Video prilog i kratak osvrt na završenu SEE ENERGY 2021 konferencijuSuper User

Super User

Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO održala je u okviru novosadskog Winterfesta poslednji u nizu ovogodišnjih info dana, na kojima je građane Srbije upoznavala sa mogućnostima i prednostima grejanja na biomasu.

Ove kampanje za potrošače deo su velikog evropskog projekta BioRES, koji u Bugarskoj, Srbiji i Hrvatskoj, kao zemljama u kojima je prebacivanje sa fosilnih na drvna biogoriva još uvek na samom početku, za cilj ima podizanje svesti o tome kako korišćenje biomase, pre svega peleta i briketa koje građani mogu da koriste za grejanje, svode na minimun negativne posledice na okolinu, ali osiguravaju i dugoročnu ekonomsku održivost i stabilnost.

Pored toga što o prednostima bioamase kao goriva informišu individualne potrošače u Srbiji, asocijacija SERBIO ovaj obnovljivi izvor energije promoviše i u velikim privrednim i komunalnim sistemima u Srbiji, kao i u lokalnim samoupravama.

biores infodani

Trenutno veliki broj opštinskih toplana opterećuju finansijski lokalne samouprave, pa bi prelazak sa fosilnih na drvna biogoriva lokalnim samoupravama mogao doneti uštedu, sa obzirom na to da su operativni troškovi grejanja na biomasu niži od grejanja na fosilna, a da se investicioni troškovi mogu pokriti kroz povoljne kredite koji su dostupni, ili se razvoj investicije može realizovati kroz javno - privatno partnerstvo.

Prema informacijama asocijacije SERBIO, u ovom trenutku se oko 20 sistema za centralno grejanje u Srbiji nalazi u različitim fazama razvoja projekata, koji podrazumevaju zamenu fosilnih goriva biomasom. Neke opštine, poput Bajine Bašte i Malog Zvornika, već od kraja ove sezone mogle bi imati instalirana rešenja na biomasu.

Kako bi se biomasa koristila kao energent u većoj meri, SERBIO radi na tome da se u Srbiji razvije tržište, da se privrednim subjektima koji prelaze na biomasu garantuje dovoljna količina biomase u kontinutetu, da se reši problem njenog skladištenja uvođenjem inovativnog koncepta logisitčkih centara za trgovinu biomasom.

Sve informacije o tome koje su prednosti biomase kao energenta i kako se u Srbiji prebaciti na ovaj sistem proizvodnje energije, zainteresovani mogu dobiti na sajtu asocijacije SERBIO, na kojem su dostupne i informativne brošure, a svoja pitanja mogu da šalju i na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Renewables 2016 Global Status Report možete pogledati i preuzeti u celosti na sledećoj stranici: www.ren21.net/gsr

Od 29.11. do 4.12. održano je Studijsko putovanje objedinjeno sa Treningom trenera i Upravljačkim komitetom projekta.

Polaznici Studijskog putovanja bili su predstavnici organizacija i preduzeća zainteresovanih za formiranje logističko-trgovinskih centara za biomasu u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj. Cilj putovanja bilo je upoznavanje polaznika sa logističkim centrima u Sloveniji, Austriji i Nemačkoj. Organizovan je obilazak sledećih logističkih centara: Biomasa doo, Nazarje, Slovenija; Leoben, Niklasdorf, Austrija; Achental, Grassau, Nemačka; i Algau, Riderau, Nemačka. Pored logističkih centara učesnici su imali priliku da obiđu i Grac i Minhen, a poslednjeg dana putovanja organizovana je radionica u sedištu GIZ Bavarska u Feldafingu.

Uz Studijsko putovanje organizovan je i trening 12 budućih trenera, koji će u narednom periodu u okviru aktivnosti BioRES projekta, stečena znanja iskoristiti za praktične obuke za upravljanje lancima snabdevanja drvnom biomasom u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj.

U sklopu putovanja u Gracu 30.11. i 01.12. održan je i četvrti Upravljački komitet projekta. Glavne teme sastanka bile su dalje aktivnosti u okviru radnih paket 4, 5 i 6. Definisane su lokacije za razvoj logističkih centara za biomasu kao i metode izrade studija izvodljivosti za predmetne lokacije. Definisane su preporuke vezane za održivo snabdevanje drvnom biomasom standardizovanog kvaliteta i osnovni koncept treninga za upravljanje lancima snabdevanja drvnom biomasom.

Sledeći sastanak Upravljačkog komiteta projekta održaće se u aprilu mesecu u Zagrebu.

sreda, 10 jul 2013 11:55

Biomass Online Center

biomasa


Прикажи Моја сачувана места на већој мапи

 

Izgradnja kapaciteta za formiranje Regionalnog centra za distribuciju biomase

ponedeljak, 10 septembar 2012 07:57

Kolektivno članstvo

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5.

Član Udruženja može biti svako fizičko i pravno lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.
Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u Udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.
Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.
Prijava za učlanjenje pravnog lica sadrži naziv, matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB) pravnog lica, ime, prezime i JMBG zastupnika tog pravnog lica, potpis zastupnika i otisak pečata pravnog lica u skladu sa zakonom.

Član 5a

Počasni član Udruženja može biti lice koje ima posebne zasluge za razvoj i uspešno delovanje udruženja. Počasni član ne plaća članarinu. Status počasnog člana dodeljuje Skupština na predlog Upravnog odbora. Počasni član nema pravo odlučivanja u organima Udruženja. Počasni član može učestvovati u aktivnostima Udruženja.

Član 6.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.
Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.
Članstvo u Udruženju prestaje zbog nepoštovanja odredbi ovog statuta.
Članu Udruženja, koji nije platio članarinu duže od četiri meseca od roka za uplatu, članstvo prestaje automatski.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.
Automatsko isključivanje iz članstva članova koji nisu platili članarinu u skladu sa stavom 4 člana 6 Skupština potvrđuje na sledećem redovnom ili vanrednom zasedanju.
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju, osim u slučaju iz stava 5 člana 6.

Prava obaveze i odgovornost članstva

Član 7.

Član Udruženja ima pravo da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
 3. bira i bude biran u organe Udruženja;
 4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član Udruženja dužan je da:

 1. postupa u skladu sa ciljevima i zadacima Udruženja;
 2. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja
 3. učestvuje u aktivnostima Udruženja u skladu sa interesovanjem;
 4. plaća članarinu.

 

PRIJAVA ZA UČLANJENJE (sva su polja obavezna)

Naziv firme (*)
Molimo Vas unesite naziv firme!
Adresa (*)
Molimo Vas unesite adresu!
Mesto (*)
Molimo Vas unesite mesto!
Telefon (*)
Molimo Vas unesite telefon firme!
Matični broj (*)
Molimo Vas unesite matični broj!
Ime i prezime osobe ovlašćene za zastupanje (*)
Molimo Vas unesite ime i prezime osobe ovlašćene za zastupanje!
Kontakt telefon osobe ovlašćene za zastupanje (*)
Molimo Vas unesite telefon osobe ovlašćene za zastupanje!
E-mail (*)
Molimo Vas unesite ispravnu e-mail adresu!
Uslovi (*)
Da biste podneli prijavu morate prihvatiti ciljeve i statut udruženja!

Unesite ispravno kod sa slike!

ponedeljak, 10 septembar 2012 07:51

Individualno članstvo

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5.

Član Udruženja može biti svako fizičko i pravno lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.
Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u Udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.
Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.
Prijava za učlanjenje pravnog lica sadrži naziv, matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB) pravnog lica, ime, prezime i JMBG zastupnika tog pravnog lica, potpis zastupnika i otisak pečata pravnog lica u skladu sa zakonom.

Član 5a

Počasni član Udruženja može biti lice koje ima posebne zasluge za razvoj i uspešno delovanje udruženja. Počasni član ne plaća članarinu. Status počasnog člana dodeljuje Skupština na predlog Upravnog odbora. Počasni član nema pravo odlučivanja u organima Udruženja. Počasni član može učestvovati u aktivnostima Udruženja.

Član 6.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.
Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.
Članstvo u Udruženju prestaje zbog nepoštovanja odredbi ovog statuta.
Članu Udruženja, koji nije platio članarinu duže od četiri meseca od roka za uplatu, članstvo prestaje automatski.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.
Automatsko isključivanje iz članstva članova koji nisu platili članarinu u skladu sa stavom 4 člana 6 Skupština potvrđuje na sledećem redovnom ili vanrednom zasedanju.
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju, osim u slučaju iz stava 5 člana 6.

Prava obaveze i odgovornost članstva

Član 7.

Član Udruženja ima pravo da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
 3. bira i bude biran u organe Udruženja;
 4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član Udruženja dužan je da:

 1. postupa u skladu sa ciljevima i zadacima Udruženja;
 2. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja
 3. učestvuje u aktivnostima Udruženja u skladu sa interesovanjem;
 4. plaća članarinu.

 

PRIJAVA ZA UČLANJENJE (sva su polja obavezna)

Ime i prezime (*)
Molimo Vas unesite ime i prezime!
Godina rođenja (*)
Molimo Vas unesite godinu rođenja!
Adresa (*)
Molimo Vas unesite adresu!
Mesto (*)
Molimo Vas unesite mesto!
Telelefon (*)
Molimo Vas unesite broj telefona!
E-mail (*)
Molimo Vas unesite ispravnu e-mail adresu!
Uslovi (*)
Da biste podneli prijavu morate prihvatiti ciljeve i statut udruženja!

Unesite ispravno kod sa slike!

Udruženje građana Centar za energetsku efikasnost - "CEFIX" Vršac, želi da promoviše prave vrednosti iz oblasti štednje energije, alternativnih izvora energije, zaštite životne sredine i ekologije.

Udruženje je osnovano na dobrovoljnoj bazi, i čine ga zainteresovani članovi iz raznih struktura i zanimanja (arhitekte, elektro inženjeri, pravnici, profesori, nastavnici, ljudi iz privrede i medija).

Udruženje se bavi:
• promovisanjem štednje energije
• organizovanjem tribina i razgovora sa eminentnim stručnjacima iz oblasti energetske efikasnosti
• apelovanjem i organizovanjem raznih akcija na temu zaštite životne sredine

Rad udruženja je javan i otvoren je za sve zainteresovane pojedince i firme koji žele da nešto kažu ili učine po pitanju racionalnog korišćenja energije. Takođe u saradnji sa raznim organizacijama CEFIX radi i na edukaciji svih zainteresovanih za nova saznanja u oblasti uštede i efikasnog korišćenja energije.

biores

Kontakt

Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO
Vladike Ćirića 2,  21 000, Novi Sad, Srbija
Telefon: 021/3823 533
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

eu zastava
BioRES Project - Sustainable Regional Supply Chains for Woody Bioenergy has received funding from the European Union's Horizon 2020 research innovation programmer under grand agreement No 645994

 

Osnivanje Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO podržala:

NorwegianEmbassyAmbasada Kraljevine Norveške