Međunarodna investiciona konferencija- SEE ENERGY Connect & Supply III 2021
Treća po redu međunarodna investiciona konferencija SEE ENERGY - Connect & Supply III  u organizaciji Nacionalne Asocijacije za biomasu – "SERBIO" i GIZ DKTI za cilj...
Program SEE ENERGY - Connect & Supply III, 6-7. oktobar 2021.
SEE Energy – Connect &Supply III 2021 Proizvodnja zelene energije u cilju zaštite životne sredine i održiva upotreba drvne biomase 6 - 7. oktobar 2021. HOTEL...
Registraciona forma
Preuzmite prilog ispod, popunite i pošaljite na see-energy@serbio.rs Na taj način ste rezervisali i obezbedili mesto na konferenciji.  Za sva pitanja, stojimo na...
Prva svetska plutajuća solarna elektrana na visokim nadmorskim visinama - u švajcarskim Alpima
Prva svetska plutajuća solarna elektrana na visokim nadmorskim visinama - u švajcarskim Alpima Prva na svetu plutajuća solarna farma na visokim visinama smeštena je poput splava na...

Skupština Udruženja

Član 9.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.
Skupština se redovno sastaje dva puta godišnje i to najkasnije do zakonski definisanog roka za predaju finansijskog izveštaja za prethodnu godinu, i najkasnije do 31.decembra tekuće godine, radi usvajanja plana rada.
Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi zahtev Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine.
Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.
Vanredna sednica skupštine mora se održati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje.
Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda.
Sednicom predsedava lice koje bude javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Član 10.

Skupština:

 1. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 2. usvaja druge opšte akte Udruženja;
 3. usvaja finansijski plan i program rada;
 4. bira i razrešava članove Upravnog odbora,
 5. bira i razrešava predsednika Upravog odbora i osobu ovlašćenu za zastupanje organizacije iz reda članova Upravnog odbora;
 6. bira i razrešava zamenika predsednika Upravog odbora iz reda stalnih članova upravnog odbora.
 7. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
 8. razmatra i usvaja finansijski izveštaj za prethodnu godinu;
 9. određuje visinu članarine za svaku godinu;
 10. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
 11. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu
 12. razmatra i odlučuje o drugim tekućim pitanjima koja nisu u nadležnosti upravnog odbora.

Skupština odlučuje javnim glasanjem većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina prisutnih članova.

Kontakt

Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO
Bulevar Mihajla Pupina 6/6, 21 000, Novi Sad, Srbija
Telefon: 021/382 35 33
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

eu zastava
BioRES Project - Sustainable Regional Supply Chains for Woody Bioenergy has received funding from the European Union's Horizon 2020 research innovation programmer under grand agreement No 645994

 

Osnivanje Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO podržala:

NorwegianEmbassyAmbasada Kraljevine Norveške