SeeEnergy2024 1

SeeEnergy2024 Orange min

SEE ENERGY 2024 - Interaktivne panel diskusije i praktične radionice

Po sedmi put konferencija "SEE ENERGY – Connect & Supply 2024" okupiće stručnjake, investitore, predstavnike privrede i industrije, tehnologija i usluga u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, predstavnike državnih i finansijskih institucija, konsultanstskih kuća, medija i mnoge druge relevantne aktere iz energetskog sektora.
Raznovrsna grupa učesnika doprineće bogatoj diskusiji, razmeni ideja i pronalaženju novih poslovnih prilika u oblasti održive energetike.

10-11. oktobra 2024. godine u Master Centru novosadskog sajma, učesnici će moći prisustvovati interaktivnim pasnel diskusijama, kao i praktičnim radionicama.

Preko 40 uglednih stručnjaka iz različitih oblasti predstaviće praktične primere, najnovije informacije, napredne tehnologije, kao i zakonodavne i finansijske okvire neophodne za realizaciju budućih zelenih projekata.
Konferencija će takođe pružiti odličnu priliku za networking, pronalaženje novih saradnika i klijenata, čime će se dodatno podstaći razvoj održivih energetskih rešenja.

Aktuelne teme iz energetike i OIE 

Potencijal energetske stabilnosti Srbije kroz korišćenje biomase i cirkularne ekonomije je ogroman, s obzirom na bogate prirodne resurse, poljoprivredne i drvne ostatke, kao i mogućnost transformisanja komunalnog i komercijalnog otpada, koji su trenutno neiskorišćeni resursi, u održive izvore energije. Razvijanjem ovih sektora, Srbija može značajno smanjiti svoju zavisnost od fosilnih goriva, unaprediti ekološku održivost i stvoriti nova radna mesta. Implementacija cirkularne ekonomije dodatno doprinosi smanjenju otpada i efikasnijem korišćenju resursa, što rezultira većom energetskom efikasnošću i smanjenjem emisija stakleničkih gasova. Korišćenje komunalnog i komercijalnog otpada za proizvodnju energije ne samo da pomaže u rešavanju problema otpada, već i doprinosi stvaranju čistije i zdravije životne sredine.

Kako Srbija planira da iskoristi biomasu, komunalni I komercijalni otpad za postizanje energetske stabilnosti?
Koji su konkretni primeri uspešnih projekata u Srbiji? Kako državne regulative i zakonski okviri mogu podržati korišćenje biomase, komunalnog i komercijalnog otpada za postizanje energetske stabilnosti u Srbiji?

Kako će CBAM uticati na konkurentnost domaćih proizvođača?

Panel diskusija na temu CBAM-a koja uključuje ključna pitanja i smernice kao što su sadržaj, rokovi, obaveze i odgovornosti, predstaviće bogate i detaljne informacije o samom mehanizmu CBAM-a, njegovim ključnim komponentama i očekivanim efektima. Stručnjaci će pružiti konkretne savete i primere iz prakse, što će pomoći učesnicima da bolje razumeju kako se pripremiti za usklađivanje sa novim regulativama.

Takođe, biće objašnjeni finansijski aspekti CBAM-a, uključujući troškove nabavke sertifikata i potencijalne ekonomske koristi od prelaska na održive prakse. Diskusija će obuhvatiti i rokove za implementaciju, obaveze izveštavanja i odgovornosti kompanija, čime će se pružiti sveobuhvatan pregled svih ključnih pitanja i izazova sa kojima se kompanije suočavaju u procesu prilagođavanja CBAM regulativama.

Panel će takođe uključiti radionicu u kojoj će se predstaviti kako meriti emisije CO2 i izraditi sertifikate, pružajući učesnicima praktične veštine potrebne za ispunjavanje CBAM zahteva.

iStock Decarbonization min

Image credit:iStock 

Koja tehnologija, koja sirovina?

Identifikacija ključnih tehnoloških trendova i sirovina, kao i prilagođavanje našim zakonima i finansijskim mogućnostima, ključni su koraci ka razvoju održive i konkurentne privrede. Program konferencije fokusiraće se na analizu trenutnih tehnoloških inovacija i dostupnih sirovina, istražujući kako ove faktore integrisati u poslovne strategije.

Koji su to načini prilagođavanja lokalnim zakonskim regulativama i finansijskim okvirima, kako bi se maksimalno iskoristile prednosti novih tehnologija i sirovina? Učesnici će imati priliku da saznaju koje su to najnovije tehnologije i sirovine koje mogu povećati konkurentnost privrede, te kako ih efikasno implementirati u svoje poslovanje. Predstaviće se sveobuhvatan pregled najboljih praksi i strategija za unapređenje poslovanja u skladu sa održivim principima i lokalnim zakonodavstvom.

Panel diskusija i radionica: Baterije za skladištenje mreže i priključenje na mrežu

Koja je uloga baterija u skladištenju energije i koji je njihov doprinos održivosti i efikasnosti energetskih sistema?

Inovativne tehnologije baterija, trendovi u razvoju, izazovi i mogućnosti koje donose u energetskoj tranziciji ka čistijoj budućnosti igraju ključnu ulogu u unapređenju efikasnosti i održivosti energetskih sistema, omogućavajući stabilnije i pouzdanije snabdevanje energijom, uz smanjenje emisija i uštede u troškovima.
Učesnici će saznati o najnovijim dostignućima i kako integracija baterija može unaprediti efikasnost i pouzdanost energetskih sistema, štedeći energiju i novac. Koji je uticaj subvencija na popularizaciju baterija i izazovi priključenja OIE projekata na mrežu?

Radionica: Izbor Parametara za Instalaciju Baterija

Učesnici će naučiti kako pravilno proceniti potrebe svojih energetskih sistema i odabrati odgovarajuće baterijske tehnologije. Kroz praktične primere i studije slučaja, učesnici će steći veštine za donošenje informisanih odluka o izboru baterijskih sistema koji najbolje odgovaraju njihovim potrebama.

ESG principi u energetskoj tranziciji: Inovacije, izazovi i prilike

Primena principa u energetskoj tranziciji predstavlja kako inovacije mogu doprineti održivom razvoju.

Koji su to ključni izazovi u implementaciji ESG principa u energetskom sektoru, kao i o prilike koje se otvaraju kroz primenu ovih principa?
Panel će predstaviti najnovije trendove i tehnologije koje podržavaju ESG ciljeve, uključujući načine na koje kompanije mogu smanjiti svoj uticaj na životnu sredinu, poboljšati društvenu odgovornost i uskladiti poslovne strategije sa regulatornim okvirima. Učesnici će saznati kako ESG principi mogu pomoći u privlačenju investicija, poboljšanju reputacije i povećanju konkurentnosti na tržištu. Takođe, biće razmatrane studije slučaja i primeri uspešnih projekata koji demonstriraju primenu ESG principa u praksi.

ESCO Finansiranje: Inovativno Rešenje za Unapređenje Energetske Efikasnosti

ESCO firme pružaju inovativna rešenja za unapređenje energetske efikasnosti postojećih objekata ili postrojenja, finansirajući projekte i garantujući klijentima energetske i finansijske uštede tokom dugoročnih ugovora.
Kako ESCO firme mogu pružiti rešenja za unapređenje energetske efikasnosti postojećih objekata ili postrojenja, finansirajući ih i garantujući klijentima energetske i finansijske uštede tokom dugoročnih ugovora? Koji rizik ESCO firme preuzimaju kada finansiranju energetski efikasne projekte omogućavajući klijentima da unaprede svoju energetsku efikasnost bez inicijalnih investicionih troškova?

Konferencija "SEE ENERGY – Connect & Supply 2024" predstavlja jedinstvenu priliku za sve aktere u energetskom sektoru da se povežu, razmene ideje i steknu nova znanja koja će im pomoći u unapređenju poslovanja i doprinosu održivoj budućnosti. Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže i postanu deo ove dinamične i inspirativne zajednice.

Više informacija na samom sajtu događaja - https://events-serbio.rs/

2. panel see energy 4 1 1 1

SEE ENERGY 2023: Dekarbonizacija u saobraćaju- infrastruktura i baterija 

Saobraćaj se danas suočava s jednim od najvećih izazova - smanjenjem emisija ugljenika i dekarbonizacijom, kako bi se usklađivao s globalnim ciljevima borbe protiv klimatskih promena. Ova transformacija je ključna za očuvanje naše planete i očuvanje kvaliteta života za buduće generacije. Panel o dekarbonizaciji u saobraćaju, održan 2. oktobra u okviru SEE ENERGY konferencije, bio je prilika da istražimo tehnološke inovacije i političke strategije koje će oblikovati budućnost ovog sektora.

1 PANEL sajt slika

SEE ENERGY 2023: Dekarbonizacija u privredi i CBAM taksa

1. oktobra 2023. godine, Evropska unija je uvela Uredbu CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). Mehanizam ima za svrhu kontrolu emisija ugljenika u međunarodnoj trgovini. To znači da će zemlje moći da naplate porez ili naknadu za uvozne proizvode koji su proizvedeni sa visokim emisijama ugljenika. Trenutno je CBAM u fazi pripreme, sa prvim izveštajnim periodom za uvoznike koji ističe 31. januara 2024. godine.

U ovoj fazi, trgovci će samo morati da prijave emisije ugljenika, bez obaveze plaćanja bilo kakvih finansijskih obaveza. Ova faza pruža kompanijama (ne)dovoljno vremena da se pripreme za ono što dolazi 2026. godine, kada će početi naplata prekograničnih taksi za emisije ugljenika.

Kompanija Viessmann je zlatni sponzor energetske konferencije SEE ENERGY 2023, koja će se održati 2. i 3. oktobra u hotelu "Sheraton", Novi Sad. 

Kao ključna podrška događaju, kompanija Viessmann će se istaći kroz jedinstvenu prezentaciju tokom dvodnevnog programa. Bojan Grujički, direktor Viessmann doo Beograd, predstaviće viziju, ciljeve i misiju kompanije za narednih 10 godina. Koje su to inovativne strategije i planovi kompanije u oblasti energetike?

Svaka kompanija mora postati kompanija za klimatska rešenja, sektor zgradarstva je kritičan

"Koristićemo svu našu strast, posvećenost, energiju, partnerske mreže i naša klimatska rešenja da predvodimo transformaciju sistema za dekarbonizaciju zgrada. Naša je odgovornost da ljudima pružimo rešenja koja pomiruju naše individualne potrebe za toplotom, hlađenjem, čistim vazduhom, vodom i energijom u zgradama - sa sigurnim životnim prostorima koji su izgrađeni na društvenim temeljima i poštuju planetarne granice"- izjavio je Grujički. "Naš cilj je da omogućimo partnerima, korisnicima, zajednicama, vlasnicima kuća, stanarima i građevinskom sektoru da “skoče” ka klimatski neutralnim rešenjima".

green buildings 1

Grejanje i hlađenje čine 75% ugljičnog otiska svakog građanina, a zgrade čine 36% ukupne emisije CO2 u EU. Većina sistema grejanja instaliranih u evropskim domovima je stara i neefikasna (tačnije 64%). Pa ipak, godišnje stope zamene za generatore toplote su ispod 4%.

Danas, korišćenje energije zgrada doprinosi ukupno skoro 18% svih emisija GHG, što ovaj sektor čini jednim od glavnih emitera.
Razlozi za veliku količinu emisija iz zgrada su brojni. Otprilike 75% svih zgrada i njihovih sistema grejanja u EU nisu energetski efikasni, a samo 20% se snabdeva obnovljivom energijom. Ipak, više od 85% današnjih zgrada će i dalje biti u upotrebi 2050.
Zbog toga, naše postojeće zgrade treba da budu prilagođene budućnosti i da obezbedimo da nove zgrade budu u potpunosti projektovane za neto nulu. (ner zero)
I za postojeće i za nove zgrade, Viessmann će biti deo rešenja za drastično smanjenje emisija. Kako? Kroz tehnološka rešenja za klimu, hlađenje i ventilaciju za životne prostore - poručuju iz Viessmann-a. 

Šta transformacija sistema znači za građevinski sektor?

Transformisani sistem gradjenja zgrada, net zero karakterišu tri aspekta:

 • Dekarbonizacija: Obnovljiva energija se koristi kao primarni ulaz energije za sve usluge životnog prostora, pored energetske efikasnosti.
 • Decentralizacija: Sistemi za proizvodnju električne i toplotne energije su više decentralizovani i međusobno povezani sa našim zgradama.
 • Digitalizacija: Proizvodnja i potrošnja električne i toplotne energije su optimizovani putem digitalnih rešenja.

2050 neutral 1

U svojoj klimatskoj strategiji Viessmann se obavezao da će njihove operacije biti neto nula (net zero) do 2050. Da bi to postigli, njihov konkretan prvi klimatski cilj je da smanje emisije iz sopstvenih operacija za najmanje 48% u apsolutnom iznosu do 2030. godine
To znači smanjenje od 75% u poređenju sa 2005. i pored visokog rasta kompanije.

Takođe, Viessmann se obavezao da će osnažiti ljude, partnere i dobavljače da radikalno smanje svoje emisije CO2. Za smanjenje emisija kroz snabdevanje sirovinama i materijalima, postavljen je u Viessmannu drugi klimatski cilj: najmanje 55% smanjenje emisija do 2030. godine (u poređenju sa nivoima iz 2019. godine).
Cilj kompanije je zapravo da dostigne stanje u kojem su operacije budu neto nula, regenerativne, kružne (cirkularne) i ugrađene u zdrave ekosisteme.

Primer: Podstičemo i nagrađujemo instalatere za prodaju održivih proizvoda za budućnost putem partnerskog programa

"Smanjili smo naše apsolutne emisije za gotovo 50% u poslednjih 15 godina, sa 92 kilotona CO2e u 2005. na 49 kt CO2e u 2019. Sada imamo ambiciozan plan da ponovimo ovaj uspeh, počevši od nivoa iz 2019. godine, koji iznosi oko 49 kt CO2e", izjavio je Grujički. 

Kako Viessmann planira da smanji emisije CO2? Spremni za pionirsku inicijativu

 • Prelazak na obnovljive izvore energije za sopstvene globalne operacije, uključujući solarne elektrane i obnovljivo snabdevanje toplotom, kao što su toplotne pumpe i zeleni gasovi
 • Unapređenje energetske efikasnosti proizvodne opreme i korišćenje naprednih izmenjivača toplote, dodatne izolacije i nadogradnja sistema za snabdevanje toplotom kako bismo maksimalno iskoristili otpadnu toplotu
 • E-mobilnost za Viessmann vozni park, koristeći obnovljivu električnu energiju i optimizirajući proizvodne procese
 • Razvijanje i izgradnja novih fabrika sa ugljeničnom neutralnošću kao prioritetom od samog početka. To će zahtevati stvaranje integrisanih regionalnih strategija za klimatsku održivost i korišćenje obnovljivih izvora energije

strategy 1

Strategije i inicijative koje kompanija Viessmann planira da primeni kako bi doprinela smanjenju emisija ugljenika i poboljšala održivost u sektoru grejanja i klimatizacije:

 • Promena portfelja proizvoda i usluga: Viessmann planira da usmeri svoje resurse na proizvode i usluge koji podržavaju održivu energiju, uključujući obnovljive sisteme elektrificiranog grejanja, hibridna rešenja, sisteme zelenog gasa i vodonika, pametne sisteme za upravljanje energijom u kući i ekološke deklaracije proizvoda.
 • Smartstore koncepti i industrijska rešenja: Kompanija istražuje nove inovativne pristupe za povećanje energetske efikasnosti i smanjenje emisija ugljenika u većim zgradama i industrijskim postrojenjima.
 • Ekološki učinak proizvoda i usluga: Viessmann planira uvođenje metoda za procenu ekološkog uticaja svojih proizvoda tokom celog životnog ciklusa i obezbeđivanje ekoloških deklaracija proizvoda kako bi potrošačima omogućila informisane odluke.
 • Novi poslovni modeli: Kompanija će ponuditi nove poslovne modele kao što su "Klima-kao-usluga," "Struja-kao-usluga" i "Grejanje-kao-usluga" kako bi olakšala prelazak na održive energetske sisteme i povećala efikasnost korišćenja energije.
 • Integrisana sistemska rešenja: Viessmann podržava razvoj energetskih zajednica i energetskih distrikata kako bi zajedno sa korisnicima stvorili sistemska rešenja koja koriste obnovljive izvore energije.
 • Dematerijalizacija klimatskih rešenja: Kompanija razmatra kako smanjiti upotrebu materijala u svojim rešenjima, prelazeći sa fizičkih proizvoda na usluge koje nude komfor i energetsku efikasnost.
 • Konkretni proizvodi i inovacije: Viessmann pominje konkretne proizvode kao što je toplotna pumpa VITOCAL 250A, koja koristi prirodna rashladna sredstva i ima visoku efikasnost, kao i hibridizaciju gasnih sistema radi smanjenja emisija ugljenika.

Kroz ove strategije i inicijative, Viessmann se zalaže za održivu transformaciju sektora grejanja i klimatizacije kako bi doprinela globalnim naporima za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i podržala održivu budućnost.

Pridružite nam se tokom oba dana SEE ENERGY 2023 konferencije kako bismo zajedno istražili sve ove uzbudljive inovacije, strategije i našu predanost saradnji. Kompanija Viessmann će pažljivo predstaviti svoje napore i ciljeve u oblasti održivog razvoja, kao i  posvećenost partnerstvu u ostvarivanju tih ciljeva.

Dobrodošli u Novi Sad, 2-3. oktobar, hotel "Sheraton" Novi Sad

Objavljeno u Naslovna

BOGdan gecić

Advokatska kancelarija GECIĆ LAW je srebrni sponzor SEE ENERGY 2023 konferencije koja će se održati 2. i 3. oktobra u hotelu "Sheraton", Novi Sad. 

Bogdan Gecić, osnivač i partner advokatske kancelarije Gecić Law, govoriće na prvom panelu o Dekarbonizaciji u privredi i pružiti osvrt na nedavno usvojenu EU CBAM regulativu i njen značaj za poslovne subjekte i ekonomije Zapadnog Balkana.

Širok spektar pravnih usluga klijentima u Jugoistočnoj Evropi

Kao pioniri na Zapadnom Balkanu, postali su vodeća nezavisna advokatska kancelarija koja nudi specijalizovane pravne savete u oblasti ESG-a. Tim stručnjaka koristi sinergiju izuzetnog poznavanja prava EU sa kompetencijama u oblasti međunarodne trgovine, finansija, zaštiti životne sredine i radnog prava. Rezultat je sveobuhvatna i prilagođena podrška koju pružaju klijentima u ovoj sve značajnijoj oblasti

CBAM i regulativa

Mehanizam za prekogranično prilagođavanje nivoa ugljenika (CBAM) EU donosi zakonodavni preokret u globalnoj borbi protiv klimatskih promena. Ovom novinom uvodi se prvi namet na uvoz ugljenika u Evropsku uniju, u okviru zakonodavnog paketa EU "Fit for 55". Advokatska kancelarija Gecić Law se aktivno bavi ovom regulativom od njenog nastajanja i pomaže privrednim subjektima u javnom i privatnom sektoru da se upoznaju sa njenim značajem i posledicama.

2. oktobar, hotel "Sheraton", Novi Sad 

Celokupan program na sledećem linku - PROGRAM. 

gecić Law

Objavljeno u Naslovna

energy net 2

ENERGY NET kompanija je srebrni sponzor ovogodišnje SEE ENERGY 2023 konferencije koja će se održati 2. i 3. oktobra u hotelu "Sheraton", Novi Sad.

Prvog dana konferencije, 2. oktobra, prof. dr Bojan Lalić, savetnik za inovacije i tehnologije u kompaniji ENERGY NET učestvovaće na panelu "Dekarbonizacija u privredi: Inovacije, izazovi i konkurentnost. Cilj panela je pružiti učesnicima uvid u izazove i mogućnosti dekarbonizacije u privredi, te podeliti primere i strategije koje pomažu održavanju konkurentnosti kompanija u ovom globalnom prelasku ka zelenoj energiji, novim izazovima koje privreda danas ima u pogledu dekarbonizacije.

Drugog dana konferencije, 3. oktobra, Božo Lazić, Menadžer poslovnog razvoja u Energy Net, učestvovaće u zanimljivoj panel diskusiji "Tehnologije i finansiranje toplotnih pumpi". Panel je namenjen građanstvu, stambenim zajednicama, lokalnim samoupravama, kao i svima onima koji žele da se detaljnije informišu o tehnologijama koje štede energiju, primerima dobre prakse, kao i finansijskim opcijama za njihovu implementaciju.

energy net fotografija za sajt 1

Energy Net se više od 30 godina bavi upravljanjem energijom koje je namenjeno komforu čoveka u boljoj atmosferi prostora u kojem boravi, primenom najsavremenijih energetski efikasnih rešenja u cilju postizanja veće uštede, manjeg uticaja na prirodnu sredinu kao i razvoja svog i partnerskih biznisa u skladu sa pozitivnom ESG strategijom.

Kroz One stop solution princip rada, pored kreiranja rešenja za grejanje, hlađenje i ventilaciju, uključujući proizvodnju i skladištenje solarne energije, kao i uređenje prostora, kompanija korisnicima obezbeđuje i implementaciju, servis i održavanje sistema, uz korišćenje najsavremenije opreme i angažovanje vrhunskog stručnog kadra.

Energy Net vizija je kontinuirano unapređenje održivog načina življenja i poslovanja kroz sve kompanije grupe – Energy Net Akademije za specijalističko obrazovanje i prekvalifikacije, Home Concept Porcelanosa sa rešenjima za opremanje prostora, Energy Net fondacije koja finansira obrazovanje talentovanih pojedinaca, Advise Institute-a za poslovni konsalting i Green Construction kompanije koja se bavi zelenom gradnjom.

Celokupan program konferencije i učešća ENERGY NET možete pogledati na sledećem linku - SEE ENERGY2023 program 

Objavljeno u Naslovna

District Heating

Planovi za povezivanje 100.000 zgrada godišnje na gradsku toplotnu mrežu

Nemačka se trenutno suočava s intenzivnom političkom raspravom u vezi sa zabranom upotrebe kotlova na fosilna goriva, što je dovelo do vladine koalicione svađe. Međutim, ovaj sukob je usmerio pažnju na daljinsko grejanje - ogromne gradske mreže tople vode, koje bi mogle odigrati ključnu ulogu u zagrevanju zemlje nakon 2030. godine.

Objavljeno u Naslovna

Specijalizovane stručne usluge, koje pruža Nacionalna asocijacija za biomasu "SERBIO"

Energetska regionalna konferencija SEE ENERGY 2023, 2-3. oktobar, Novi Sad 

 SEEnergy2023 970x250 1

Kontakt

Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO
Vladike Ćirića 2,  21 000, Novi Sad, Srbija
Telefon: 021/3823 533
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

eu zastava
BioRES Project - Sustainable Regional Supply Chains for Woody Bioenergy has received funding from the European Union's Horizon 2020 research innovation programmer under grand agreement No 645994

 

Osnivanje Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO podržala:

NorwegianEmbassyAmbasada Kraljevine Norveške