SEE ENERGY - Connect & Supply II 2020
Investiciona stručna konferencija- 01. i 02. oktobar 2020., hotel Sheraton, Novi Sad Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo na međunarodnu konferenciju SEE ENERGY - Connect & Supply II...
BIOMASA – potencijal za rast, 16. i 17. novembar 2017.
Poštovani,  Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO, zajedno sa Skupštinom AP Vojvodine i Skupštinom evropskih regija, organizuje međunarodnu konferenciju...
Biomasa u javnim objektima i sistemima daljinskog grejanja
28. Aprila, u saradnji sa kompanijom „Energy Net“ iz Kaća, Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO održala je radnu konferenciju na temu „Biomasa u javnim objektima i sistemima...

Skupština Udruženja

Član 9.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.
Skupština se redovno sastaje dva puta godišnje i to najkasnije do zakonski definisanog roka za predaju finansijskog izveštaja za prethodnu godinu, i najkasnije do 31.decembra tekuće godine, radi usvajanja plana rada.
Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi zahtev Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine.
Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.
Vanredna sednica skupštine mora se održati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje.
Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda.
Sednicom predsedava lice koje bude javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Član 10.

Skupština:

 1. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 2. usvaja druge opšte akte Udruženja;
 3. usvaja finansijski plan i program rada;
 4. bira i razrešava članove Upravnog odbora,
 5. bira i razrešava predsednika Upravog odbora i osobu ovlašćenu za zastupanje organizacije iz reda članova Upravnog odbora;
 6. bira i razrešava zamenika predsednika Upravog odbora iz reda stalnih članova upravnog odbora.
 7. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
 8. razmatra i usvaja finansijski izveštaj za prethodnu godinu;
 9. određuje visinu članarine za svaku godinu;
 10. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
 11. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu
 12. razmatra i odlučuje o drugim tekućim pitanjima koja nisu u nadležnosti upravnog odbora.

Skupština odlučuje javnim glasanjem većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina prisutnih članova.

Partneri konferencije:

giz

ambero

wba

Institucionalna podrška:

ministarstvopoljoprivredesumarstvaivodoprivrede

ministartsvorudarstvaienergetike

ministarstvozastitezivotnesredine

GENERALNI SPONZOR

energotehnikajuznabacka

SPONZORI

Polytechnik

energynet

urbas

Biogest

LOGISTIČKI PARTNER

info TIM

foragrobio

WRMConsult

MEDIJSKI SPONZORI

energetskiportalsrbije

RTV

BioRES logo

googleplay

biores prospekt

biores prirucnik

grejanje na drva

kriterijumi kvaliteta

Smernice za proizvodnju visokokvalitetnih drvnih goriva

Kontakt

Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO
Bulevar Mihajla Pupina 6/6, 21 000, Novi Sad, Srbija
Telefon: 021/382 35 33
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

eu zastava
BioRES Project - Sustainable Regional Supply Chains for Woody Bioenergy has received funding from the European Union's Horizon 2020 research innovation programmer under grand agreement No 645994

 

Osnivanje Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO podržala:

NorwegianEmbassyAmbasada Kraljevine Norveške