Upravni odbor

Član 11.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.
Za ostvarenje ciljeva Udruženja Upravni odbor može organizovati pododbore, čiji članovi mogu biti i lica koja nisu članovi Udruženja
Upravni odbor ima pet članova koje bira i opoziva Skupština i to:

  • predsednika upravnog odbora i osobu ovlašćenu za zastupanje organizacije na period od 2 godine,
  • četiri stalna člana upravnog odbora na period od dve godine

Predsednik i članovi upravnog odbora mogu se ponovo birati na istu funkciju.
Sednici upravnog odbora prisustvuju svi članovi Upravnog odbora.
Upravni odbor odluke može donositi ukoliko sednici prisustvuje najmanje tri člana Upravni odbor odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

Član 12.

Upravni odbor:

  1. rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
  2. organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
  3. donosi finansijske odluke u skladu sa usvojenim finansijskim planom Udruženja;
  4. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna koji podnosi Skupštini na usvajanje
  5. odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i po potrebi, određuje posebnog zastupnika Udruženja za taj postupak;
  6. odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

U slučaju odsustva predsednika upravnog odbora, njegovu funkciju preuzima zamenik predsednika koji se imenuje iz reda članova upravnog odbora.

Kontakt

Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO
Vladike Ćirića 2,  21 000, Novi Sad, Srbija
Telefon: 021/3823 533
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

eu zastava
BioRES Project - Sustainable Regional Supply Chains for Woody Bioenergy has received funding from the European Union's Horizon 2020 research innovation programmer under grand agreement No 645994

 

Osnivanje Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO podržala:

NorwegianEmbassyAmbasada Kraljevine Norveške