Serbio

Serbio

Izašao je oktobarski broj Balkan Green Energy News-a.

Novi broj Balkan Green Energy News-a možete pročitati ovde

ponedeljak, 26 septembar 2016 14:49

Pozivnica / Invitation

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo na međunarodnu konferenciju SEE ENERGY - Connect & Supply 2016 u Novom Sadu, koju organizuje Nacionalna Asocijacija za biomasu – SERBIO, sa ciljem umrežavanja domaćih i međunarodnih kompanija uključenih u sektor obnovljivih izvora energije.

Datum: 15-16.11.2016
Mesto: Master centar Novi Sad

Usvajanjem nove zakonske regulative, kojom Ministartsvo rudarstva i energetike podstiče proizvodnju električne energije korišćenjem OIE, i kroz nove „feed-in“ tarife za proizvodnju električne energije iz OIE, stvara se povoljniji poslovni ambijent za investicione potencijale u sektoru energetike, ali i prateće industrije. Zbog toga je cilj SEE Energy konferencije povezivanje renomiranih kompanija i međunarodnih institucija iz sektora obnovljivih izvora energije, kako bi se dodatno podstakao razvoj OIE sektora u regionu jugoistočne Evrope i kako bi uspostavili novi poslovni kontakti između velikih kompanija, MSP sektora i lokalnih poljoprivrednih proizvođača.

Najvažniju podsticajnu okolnost opredeljenom uzgoju bio mase predstavljaju izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu od 29. decembra 2015. godine, kojima se omogućava dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta za svrhu podizanja energetski efikasnih zasada i plantažnog uzgoja bio mase industrijkog obima. Učesnicima konferencije Ministarstvo Poljoprivrede RS predstaviće zakonske izmene i približiti postupak zakupa radi korišćenja zemljišta za ovu namenu.

Prvi put u okviru slične konferencije biće predstavljene i sledeće teme:

 • hidrotehnički tehnički kompletan i finansijski održiv postupak prikupljanja, prečišćavanja i biološkog utroška otpadnih komunalnih voda u malim naseljima, putem uzgoja energetski efikasnih zasada – „Doktrina PPU“.
 • sanacija pepelišta termo elektrana sadnjom energetski efikasnih zasada, iskustvo iz prakse TE Temišvar, Rumunija i
 • predstavljen zakonski i operativni model stabilizacije tla i sprečavanja erozije vetrom na poljoprivrednom zemljištu i vetro i snego zaštitnih i pojaseva u zoni saobraćajnica, izradom brzorastućih izdanačkih vetro i snego zaštitnih pojaseva i zavesa

Konferencija će okupiti 200+ učesnika iz 100 kompanija iz Srbije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Mađarske, Nemačke, Rumunije, Slovačke, kao i predstavnike državnih i pokrajinskih institucija, privrednih komora, asocijacija, investicionih i komercijalnih banaka. U fokusu konferencije će biti sledeće teme:

 • Nove perspektive korišćenja biomase i unapređenja životne sredine
 • Inovacije u poslovanje sa biomasom
 • Kako da uzgajamo više biomase i proširimo njenu upotrebu?
 • Kako razviti i obezbediti podršku za poslovanje sa biomasom?

Detaljnu agendu možete pogledati ovde.

Kotizacija obuhvata ulaznicu za dvodnevnu konferenciju, posluženje u pauzama konferencijskog programa i gala večeru za sve učesnike.

Kotizacija: EUR 150 do 5. novembra, EUR 100 za članice SERBIO Asocijacije
                  EUR 200 nakon 5. novembra, EUR 150 za članice SERBIO Asocijacije

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, rado Vam stojimo na raspolaganju.

Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

* * *

 

We have the pleasure to invite you to the upcoming SEE ENERGY – Connect&Supply 2016 conference in Novi Sad, Serbia, which will be hosted by SERBIO - the National Association for biomass in Serbia. The aim of the Conference is to gather all participants from the renewable energy sector and the supplying industries.

Date: 15-16.11.2016.
Venue: Master centar, Novi Sad

By adopting the new legal framework, the Ministry of mining and energy of the Republic of Serbia is putting a strong effort on supporting the electricity production by using the renewable energy sources. By introducing the new favorable feed - in tariff system, the Government is creating a strong and encouraging business environment for investments in the sector of the renewable industry and all supplying industries. Due to that, the aim of the SEE ENERGY conference is to connect the respectable international and domestic companies, and international institutions, with the purpose to support the development of the renewable energy sector in the SEE region and to establish new business connection and supply chains between big companies, the SME sector and the local agricultural producers.

The main stimulus for biomass cultivation was introduction of the Law on Agricultural Land from 29th of December 2015, allowing long term lease of the agricultural land for the purpose of development energy efficient plantations and industrial production of bio mass.  The Ministry of Agriculture of the Republic of Serbia will present the law and procedure of long term lease.

For the first time the following topics will be presented on the:

 • Sanitation of small settlements and waste water by energy efficient plantations - Doctrine CTU
 • SRC for Thermal plants ash depositories remediation - Timisoara Thermal Plant Case Study
 • Energy crops - Wind and snow curtains & barriers in road zones and prevention of soil erosion

The Conference will gather 200+ participants from 100 companies from Serbia, Austria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Germany, Hungary, Romania and Slovakia, as also the representatives of the state and provincial Government, chambers of commerce, investment and commercial banks. The themes of the conference will be the following topics:

 • New perspectives on biomass business for environmental benefits
 • Innovations in biomass business
 • How to grow more and expand use of biomass?
 • How to develop and obtain support for biomass business?

Detailed Agenda of the Conference you can find here.

The participation fee includes entry for the two day conference, brake refreshments and the Gala dinner organized for all conference participants.

Price: EUR 150 until November 5th, EUR 100 for SERBIO members
          EUR 200 after November 5th, EUR 150 for SERBIO members

where participants will acknowledge the legal framework in the SEE region, the trends and development direction in the renewable energy sector.

For any further assistance, please do not hesitate to contact us.

Contact: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ponedeljak, 26 septembar 2016 14:42

SEE Energy – Connect & Supply 2016

15-16. 11. 2016.

Master centar, Hajduk Veljkova 11, Novi Sad, Serbia

Dan 1: Utorak 15.11.2016.
09.00 – 10.00 REGISTRACIJA UČESNIKA
10.00 – 10.25

UVODNA REČ: SERBIO, G-đa Nataša Pavićević Bajić

Nemačko-srpska privredna komora, G-din Martin Knapp

OTVARANJE KONFERENCIJE: Pokrajinska vlada, G-din Igor Mirović, Predsednik

10.25 – 10.30 PAUZA
10.30 – 11.30

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, G-din Vuk Radojević, Sekretar

Svetska asocijacija za bioenergiju (WBA), Prelazak sa gasa na biomasu u sistemu daljinskog grejanja- litvanska iskustva, Enerstena grupa, G-din Marius Dubininkas

GIZ DKTI: Globalni, regionalni i nacionalni pregled, G-din Rainer Schellhaas

11.30 – 11.50 KAFE PAUZA
I SESIJA NOVE PERSPEKTIVE KORIŠĆENJA BIOMASE I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

11.50 – 13.00

 • Doktrina CTU: Sanacija malih naselja i otpadne vode do koncepta energije, HIDRO CLB Consult, G-din Rade Milutinović
 • Anaerobna digestija biomase, G-din Jovan Grbić
 • BioVill projekat: Razvoj bioenergetskih sela: Stalna konferencija gradova i opština, G-din Aleksandar Popović
 • Remedijacija pepelišta termoelektrane/ Studija Slučaja Temišvar: Univerzitet u Temišvaru,     G-đa Mihaela Corneanu
 • Salix viminalis – Zaštita od vetra, barijere u saobraćaju i prevencije erozije tla, REBINA Agrar, G-din Aleksandar Fragner, MScCE
 • Agencija za energetiku, Biomasa u sistemima daljinskog grejanja Republike Srbije – mogućnosti i izazovi, G-din Dejan Stojanović
13.00 – 14.00 PANEL DISKUSIJA: BIOMASA I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

Moderator –

G-din Vojislav Milijić

 • Pravni okviri i uloge državne uprave i lokalne samouprave
 • Finansijske prepreke, subvencije i podsticaji
 • Tehnički uslovi i znanje
 • Izgradnja kapaciteta za učešće u donošenju odluka vezanih za zelenu ekonomiju
 • Serbio
 • GIZ DKTI
 • Ministarstvo energetike
 • Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • AERS
14.00 – 15.00 RUČAK


SESIJA II REGIONALNI PREGLED: INOVACIJE U POSLOVANJU SA BIOMASOM                            
15.00 – 15.30 ENERGY NET: Energetska mreža (Generalni sponzor)
15.30 – 15.50 BIOMASA doo, Slovenija: Od šume do struje i toplote, G-din David Špeh
15.50 – 16.10

Polytechnik GmbH – ogranak Novi Sad: Nekonvencionalna alternativna biomasa u industriji,

G-din Viktor Radić

16.10 – 16.30 SERBIO BIORES Project – Logistički i trgovinski centri za drvnu biomasu, G-din Vojislav Milijić
16.30 – 16.50 Grad Šabac : Cool Heating - Inovacije u sistemima daljinskog grejanja, G-din Slobodan Jerotić
16.50 – 17.10 Fakultet Tehničkih Nauka, Univerzitet u Novom Sadu : Uslovi priključenja i rada na DSEE kogenerativnim postrojenjima, G – din Boris Dumnić
17.10 – 17.30 Diskusija i zaključci prvog dana
20.00 – 00.00 GALA VEČERA


Dan 2: Sreda 16.11.2016.
SESIJA III KAKO DA UZGAJAMO VIŠE BIOMASE I PROŠIRIMO NJENU UPOTREBU?                         
09.30 – 10.20 Koncept unapređenja stanja šuma i šumarstva u Srbiji, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za šume, G-din Saša Stamatović, direktor
10.20 – 10.40 Produkcija biomase u okviru energetskih zasada brzorastućih vrsta drveća u Srbiji – potencijali i ograničenja, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Prof. Dr Branko Stajić
10.40 – 11.00 Revitalizacija zapuštenih poljoprivrednih površina - energetsko iskorištenje biomase trave Miscanthus x giganteus, Univerzitet u Zagrebu, Agronomski fakultet, Doc. dr sc. Nikola Bilandžija
11.00 – 11.20 Plantaže topola: Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Prof. dr Saša Orlović
11.20 – 11.40 KAFE PAUZA
11.40 – 11.55 Korišćenje slame: Victoria Logistics
11.55 – 12.10 Isplativost i opravdanost gajenja paulovnije u Srbiji, Planto, G-din Željko Spasojević
12.10 – 12.25 Postrojenja na drvnu biomasu – dosadašnja iskustva u Srbiji, Viessmann, G-din Bojan Grujički
12.25 – 12.40 Primena aktuelnih zakona na podizanje energetskih zasada, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za poljoprivredno zemljište, Uprava za poljoprivredno zemljište, G-din Zoran Knežević, Uprava za šume, G-din Dušan Jović
12.40 – 13.10 PANEL DISKUSIJA
13.10 – 13.30 KAFE PAUZA
SESIJA IV

INVESTICIJE, ZAKONSKI OKVIRI I INSTITUCIJE KOJE PRUŽAJU PODRŠKU:

Kako razviti i obezbediti podršku za poslovanje sa biomasom

13.30 – 13.45 EBRD, G-din Nikolay Angelov
13.45 – 14.00 Fond za razvoj poljoprivrede
14.00 – 14.15 Garancijski fond APV, Konkursi, G-din Nebojša Ivanišević
14.15 – 14.30 Zaključci
14.30 – 15.30 RUČAK

 

KRAJ PROGRAMA


Prijatelji konferencijE:

ahk   skgo

SPONSOR konferencijE:

Polytechnik energynet

SEE Energy – Connect &Supply 2016

15-16.11.2016.

Master centar, HajdukVeljkova 11, Novi Sad, Serbia

SESSION II REGIONAL OVERVIEW: INNOVATIONS IN BIOMASS BUSINESS
15.00 – 15.30 ENERGY NET – energy service network solutions (General Sponsor)
15.30 – 15.50 BIOMASA doo, Slovenia: From forest to electricity and heat, Mr. David Speh
15.50 – 16.10 POLYTECHNIK GmbH, Nonconventional alternative biomass in industry, Mr. Viktor Radic
16.10 – 16.30 SERBIO – BIORES Project: Logistics centers, overview of Serbia, Mr. Vojislav Milijic
16.30 – 16.50 City of Sabac: Cool Heating - Innovations in DH network development , Mr. Slobodan Jerotic
16.50 – 17.10 Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad : Connection and utilization conditions on the cogeneration system, Mr. Boris Dumnic, PhD
17.10 – 17.30 Discussion and first day conclusions
20.00 –   00.00 GALA DINNER


   
Day 2:   Wednesday 16.11.2016.
 
Day 2: Wednesday 16.11.2016.
SESSION III HOW TO GROW MORE AND EXPAND USE OF BIOMASS?                                
09.30 – 10.20 Concept of forest and forestry sector improvement in Serbia,Ministry of agriculture, Forestry Directorate, Mr. Sasa Stamatovic, Director
10.20 – 10.40

Potential of SRC energy crops cultivation in Serbia

University of Belgrade - Faculty of Forestry, Mr. Branko Stajic, PhD

10.40 – 11.00 Revitalization ofabandoned agricultural land - energetic utilization of the Miscanthus x giganteus biomass, University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Mr. Nikola Bilandzija, PhD
11.00 – 11.20 Institute of lowland forestry and Environment: Poplar plantations, Mr. Sasa Orlovic, PhD
11.20 – 11.40 Coffee break and refreshment
11.40 – 11.55 Victoria Logistics: Straw
11.55 – 12.10 Profitability and justifiability of Paulownia growing, Planto, Mr. Zeljko Spasojevic
12.10 – 12.25 Wood biomass plant – experiences in Serbia, Viesmann, Mr. Bojan Grujicki
12.25 – 12.40 Understanding the current legislation and Law on Agricultural on long term land lease conditions for energy efficient crops cultivation: Ministry of Agriculture and Environmental Protection, Agricultural Land Directorate, Mr. Zoran Knezevic, Forestry Directorate. Mr. Dušan Jović
12.40 – 13.10 PANEL DISCUSSION
13.10 – 13.30 Coffee break
SESIJA IV

INVESTMENT & LEGAL OPPORTUNITIES AND SUPPORTING INSTITUTIONS:

How to develop and support biomass business

13.30 – 13.45 EBRD, Mr. Nikolay Angelov
13.45 – 14.00 Agricultural development fund of Autonomous province of Vojvodina,
14.00 – 14.15 Guarantee fund of Autonomous province of Vojvodina, Mr. Nebojsa Ivanisevic
14.15 – 14.30 Conclusions
14.30 – 15.30 LUNCH
END OF PROGRAM

                                                                                           

Friends of the conference:

ahk   skgo

SPONSORS:

Polytechnik energynet

Izašao je septembarski broj Balkan Green Energy News-a.

Novi broj Balkan Green Energy News-a možete pročitati ovde

Izašao je avgustovski broj Balkan Green Energy News-a.

Novi broj Balkan Green Energy News-a možete pročitati ovde

Izašao je julski broj Balkan Green Energy News-a.

Novi broj Balkan Green Energy News-a možete pročitati ovde

četvrtak, 02 jun 2016 07:56

Energetski portal objavio bilten

Energetski portal objavio bilten posvecen Obnovljivim izvorima energije.

Izašao je junski broj Balkan Green Energy News-a.

Novi broj Balkan Green Energy News-a možete pročitati ovde

Izašao je majski broj Balkan Green Energy News-a.

Novi broj Balkan Green Energy News-a možete pročitati ovde

Radio Glas Amerike piše da su svetski lideri na taj način, u rekordnom broju, dali doprinos obeležavanju Dana planete Zemlje, 22. aprila.

Sporazum je u ime Srbije potpisao predsednik Republike Tomislav Nikolić.

Pariski sporazum zaključen je u decembru 2015. godine u cilju ograničavanja rasta globalne temperature na manje od 2 stepena Celzijusa.

Generalni sekretar UN Ban Ki Mun je, otvarajući ceremoniju potpisivanja sporazuma, rekao da "smo u trci sa vremenom" i da je "era potrošnje bez posledica, završena". On je pozvao članice svetske organizacije da smanje zavisnost svojih ekonomija od ugljenika i da pruže pomoć zemljama u razvoju u toj tranziciji.

Zemlje koje su potpisale pariski sporazum učestvuju sa više od 93 odsto u ukupnoj svetskoj emisiji gasova, stvarajući fenomen "staklene bašte".

SAD i Kina, koje zajednički "doprinose" sa oko 40 emisije štetnih gasova, pozvale su na brzu ratifikaciju i primenu sporazuma.

Američki državni sekretar Džon Keri, koji je potpisao sporazum u ime SAD, rekao je da će se Vašington formalno pridružiti sporazumu kasnije ove godine.

Glas Amerike prenosi da je zamenik kineskog premijera Žang Gaoli rekao da njegova zemlja planira da potpiše sporazum pre samita Grupe 20, koji se održava u septembru u Hangžou u Kini.

Izvor: B92.net (Tanjug)

Kontakt

Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO
Bulevar Mihajla Pupina 6/6, 21 000, Novi Sad, Srbija
Telefon: 021/382 35 33
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

eu zastava
BioRES Project - Sustainable Regional Supply Chains for Woody Bioenergy has received funding from the European Union's Horizon 2020 research innovation programmer under grand agreement No 645994

 

Osnivanje Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO podržala:

NorwegianEmbassyAmbasada Kraljevine Norveške