Završena međunarodna investiciona konferencija “SEE ENERGY- Connnect & Supply II” ZELENA ENEGIJA U POLJOPRIVREDI
U organizaciji Nacionalne asocijacije za biomasu “SERBIO” i nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ DKTI i AMBERO Consulting, uz prisustvo domaćih i stranih učesnika,...
SEE ENERGY - Connect & Supply II 2020
Zelena energija u poljoprivredi i građevinarstvu Investiciona konferencija, 1-2 oktobar, 2020. Novi Sad BIOENERGIJA- SOLARNA ENERGIJA- ENERGETSKA EFIKASNOST Konferencija SEE...
Video prilog SEE ENERGY- Connect & Supply II 2020 konferencije
Video prilog konferencije možete pogledati klikom na sledeći LINK. - https://www.youtube.com/watch?v=asB9BgbGMbU
Završena Međunarodna konferencija „Biomasa – potencijal za rast“
U organizaciji Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, Skupštine evropskih regija (AER) i Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO, više od 200 domaćih i stranih učesnika,...
Serbio

Serbio

ponedeljak, 26 septembar 2016 14:42

SEE Energy – Connect & Supply 2016

15-16. 11. 2016.

Master centar, Hajduk Veljkova 11, Novi Sad, Serbia

Dan 1: Utorak 15.11.2016.
09.00 – 10.00 REGISTRACIJA UČESNIKA
10.00 – 10.25

UVODNA REČ: SERBIO, G-đa Nataša Pavićević Bajić

Nemačko-srpska privredna komora, G-din Martin Knapp

OTVARANJE KONFERENCIJE: Pokrajinska vlada, G-din Igor Mirović, Predsednik

10.25 – 10.30 PAUZA
10.30 – 11.30

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, G-din Vuk Radojević, Sekretar

Svetska asocijacija za bioenergiju (WBA), Prelazak sa gasa na biomasu u sistemu daljinskog grejanja- litvanska iskustva, Enerstena grupa, G-din Marius Dubininkas

GIZ DKTI: Globalni, regionalni i nacionalni pregled, G-din Rainer Schellhaas

11.30 – 11.50 KAFE PAUZA
I SESIJA NOVE PERSPEKTIVE KORIŠĆENJA BIOMASE I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

11.50 – 13.00

 • Doktrina CTU: Sanacija malih naselja i otpadne vode do koncepta energije, HIDRO CLB Consult, G-din Rade Milutinović
 • Anaerobna digestija biomase, G-din Jovan Grbić
 • BioVill projekat: Razvoj bioenergetskih sela: Stalna konferencija gradova i opština, G-din Aleksandar Popović
 • Remedijacija pepelišta termoelektrane/ Studija Slučaja Temišvar: Univerzitet u Temišvaru,     G-đa Mihaela Corneanu
 • Salix viminalis – Zaštita od vetra, barijere u saobraćaju i prevencije erozije tla, REBINA Agrar, G-din Aleksandar Fragner, MScCE
 • Agencija za energetiku, Biomasa u sistemima daljinskog grejanja Republike Srbije – mogućnosti i izazovi, G-din Dejan Stojanović
13.00 – 14.00 PANEL DISKUSIJA: BIOMASA I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

Moderator –

G-din Vojislav Milijić

 • Pravni okviri i uloge državne uprave i lokalne samouprave
 • Finansijske prepreke, subvencije i podsticaji
 • Tehnički uslovi i znanje
 • Izgradnja kapaciteta za učešće u donošenju odluka vezanih za zelenu ekonomiju
 • Serbio
 • GIZ DKTI
 • Ministarstvo energetike
 • Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • AERS
14.00 – 15.00 RUČAK


SESIJA II REGIONALNI PREGLED: INOVACIJE U POSLOVANJU SA BIOMASOM                            
15.00 – 15.30 ENERGY NET: Energetska mreža (Generalni sponzor)
15.30 – 15.50 BIOMASA doo, Slovenija: Od šume do struje i toplote, G-din David Špeh
15.50 – 16.10

Polytechnik GmbH – ogranak Novi Sad: Nekonvencionalna alternativna biomasa u industriji,

G-din Viktor Radić

16.10 – 16.30 SERBIO BIORES Project – Logistički i trgovinski centri za drvnu biomasu, G-din Vojislav Milijić
16.30 – 16.50 Grad Šabac : Cool Heating - Inovacije u sistemima daljinskog grejanja, G-din Slobodan Jerotić
16.50 – 17.10 Fakultet Tehničkih Nauka, Univerzitet u Novom Sadu : Uslovi priključenja i rada na DSEE kogenerativnim postrojenjima, G – din Boris Dumnić
17.10 – 17.30 Diskusija i zaključci prvog dana
20.00 – 00.00 GALA VEČERA


Dan 2: Sreda 16.11.2016.
SESIJA III KAKO DA UZGAJAMO VIŠE BIOMASE I PROŠIRIMO NJENU UPOTREBU?                         
09.30 – 10.20 Koncept unapređenja stanja šuma i šumarstva u Srbiji, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za šume, G-din Saša Stamatović, direktor
10.20 – 10.40 Produkcija biomase u okviru energetskih zasada brzorastućih vrsta drveća u Srbiji – potencijali i ograničenja, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Prof. Dr Branko Stajić
10.40 – 11.00 Revitalizacija zapuštenih poljoprivrednih površina - energetsko iskorištenje biomase trave Miscanthus x giganteus, Univerzitet u Zagrebu, Agronomski fakultet, Doc. dr sc. Nikola Bilandžija
11.00 – 11.20 Plantaže topola: Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Prof. dr Saša Orlović
11.20 – 11.40 KAFE PAUZA
11.40 – 11.55 Korišćenje slame: Victoria Logistics
11.55 – 12.10 Isplativost i opravdanost gajenja paulovnije u Srbiji, Planto, G-din Željko Spasojević
12.10 – 12.25 Postrojenja na drvnu biomasu – dosadašnja iskustva u Srbiji, Viessmann, G-din Bojan Grujički
12.25 – 12.40 Primena aktuelnih zakona na podizanje energetskih zasada, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za poljoprivredno zemljište, Uprava za poljoprivredno zemljište, G-din Zoran Knežević, Uprava za šume, G-din Dušan Jović
12.40 – 13.10 PANEL DISKUSIJA
13.10 – 13.30 KAFE PAUZA
SESIJA IV

INVESTICIJE, ZAKONSKI OKVIRI I INSTITUCIJE KOJE PRUŽAJU PODRŠKU:

Kako razviti i obezbediti podršku za poslovanje sa biomasom

13.30 – 13.45 EBRD, G-din Nikolay Angelov
13.45 – 14.00 Fond za razvoj poljoprivrede
14.00 – 14.15 Garancijski fond APV, Konkursi, G-din Nebojša Ivanišević
14.15 – 14.30 Zaključci
14.30 – 15.30 RUČAK

 

KRAJ PROGRAMA


Prijatelji konferencijE:

ahk   skgo

SPONSOR konferencijE:

Polytechnik energynet

SEE Energy – Connect &Supply 2016

15-16.11.2016.

Master centar, HajdukVeljkova 11, Novi Sad, Serbia

SESSION II REGIONAL OVERVIEW: INNOVATIONS IN BIOMASS BUSINESS
15.00 – 15.30 ENERGY NET – energy service network solutions (General Sponsor)
15.30 – 15.50 BIOMASA doo, Slovenia: From forest to electricity and heat, Mr. David Speh
15.50 – 16.10 POLYTECHNIK GmbH, Nonconventional alternative biomass in industry, Mr. Viktor Radic
16.10 – 16.30 SERBIO – BIORES Project: Logistics centers, overview of Serbia, Mr. Vojislav Milijic
16.30 – 16.50 City of Sabac: Cool Heating - Innovations in DH network development , Mr. Slobodan Jerotic
16.50 – 17.10 Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad : Connection and utilization conditions on the cogeneration system, Mr. Boris Dumnic, PhD
17.10 – 17.30 Discussion and first day conclusions
20.00 –   00.00 GALA DINNER


   
Day 2:   Wednesday 16.11.2016.
 
Day 2: Wednesday 16.11.2016.
SESSION III HOW TO GROW MORE AND EXPAND USE OF BIOMASS?                                
09.30 – 10.20 Concept of forest and forestry sector improvement in Serbia,Ministry of agriculture, Forestry Directorate, Mr. Sasa Stamatovic, Director
10.20 – 10.40

Potential of SRC energy crops cultivation in Serbia

University of Belgrade - Faculty of Forestry, Mr. Branko Stajic, PhD

10.40 – 11.00 Revitalization ofabandoned agricultural land - energetic utilization of the Miscanthus x giganteus biomass, University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Mr. Nikola Bilandzija, PhD
11.00 – 11.20 Institute of lowland forestry and Environment: Poplar plantations, Mr. Sasa Orlovic, PhD
11.20 – 11.40 Coffee break and refreshment
11.40 – 11.55 Victoria Logistics: Straw
11.55 – 12.10 Profitability and justifiability of Paulownia growing, Planto, Mr. Zeljko Spasojevic
12.10 – 12.25 Wood biomass plant – experiences in Serbia, Viesmann, Mr. Bojan Grujicki
12.25 – 12.40 Understanding the current legislation and Law on Agricultural on long term land lease conditions for energy efficient crops cultivation: Ministry of Agriculture and Environmental Protection, Agricultural Land Directorate, Mr. Zoran Knezevic, Forestry Directorate. Mr. Dušan Jović
12.40 – 13.10 PANEL DISCUSSION
13.10 – 13.30 Coffee break
SESIJA IV

INVESTMENT & LEGAL OPPORTUNITIES AND SUPPORTING INSTITUTIONS:

How to develop and support biomass business

13.30 – 13.45 EBRD, Mr. Nikolay Angelov
13.45 – 14.00 Agricultural development fund of Autonomous province of Vojvodina,
14.00 – 14.15 Guarantee fund of Autonomous province of Vojvodina, Mr. Nebojsa Ivanisevic
14.15 – 14.30 Conclusions
14.30 – 15.30 LUNCH
END OF PROGRAM

                                                                                           

Friends of the conference:

ahk   skgo

SPONSORS:

Polytechnik energynet

Izašao je septembarski broj Balkan Green Energy News-a.

Novi broj Balkan Green Energy News-a možete pročitati ovde

Izašao je avgustovski broj Balkan Green Energy News-a.

Novi broj Balkan Green Energy News-a možete pročitati ovde

Izašao je julski broj Balkan Green Energy News-a.

Novi broj Balkan Green Energy News-a možete pročitati ovde

četvrtak, 02 jun 2016 07:56

Energetski portal objavio bilten

Energetski portal objavio bilten posvecen Obnovljivim izvorima energije.

Izašao je junski broj Balkan Green Energy News-a.

Novi broj Balkan Green Energy News-a možete pročitati ovde

Izašao je majski broj Balkan Green Energy News-a.

Novi broj Balkan Green Energy News-a možete pročitati ovde

Radio Glas Amerike piše da su svetski lideri na taj način, u rekordnom broju, dali doprinos obeležavanju Dana planete Zemlje, 22. aprila.

Sporazum je u ime Srbije potpisao predsednik Republike Tomislav Nikolić.

Pariski sporazum zaključen je u decembru 2015. godine u cilju ograničavanja rasta globalne temperature na manje od 2 stepena Celzijusa.

Generalni sekretar UN Ban Ki Mun je, otvarajući ceremoniju potpisivanja sporazuma, rekao da "smo u trci sa vremenom" i da je "era potrošnje bez posledica, završena". On je pozvao članice svetske organizacije da smanje zavisnost svojih ekonomija od ugljenika i da pruže pomoć zemljama u razvoju u toj tranziciji.

Zemlje koje su potpisale pariski sporazum učestvuju sa više od 93 odsto u ukupnoj svetskoj emisiji gasova, stvarajući fenomen "staklene bašte".

SAD i Kina, koje zajednički "doprinose" sa oko 40 emisije štetnih gasova, pozvale su na brzu ratifikaciju i primenu sporazuma.

Američki državni sekretar Džon Keri, koji je potpisao sporazum u ime SAD, rekao je da će se Vašington formalno pridružiti sporazumu kasnije ove godine.

Glas Amerike prenosi da je zamenik kineskog premijera Žang Gaoli rekao da njegova zemlja planira da potpiše sporazum pre samita Grupe 20, koji se održava u septembru u Hangžou u Kini.

Izvor: B92.net (Tanjug)

U Beogradu je 21.04. u okviru RENEXPO® Western Balkans Sajma održan prvi BioRES trening - Održivi regionalni lanci snabdevanja drvnim gorivima.

Trening je otvorio Predsednik Nacionalne Asocijacije za biomasu SERBIO i menadžer BioRES projekta u Srbiji Vojislav Milijić, dipl.ing.šum, dok su BioRES treneri: Boban Jovanović, dipl.ing.šum; Đorđe Marić, dipl.ing.šum. Miroslav Pantović, dipl.ing.šum; i Ratko Todorović, dipl.ing.šum, polaznicima treninga predstavili su sledeće teme:
1) Procena lokalnih potencijala za korišćenje biomase,
2) Didaktički pristup u radu sa zainteresovanim stranama,
3) Razvoj modela logističkih i trgovinskih centara za biomasu i
4) Osiguranje i potvrdu kvaliteta drvnih goriva.

Treningu je prisustvovalo šesdesetak učesnika i to: predstavnika javnih preduzeća za gazdovanje šumama, preduzeća koja se bave preradom i korišćenjem biomase, preduzeća koja rade na razvoju logističkih centara za drvnu biomasu i ostalih zainteresovanih strana, uključujući i studente šumarskog fakulteta, mašinskog fakulteta i fakulteta tehnićkih nauka.

Prezentacije sa treninga možete preuzeti sa priloga. Trening priručnik možete preuzeti ovde a brošuru o osiguranju kvaliteta drvnih goriva možete preuzeti ovde.

U Beogradu je 20.04. u okviru RENEXPO® Western Balkans Sajma održana Konferencija o Biomasi.

Konferencija je ukazala na potencijale za korišćenje biomase u Srbiji a od strane sajamskih izlagača predstavljene su i moderne tehnologije.

Predsednik Nacionalne Asocijacije za biomasu SERBIO Vojislav Milijić bio je jedan od govornika, a pored potencijala i zakonskih okvira korišćenja biomase u Srbiji, g. Milijić je ukratko predstavio i aktuelni BioRES Projekat i najavio BioRES Trening - Održivi regionalni lanci snabdevanja drvnim gorivima RENEXPO Western Balkans 2016.

Video prilog na ovu temu možete pogledati ovde ili kompletan prilog možete pogledati malo niže.

scc

GENERALNI SPONZOR

energotehnikajuznabacka

SPONZORI

Biogest

Innio

gilles-energie

urbas

NAHTEC

Polytechnik

xylowatt

Arundo-Bionergy

energynet

CEEFOR

LOGISTIČKI PARTNER

info TIM

foragrobio

WRMConsult

MEDIJSKI SPONZORI

energetskiportalsrbije

RTV

Grenef

Podovi

Prozori i vrata

E kapija

DAN

Agroportal

biores

Kontakt

Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO
Bulevar Mihajla Pupina 6/6, 21 000, Novi Sad, Srbija
Telefon: 021/382 35 33
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

eu zastava
BioRES Project - Sustainable Regional Supply Chains for Woody Bioenergy has received funding from the European Union's Horizon 2020 research innovation programmer under grand agreement No 645994

 

Osnivanje Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO podržala:

NorwegianEmbassyAmbasada Kraljevine Norveške