dok je u neke centre u Nemačkoj uloženo i više miliona evra - ističe Milijić.

Biomasa bi mogla grejati i plastenike...

Kada je reč o obezbeđivanju sirovina, sagovornik eKapije kaže da tražnja za drvetom jeste velika i da su vlasnici i korisnici šuma zainteresovani za saradnju, ali je njihov interes "stvaranje dodatne vrednosti i postizanje boljih cena".

- Prodaja kvalitetnih drvnih goriva je nešto što će u budućnosti sve više dobijati na značaju, a značaj obnovljivih izvora energije, i konkretno biomase, prepoznali su i predstavnici države. Tu postoji spremnost za konkretnu podršku koju smo već dobili od Ministarstva poljoprivrede, kao i od lokalnih samouprava - navodi Vojislav Milijić i dodaje da će projekat BioRES zaposliti veliki broj ljudi, kako u samim logističko-trgovinskim centrima, tako i indirektno, angažovanjem u dobavljanju drveta, proizvodnji i transportu.

Što se tiče potencijala biomase kao resursa u Srbiji, naš sagovornik objašnjava da to zavisi od vrste biomase. Ako se govori o poljoprivrednoj biomasi, tu je svakako vodeća Vojvodina, pre svega Bačka. Kada je reč o mogućnostima uspostavljanja energetskih plantaža, tu dobre potencijale ima Banat, dok u Sremu postoji zastupljenost i poljoprivredne i drvne biomase.

Sa njim se slaže i agroekonomski analitičar Milan Prostran koji navodi da je godišnji kapacitet biomase u Srbiji oko 3,5 miliona tona, od čega oko 2 miliona u Vojvodini i 1,5 milion tona u centralnoj Srbiji.

- Potencijal je evidentan, ali i dalje malo iskorišće, jer se o ovoj vrsti energenata ozbiljnije govori tek u poslednjih desetak godina. Mislim da država još nije u dovoljnoj meri prepoznala značaj biomase, koja se može koristiti i za zagrevanje plastenika i staklenika, čime bismo sezonu produžili na čitavu godinu - kaže Prostran u razgovoru za eKapiju.

On ističe da je u Vojvodini najprisutnija biomasa koja nastaje od ostataka nakon berbe, odnosno žetve žitarica, i podseća da su mnogobrojni projekti već pokrenuti, odnosno da postoje fabrike briketa i izolacionih ploča, koje veoma uspešno posluju.

Potrebno je razvijati domaće tržište

Vojislav Milijić napominje da drvna biomasa ima značajan potencijal u istočnoj, južnoj i zapadnoj Srbiji, ali i skreće pažnju na kompleksnost pitanja sirovina, jer se moraju imati u vidu i konzumenti. Prema njegovim rečima, tamo gde ima potencijala često nema potrošača, a transport na duže distance - nije uvek isplativ.

Kada je reč o plasmanu biomase na tržište, i to zavisi od proizvoda. Kod drvnog peleta je, posle više godina dominacije izvoza, došlo do značajnog porasta tražnje na domaćem tržištu. Drvna sečka i dalje ima ograničenu tražnju na domaćem tržištu, dok tražnja za ogrevnim drvetom konstantno raste, jer ga koriste i domaćinstva i proizvođači peleta i iverice. Tražnja za slamom je još ograničena, ali i ona raste.

- Mislim da u svakom slučaju treba raditi na razvoju domaćeg tržišta, jer ako težimo energetskoj nezavisnosti, ne bi trebalo da izvozimo biomasu, koju ćemo onda kompenzovati uvozom fosilnih goriva - smatra Vojislav Milijić.

On zaključuje da projekat BioRES doprinosi promociji obnovljivih izvora energije, ali je njegov cilj pre svega da ukaže na ekonomske efekte korišćenja drvnih biogoriva i predstavi modele i načine kako da se ona koriste kao ekološki prihvatljivo, održivo i isplativo gorivo.

Marko Andrejić

Izvor: eKapija

ponedeljak, 09 januar 2017 12:41

“Zelene tehnologije” u EU i Srbiji

Ekologija postaje sve unosnije područje o čemu svedoče milijarde evra uloženih u tu oblast i milioni novih radnih mesta. “Zelene tehnologije” čine 2,5 odsto BDP-a Evropske unije, a donele su 3,5 miliona radnih mesta i u stalnom su razvoju, navodi Ekonomski online.  
 
Srbija, sa druge strane, za ekologiju izdvaja svega 0,4 odsto bruto domaćeg proizvoda, a stručnjaci kažu da je sve ispod 1,5 odsto nedovoljno za investiranje u unapređenje kvaliteta životne sredine. Procenjuje se da će Srbija, koja želi da postane članica EU, u narednih desetak godina morati da uloži oko 10 milijardi evra u ekološke projekte, navodi se u tekstu.
 
Srbiju na ulaganje u oblast ekologije u pregovorima sa EU obavezuje poglavlje 27, koje se bavi pitanjima životne sredine i klimatskih promena. Od ukupnog iznosa pomoći iz pretpristupnih fondova, koju je Srbija u prethodnih petnaest godina dobila od EU, četvrtina je bila namenjena za oblast zaštite životne sredine.
 
U Srbiji je od 2000. godine uloženo skoro 700 miliona evra u ekološke projekte, od čega je korist imalo više od milion građana, kroz bolje snabdevanje čistom vodom i usluge upravljanja otpadom, čistiji vazduh, bezbednije upravljanje opasnim hemikalijama, ali i indirektno, kroz bolje opšte propise u ovoj oblasti.
 
Ispunjavanje strogih direktiva EU o ekologiji povlači i značajne investicije, što predstavlja ekonomski potencijal. Naime, ulaganja u infrastrukturu “zelene tehnologije” i cirkularnu ekonomiju otvara mogućnost za nova radna mesta. Procenjuje se da će Srbiji za ulaganje u oblast zaštite životne sredine u narednih deset godina biti potrebno 10 milijardi evra. Najviše će se ulagati u upravljanje vodama, kako u vodosnabdevanje tako i u tretman otpadnih voda, ali i u sanaciju industrijskih zagađenja i efikasnije upravljanje otpadom, a sredstva će biti obezbeđena kroz razne partnerske projekte i uz pomoć EU. Procenjuje se da će u narednih pet godina, kroz različite grane “zelene ekonomije”, biti otvoreno 150.000 radnih mesta.

Pročitajte ceo tekst na Ekonomski Online

U 2016. Godini Nemačka je koristila više obnovljih izvora energije (OIE) nego ikada ranije i skoro trećinu električne energije dobila je iz OIE, piše portal Renewable Energy World.

U tekstu se navodi da je prema analizama Nemačke Asocijacije za energetsku industriju (BDWE) i Centra za solarnu energiju (ZSW),  Nemačka čak 32% električne energije dobila od sunca, vetra i ostalih OIE.  Konkretnije,  Nemačka je u prošloj godini od OIE dobila 191 miljardu kilovat časova, što je znatno povećanje u odnosu na 187 milijardi kilovat časova proizvedenih u prethodnoj godini.       

Prema planovima Vlade Nemačke, udeo OIE u proizvodnji električne energije treba da dostigne nivo od 35% do 2020.godine, a ova zemlja je očigledno na pravom putu da to i postigne.

Izvor: Renewable Energy News

petak, 23 decembar 2016 10:43

Smanjenje PDV-a za pelet i briket

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, promet i uvoz drvenih briketa i peleta oporezovaće se po posebnoj stopi PDV-a od 10 odsto.

Prema predlogu koji je Vlada Republike Srbije utvrdila i uputila u skupštinsku proceduru po hitnom postupku, smanjenje PDV za promet i uvoz drvenih briketa i peleta sa sadašnjih 20 na 10 odsto, trebalo bi da doprinese povećanju zaposlenosti u ovoj oblasti, što će ujedno i nadomestiti gubitak po osnovu smanjenja u državnoj kasi.

Predloženo je da se izmene Zakona o PDV primenjuju od 1. januara 2017. godine.

četvrtak, 01 decembar 2016 12:55

BioRES trening na Tari

„Održivi regionalni lanci snabdevanja energentima na bazi biomase“

Nacionalna Asocijacija za biomasu SERBIO je u saradnji sa JP Nacionalni park „Tara“ i Finskim Institutom za prirodne resurse LUKE, u utorak, 22. novembra, održala trening o održivim lancima snabdevanja drvnom biomasom i trgovinskim i logističkim centrima za drvnu biomasu, na čijem pokretanju u Srbiji Asocijacija SERBIO radi u okviru evropskog projekta BioRES.

Trening je predstavljao kombinaciju teoretskog dela sa predavanjima i praktičnog dela sa demonstracijama seče i izvlačenja drvnih sortimenata i biomase.

Trening je otvorio direktor JP Nacionalni Park Tara Dragić Karaklić , dok je Potpredsednik Nacionalne Asocijacije za biomasu SERBIO i menadžer BioRES projekta u Srbiji Vojislav Milijić predstavio BioRES projekat i koncept logističkih i trgovinskih centara za biomasu. Predstavnici NP Tara, Aleksandar Đurić i Branka Mitrović, predstavili su Nacionalni Park Tara, planiranje gazdovanja šumama u Nacionalnom Parku i načine prodaje drveta. Gosti iz Finske, dr. Juha Laitila i dr. Kari Pasanen, predstavili su načine korišćenja drvne biomase u Finskoj, kao i značaj kvaliteta drvnih goriva.

tara suma

Uz stručna objašnjenja Dragana Đurića, polaznicima treninga je na terenu demonstriran i rad u šumi: proces obeležavanja stabala za seču, obaranje stabala, obrada i krojenje stabala, kao i izvlačenje drvnih sortimenata.

Polaznici treninga obišli su i preduzeće Gorštak doo, gde im je Dragan Stanković, rukovodilac prerade drveta u preduzeću, predstavio proizvodnju drvne sečke i peleta.

GENERALNI SPONZOR

energotehnikajuznabacka

SPONZORI

Biogest

Innio

gilles-energie

urbas

NAHTEC

Polytechnik

xylowatt

Arundo-Bionergy

energynet

CEEFOR

LOGISTIČKI PARTNER

info TIM

foragrobio

WRMConsult

MEDIJSKI SPONZORI

energetskiportalsrbije

RTV

Grenef

Podovi

Prozori i vrata

E kapija

DAN

Agroportal

biores

Kontakt

Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO
Bulevar Mihajla Pupina 6/6, 21 000, Novi Sad, Srbija
Telefon: 021/382 35 33
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

eu zastava
BioRES Project - Sustainable Regional Supply Chains for Woody Bioenergy has received funding from the European Union's Horizon 2020 research innovation programmer under grand agreement No 645994

 

Osnivanje Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO podržala:

NorwegianEmbassyAmbasada Kraljevine Norveške