Video prilog i kratak osvrt na završenu SEE ENERGY 2021 konferencijuBIORES – Održivi regionalni lanac snabdevanja drvnom biomasom

sreda, 11 mart 2015 15:00 Pročitano 5425 puta

Nemačka vladina organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u partnerstvu sa još osam organizacija među kojima je i Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO započela je projekat podrške stvaranju održivih regionalnih modela za snabdevanje drvnom biomasom u Hrtvatskoj, Bugarskoj i Srbiji.

Osnovni cilj projekta je da se u ovim zemljama uspostavi i ojača lanac snabdevanja drvnom biomasom, uvođenjem inovativnog koncepta logističkih centara za trgovinu biomasom tzv. BLTC-a (Biomass Logistic and Trade Centres).

Logistički centar za biomasu – BLTC je inovativni koncept koji funkcioniše kao posrednik između činilaca u lancu ponude i potražnje za biomasom. BLTC može biti na regionalnom ili lokalnom nivou, sa optimalnom logistikom za posredovanje u trgovini različitih energenata na bazi biomase koji su standardizovanog kvaliteta (npr sušenog ogrevnog drveta, drvne sečke, peleta i sl). Na taj način prevazilaze se barijere za unapređenje tržišta biomase, ali se istovremeno i smanjuju početni finansijski rizici.

Projektom je planirano da se u Hrvatskoj, Bugarskoj i Srbiji, do juna 2017.godine, do kada se BIORES projekat sprovodi, osnuje 6-8 logističkih centara. 

Stručnu i tehničku podršku prilikom izrade studija izvodljivosti, biznis planova i razvoja tržišta biomase, pored GIZ-a pružaju i partnerske organizacije iz Evrope: Evropska asocijacija za biomasu “AEBIOM”, Štajerska poljoprivredna komora “LWK Steiermark”, Centar za marketing poljoprivrednih proizvoda i energenata  “C.A.R.M.E.N e.V” iz Nemačke, finski Institut za istraživanje u šumarstvu “Metla” i Zavod Energetska agencija Savinjske, Šaleške i Koroške regije iz Slovenije. Partneri koji će u naredne dve godine raditi na uspostavljanju logističkih centara u svojim zemljama su: Regionalna energetska agencija severozapadne Hrvatske “REGEA”, Nacionalna asocijacija za biomasu “BGBIOM” iz Bugarske i Nacionalna asocijacija za biomasu “SERBIO” iz Srbije. 

 

Projekat je zvanično počeo 01.01.2015.godine, a prvi sastanak Upravljačkog komiteta (Steering Committee) uz prisustvo predstavnika svih partnerskih organizacija održan je 05. i 06.02. u Friesing-u u Nemačkoj. 

bioress text2   


eu zastava

Projekat je podržan sredstvima Evropske unije iz programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020, u okviru ugovora o grantu br. 645994   

 

 

 

Priredio: 

biores

Kontakt

Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO
Bulevar Mihajla Pupina 6/6, 21 000, Novi Sad, Srbija
Telefon: 021/382 35 33
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

eu zastava
BioRES Project - Sustainable Regional Supply Chains for Woody Bioenergy has received funding from the European Union's Horizon 2020 research innovation programmer under grand agreement No 645994

 

Osnivanje Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO podržala:

NorwegianEmbassyAmbasada Kraljevine Norveške