Video prilog i kratak osvrt na završenu SEE ENERGY 2022 konferencijuSerbio

Serbio

erste banka najava sponzora

ERSTE banka je bronzani sponzor SEE ENERGY 2023 konferencije, koja će se održati 2. i 3. oktobra u hotelu "Sheraton", Novi Sad. 

Finansiranje projekta "Krivača"

Kao glavni kreditor i agent, okupivši druge banke kao partnere na projektu, Erste Grupa, nedavno je inicirala i strukturirala transakciju finansiranja prvog komercijalnog projekta obnovljive energije u Srbiji. Krivača je tako prvi vetropark koji će biti izgrađen u Istočnoj Srbiji, 120 kilometara jugoistočno od Beograda, a na osnovu korporativnog PPA ugovora.

Zaključivanje prvog PPA ugovora u Srbiji predstavlja veliku prekretnicu u prelasku naše zemlje na zelenu energiju i označava novo poglavlje u energetskoj tranziciji cele Jugoistočne Evrope.

O korporativnim PPA ugovorima, cenama i dostupnosti kreditnih linija u okviru SEE ENERGY 2023 konferencije će razgovarati Jelena Simić Jarić, direktorka Sektora za velika pravna lica, javni sektor i korporativno finansiranje u Erste Banci, na panelu posvećenom tržištu električne energije.

wind park 1

Jelena Simić Jarić u Erste Banci je 14 godina, tokom kojih je karijeru gradila u različitim segmentima – od malih i srednjih preduzeća do velikih korporativnih klijenata. Trenutno je direktorka Sektora za velika pravna lica, javni sektor i specijalizovana finansiranja, koja se dominantno odnose na finansiranja u oblasti obnovljivih izvora energije, izuzetno važnoj za Erste Grupu i Erste Banku u Srbiji. Pre nego što se posvetila bankarstvu, tokom više od decenije, sticala je iskustvo u realnom sektoru, u korporativnom segmentu.

Drugog dana konferencije, 3. oktobra (Dan toplotnih pumpi), Marko Čubrić, Direktor Direkcije za upravljanje Ekspres ekspoziturama i Poslovnim saradnjama iz Sektora prodaje za stanovništvo, mala preduzeća i preduzetnik, učestvovaće na panelu "Finansiranje i tehnologije toplotnih pumpi". Teme su namenjene stanovništvu, stambenim zajednicama i lokalnim samoupravama. 

Njegov tim, odgovoran za implementaciju GEFF1 i GEFF2 kreditnih linija EBRD-a namenjenih domaćinstvima i stambenim zajednicama, radio je i na edukaciji prodajne mreže, održavanju poslovnih odnosa sa dobavljačima energetski –efikasnih tehnologija i rešenja, kao i saradnji sa relevantnim institucijama.

ERSTE BANKA 

Erste Bank a.d. Novi Sad je najstarija finansijska institucija u zemlji, osnovana 1864. godine kao prva štedionica (Novosadska štedionica). Tokom 2005. godine, Novosadska banka je postala član Erste Grupe, koja je osnovana 1819. godine kao prva štedionica u Austriji. Mrežu Erste Banke u Srbiji danas čine 87 filijala za rad sa stanovništvom, kao i četiri komercijalna centra, u okviru kojih preko 1.300 zaposlenih opslužuje preko 500.000 klijenata.

Njihov fokus je na poslovanju sa stanovništvom, lokalnim zajednicama i malim i srednjim preduzećima. Imaju jaku poziciju na tržištu i u segmentu velikih korporativnih klijenata, a jedan su od lidera i u finansiranju projekata OIE, kao i projekata u oblasti nekretnina. Nastavljaju sa širenjem baze zadovoljnih klijenata i povećavaju tržišno učešće u ključnim segmentima. Insistiraju na brzini i kvalitetu usluga, i na taj način doprinose stabilnom i zdravom rastu klijenata. Sledeći principe svojih osnivača, pružaju podršku da, verujući u svoje ideje i potencijale, donose dobre finansijske odluke – kako za sebe i svoje bližnje, tako i za rast i razvoj svojih poslovnih poduhvata.

Jedan od ključnih stejkholdera

Odgovoran pristup finansiranju suštinski je utkan u poslovanje Erste Banke i strateško opredeljenje da doprinosi održivoj budućnosti za klijente, zaposlene i zajednicu. Prepoznavši klimatske promene kao jedan od najvećih globalnih izazova današnjeg društva, Erste Banka je posvećena finansiranju različitih projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Tema životne sredine je posebno osetljiva i važna, ona je jedan od ključnih stejkholdera koji „ne može da govori u svoje ime“. Upravo zato je Banka svojom Strategijom društveno odgovornog poslovanja i Načelima zaštite životne sredine davno definisala ne samo svoju stratešku opredeljenost da se kontinuirano bavi pitanjem zaštite životne sredine, već i ambiciozne ciljeve i jasne smernice kako da te ciljeve ostvari. Iako ne spada u velike zagađivače kad je reč o direktnim i indirektnim uticajima poslovanja na životnu sredinu, Erste Banka već godinama unazad prati i meri svoje uticaje u skladu sa svetskim tendencijama, sa ciljem da ih što preciznije identifikuje, ali i iz godine u godinu umanjuje. 

Više informacija o ERSTE aktivnostima i prilikama za saranju možete saznati na samoj SEE ENERGY 2023 konferenciji. 

Više infomracija na sajtu konferencije- https://events-serbio.rs/

Nachtec najava

NAHTEC Autria je prijatelj konferencije SEE ENERGY 2023, koja će se održati 2. i 3. oktobra u hotelu Sheraton, Novi Sad. 

NAHTEC je pouzdani partner za realizaciju postrojenja za biogas, od planiranja do puštanja u rad, kao i za koncepte korišćenja generisane energije (od prodaje električne energije i toplote do daljnjeg poboljšanja biogasa, poput ubacivanja biometana u gasovod i likvefakcije biogasa).

Kompanija ima više od 100 realizovanih postrojenja visokog stepena automatizacije, kao i fleksibilnost u korišćenju različitih supstrata [sezonski dostupni i ekonomski povoljni supstrati sa visokim energetskim prinosom] u svom portfoliju. U Srbiji, NAHTEC je realizovao 8 postrojenja za biogas, a u čitavom balkanskom regionu oko 20 postrojenja.

NAHTEC traži investitore, poljoprivrednike, prehrambenu industriju, kao i kompanije za upravljanje otpadom, koji žele iskoristiti svoje otpadne materijale za profitabilnu konverziju biogasa u električnu energiju ili za daljnje poboljšanje u biometan (ubacivanje u gasovod i proizvodnju BiO-LNG).

Pridružite nam se 2. i 3. oktobra u hotelu "Sheraton", Novi Sad i upoznajte se sa direktorom, Tonkom Lučićem. 

Više informacija na sajtu konferencije - https://events-serbio.rs/

Schneider Electric 1

Kompanija Schneider Electric je srebrni sponzor SEE ENERGY 2023, energetske konferencije koja će se održati 2. i 3. oktobra u Novom Sadu, hotel "Sheraton". 

Na prvom panelu "Dekarbonizacija u privredi" (2. oktobar, 09:30), direktor sektora za komercijalne i industrijske objekte, Miloš Vuksanović, predstaviće Schneider Electric's stručnost i iskustvo u vođenju procesa dekarbonizacije unutar kompanije.Schneider Electric je jedinstveno pozicioniran da bude vaš partner u kreiranju i sprovođenju strategije održivosti.

Koje proizvode i rešenja Schneider Electric nudi pojedincima i kompanijama u cilju daljeg razvoja celokupnog ekosistema e-mobilnosti? Na drugom panelu "Dekarbonizacija u saobraćaju" (2. oktobar, 11:00), Darko Zeljković, marketing offer menadžer, predstaviće kako Schneider Electric oblikuje budućnost saobraćaja kroz svoja proizvode i rešenja. 

Life Is On - svuda, za svakoga, u svakom trenutku

Kompanija Schneider Electric veruje da je pristup energiji i digitalnom svetu osnovno ljudsko pravo, što podrazumeva podsticanje svih da maksimalno iskoriste svoju energiju i resurse, u skladu sa sloganom kompanije Life Is On - svuda, za svakoga, u svakom trenutku.

Digitalna rešenja u oblasti energetike i automatizacije

Schneider Electric obezbeđuje digitalna rešenja u oblasti energetike i automatizacije u cilju efikasnosti i održivosti, kombinujući vodeće svetske tehnologije, automatizaciju u realnom vremenu, softvere i usluge u domenu energetike u integrisanim rešenjima za domaćinstva, zgrade, data centre, infrastrukturu i industriju.

Održiva budućnost glavna je ideja vodilja i upravo je tu najveći doprinos kompanije da budućnost bude i ostane takva. Preko 1000 domaćih stručnjaka koji rade u Srbiji, u kancelarijama u Beogradu i Novom Sadu gde posluje Razvojni centar, svaki dan rade u skladu sa svetskim tehnologijama i kreiraju digitalna rešenja, u oblastima energetike i automatizacije, a za efikasnu i održivu budućnost.

Kada Schneider Electric kreira neko od svojih rešenja, tu nije samo reč o novim proizvodima i uslugama koje se nude na tržištu, već je reč o viziji koju dele sa klijentima, sa lokalnim i globalnim okruženjem. Schneider Electric podstiče sve oko nas da upravljaju svojom energijom i procesima na siguran, pouzdan, efikasan i održiv način.

InGrid zgrada - Skoro 15000 kvadrata i snabdevanje iz OIE

schneider zgrada

Ono što Schneider Electric radi je ono u šta veruje, o čemu svedoči i novi poslovni prostor - InGrid zgrada gde je odnedavno smešten Schneider Electric Razvojni centar. InGrid je savremeni poslovni objekat koji se odlikuje neutralnim ugljeničnim otiskom, kao i jedinstvenim rešenjima koja obezbeđuju ne samo napajanje iz obnovljivih izvora, već i potpunu udobnost i funkcionalnost za rad. Zgrada će imati LEED GOLD sertifikat do kraja godine i smatra se ugljenično neutralnom, jer za potrebe grejanja, hlađenja i ventilacije koristi električnu energiju isključivo iz obnovljivih izvora. Objekat se snabdeva zelenom energijom iz sopstvene proizvodnje solarne energane postavljene na krovu objekata, a ostatak energije sa zelenim sertifikatom biće nadoknađen kupovinom iz mreže.

Partnerstvo sa Univerzitetima i podrška mladim talentima - Gradnja Održive Budućnosti kroz znanje i edukaciju

Tokom godina kompanija je ostvarila uspešnu saradnju sa univerzitetima, razvila program stipendiranja i posvetila veliku pažnju mladima u cilju da prepozna i nagradi znanje, rad i obrazovanje. Sve ovo jer veruje u bolju i sigurniju budućnost, koja ne može da se oslanja samo na održiva rešenja, već i na ljude koji će istu moći da vode i sprovode u delo.

Pridružite nam se inspirativnim diskusijama 2. i 3. oktobra u hotelu "Sheraton", Novi Sad. Više informacija o događaju na sajtu konferencije, events-serbio.rs. 

Kompanija Viessmann je zlatni sponzor energetske konferencije SEE ENERGY 2023, koja će se održati 2. i 3. oktobra u hotelu "Sheraton", Novi Sad. 

Kao ključna podrška događaju, kompanija Viessmann će se istaći kroz jedinstvenu prezentaciju tokom dvodnevnog programa. Bojan Grujički, direktor Viessmann doo Beograd, predstaviće viziju, ciljeve i misiju kompanije za narednih 10 godina. Koje su to inovativne strategije i planovi kompanije u oblasti energetike?

Svaka kompanija mora postati kompanija za klimatska rešenja, sektor zgradarstva je kritičan

"Koristićemo svu našu strast, posvećenost, energiju, partnerske mreže i naša klimatska rešenja da predvodimo transformaciju sistema za dekarbonizaciju zgrada. Naša je odgovornost da ljudima pružimo rešenja koja pomiruju naše individualne potrebe za toplotom, hlađenjem, čistim vazduhom, vodom i energijom u zgradama - sa sigurnim životnim prostorima koji su izgrađeni na društvenim temeljima i poštuju planetarne granice"- izjavio je Grujički. "Naš cilj je da omogućimo partnerima, korisnicima, zajednicama, vlasnicima kuća, stanarima i građevinskom sektoru da “skoče” ka klimatski neutralnim rešenjima".

green buildings 1

Grejanje i hlađenje čine 75% ugljičnog otiska svakog građanina, a zgrade čine 36% ukupne emisije CO2 u EU. Većina sistema grejanja instaliranih u evropskim domovima je stara i neefikasna (tačnije 64%). Pa ipak, godišnje stope zamene za generatore toplote su ispod 4%.

Danas, korišćenje energije zgrada doprinosi ukupno skoro 18% svih emisija GHG, što ovaj sektor čini jednim od glavnih emitera.
Razlozi za veliku količinu emisija iz zgrada su brojni. Otprilike 75% svih zgrada i njihovih sistema grejanja u EU nisu energetski efikasni, a samo 20% se snabdeva obnovljivom energijom. Ipak, više od 85% današnjih zgrada će i dalje biti u upotrebi 2050.
Zbog toga, naše postojeće zgrade treba da budu prilagođene budućnosti i da obezbedimo da nove zgrade budu u potpunosti projektovane za neto nulu. (ner zero)
I za postojeće i za nove zgrade, Viessmann će biti deo rešenja za drastično smanjenje emisija. Kako? Kroz tehnološka rešenja za klimu, hlađenje i ventilaciju za životne prostore - poručuju iz Viessmann-a. 

Šta transformacija sistema znači za građevinski sektor?

Transformisani sistem gradjenja zgrada, net zero karakterišu tri aspekta:

 • Dekarbonizacija: Obnovljiva energija se koristi kao primarni ulaz energije za sve usluge životnog prostora, pored energetske efikasnosti.
 • Decentralizacija: Sistemi za proizvodnju električne i toplotne energije su više decentralizovani i međusobno povezani sa našim zgradama.
 • Digitalizacija: Proizvodnja i potrošnja električne i toplotne energije su optimizovani putem digitalnih rešenja.

2050 neutral 1

U svojoj klimatskoj strategiji Viessmann se obavezao da će njihove operacije biti neto nula (net zero) do 2050. Da bi to postigli, njihov konkretan prvi klimatski cilj je da smanje emisije iz sopstvenih operacija za najmanje 48% u apsolutnom iznosu do 2030. godine
To znači smanjenje od 75% u poređenju sa 2005. i pored visokog rasta kompanije.

Takođe, Viessmann se obavezao da će osnažiti ljude, partnere i dobavljače da radikalno smanje svoje emisije CO2. Za smanjenje emisija kroz snabdevanje sirovinama i materijalima, postavljen je u Viessmannu drugi klimatski cilj: najmanje 55% smanjenje emisija do 2030. godine (u poređenju sa nivoima iz 2019. godine).
Cilj kompanije je zapravo da dostigne stanje u kojem su operacije budu neto nula, regenerativne, kružne (cirkularne) i ugrađene u zdrave ekosisteme.

Primer: Podstičemo i nagrađujemo instalatere za prodaju održivih proizvoda za budućnost putem partnerskog programa

"Smanjili smo naše apsolutne emisije za gotovo 50% u poslednjih 15 godina, sa 92 kilotona CO2e u 2005. na 49 kt CO2e u 2019. Sada imamo ambiciozan plan da ponovimo ovaj uspeh, počevši od nivoa iz 2019. godine, koji iznosi oko 49 kt CO2e", izjavio je Grujički. 

Kako Viessmann planira da smanji emisije CO2? Spremni za pionirsku inicijativu

 • Prelazak na obnovljive izvore energije za sopstvene globalne operacije, uključujući solarne elektrane i obnovljivo snabdevanje toplotom, kao što su toplotne pumpe i zeleni gasovi
 • Unapređenje energetske efikasnosti proizvodne opreme i korišćenje naprednih izmenjivača toplote, dodatne izolacije i nadogradnja sistema za snabdevanje toplotom kako bismo maksimalno iskoristili otpadnu toplotu
 • E-mobilnost za Viessmann vozni park, koristeći obnovljivu električnu energiju i optimizirajući proizvodne procese
 • Razvijanje i izgradnja novih fabrika sa ugljeničnom neutralnošću kao prioritetom od samog početka. To će zahtevati stvaranje integrisanih regionalnih strategija za klimatsku održivost i korišćenje obnovljivih izvora energije

strategy 1

Strategije i inicijative koje kompanija Viessmann planira da primeni kako bi doprinela smanjenju emisija ugljenika i poboljšala održivost u sektoru grejanja i klimatizacije:

 • Promena portfelja proizvoda i usluga: Viessmann planira da usmeri svoje resurse na proizvode i usluge koji podržavaju održivu energiju, uključujući obnovljive sisteme elektrificiranog grejanja, hibridna rešenja, sisteme zelenog gasa i vodonika, pametne sisteme za upravljanje energijom u kući i ekološke deklaracije proizvoda.
 • Smartstore koncepti i industrijska rešenja: Kompanija istražuje nove inovativne pristupe za povećanje energetske efikasnosti i smanjenje emisija ugljenika u većim zgradama i industrijskim postrojenjima.
 • Ekološki učinak proizvoda i usluga: Viessmann planira uvođenje metoda za procenu ekološkog uticaja svojih proizvoda tokom celog životnog ciklusa i obezbeđivanje ekoloških deklaracija proizvoda kako bi potrošačima omogućila informisane odluke.
 • Novi poslovni modeli: Kompanija će ponuditi nove poslovne modele kao što su "Klima-kao-usluga," "Struja-kao-usluga" i "Grejanje-kao-usluga" kako bi olakšala prelazak na održive energetske sisteme i povećala efikasnost korišćenja energije.
 • Integrisana sistemska rešenja: Viessmann podržava razvoj energetskih zajednica i energetskih distrikata kako bi zajedno sa korisnicima stvorili sistemska rešenja koja koriste obnovljive izvore energije.
 • Dematerijalizacija klimatskih rešenja: Kompanija razmatra kako smanjiti upotrebu materijala u svojim rešenjima, prelazeći sa fizičkih proizvoda na usluge koje nude komfor i energetsku efikasnost.
 • Konkretni proizvodi i inovacije: Viessmann pominje konkretne proizvode kao što je toplotna pumpa VITOCAL 250A, koja koristi prirodna rashladna sredstva i ima visoku efikasnost, kao i hibridizaciju gasnih sistema radi smanjenja emisija ugljenika.

Kroz ove strategije i inicijative, Viessmann se zalaže za održivu transformaciju sektora grejanja i klimatizacije kako bi doprinela globalnim naporima za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i podržala održivu budućnost.

Pridružite nam se tokom oba dana SEE ENERGY 2023 konferencije kako bismo zajedno istražili sve ove uzbudljive inovacije, strategije i našu predanost saradnji. Kompanija Viessmann će pažljivo predstaviti svoje napore i ciljeve u oblasti održivog razvoja, kao i  posvećenost partnerstvu u ostvarivanju tih ciljeva.

Dobrodošli u Novi Sad, 2-3. oktobar, hotel "Sheraton" Novi Sad

acb

Društvo za posredovanje u osiguranju ACB, dugogodišnji partner SERBIO asocijacije, prijatelj je energetske SEE ENERGY 2023 konferencije, koja će se održati 2. i 3. oktobra u Novom Sadu, hotel "Sheraton".

ACB osiguranje već duže vreme aktivno učestvuje u velikom broju OIE projekata, pružajući stručne savete i pomoć svim zainteresovanim stranama, investitorima, izvođačima ali i bankama/kreditorima. 

Specijalizovani za sve segmente osiguranja u OIE i pokrića

Društvo za posredovanje u osiguranju ACB doo je ekskluzivni korespodent AON Korporacije u Srbiji. Od početka poslovanja je na samom vrhu među brokerima u osiguranju, a od kada su projekti OIE u našoj zemlji aktuelni, garantuje najbolji servis i proizvode, realizaciju odštetnih zahteva, cene i osiguravajuće pokriće na tržištu osiguranja. Tokom 21 godine poslovanja, firma je izgradila širok portfelj klijenata u svim vrstama industrije sa preko 650 kompanija, a kod osiguravača posebno mesto velikog kupca, zbog čega može da obezbedi dobre cene i uslove za svoje klijente.

Realizacija kompleksnih projekata u OIE sa oko 400 MW ukupne instalisane snage

Zajedno sa kolegama iz AON korporacije, angažovani su na projektima iz različitih domena obnovljive energije –  od postrojenja za prečišćavanje vode, gasovoda, biomase, solarne energije, do projekata upravljanja otpadom i konačno - vetroparkova, ukupne instalisane snage od 400MW. Takođe, pomogli su struktuiranju i plasiranju rizika velikom broju klijenata u projektima malih solarnih elektrana za sopstvenu proizvodnju i potrošnju.

ACB slika za sajt 1

Uspešno sproveli odštetne zahteve u ukupnom iznosu od oko 6 miliona EUR

ACB doo je specijalizovan za sve segmente procesa ugovaranja osiguranja za projekte obnovljive energije – od procene rizika ili mogućih opasnosti koje mogu opteretiti projekat, preko pronalaženja optimalnog pokrića koje će zaštiti interes klijenata i ispuniti zahteve kreditora, pružanja kvalitetne usluge i saveta u slučaju štetnih događaja, do najpovoljnijih premija na tržištu osiguranja kroz veliku kupovnu moć kod osiguravača. U prethodnom periodu kompanija je uspela, zajedno sa kolegama iz Aon-a, da klijentima uspešno asistira u svim odštetnim zahtevima, iskustveno izazovnim nadoknadama iz rizika prekida rada, ali i materijalnim štetama, i obezbedi isplatu nadoknada u iznosu od preko 6 miliona EUR.

Svoja znanja neprekidno usavršavaju, razmenjujući iskustva sa kolegama iz Aon-a, kao i aktivnim učešćem na poslovnim sastancima, skupovima i konferencijama kao što je predstojeća, SEE Energy, u organizaciji asocijacije Serbio.

Celokupan program konferencije i detaljnije informacije - https://events-serbio.rs/ 

BOGdan gecić

Advokatska kancelarija GECIĆ LAW je srebrni sponzor SEE ENERGY 2023 konferencije koja će se održati 2. i 3. oktobra u hotelu "Sheraton", Novi Sad. 

Bogdan Gecić, osnivač i partner advokatske kancelarije Gecić Law, govoriće na prvom panelu o Dekarbonizaciji u privredi i pružiti osvrt na nedavno usvojenu EU CBAM regulativu i njen značaj za poslovne subjekte i ekonomije Zapadnog Balkana.

Širok spektar pravnih usluga klijentima u Jugoistočnoj Evropi

Kao pioniri na Zapadnom Balkanu, postali su vodeća nezavisna advokatska kancelarija koja nudi specijalizovane pravne savete u oblasti ESG-a. Tim stručnjaka koristi sinergiju izuzetnog poznavanja prava EU sa kompetencijama u oblasti međunarodne trgovine, finansija, zaštiti životne sredine i radnog prava. Rezultat je sveobuhvatna i prilagođena podrška koju pružaju klijentima u ovoj sve značajnijoj oblasti

CBAM i regulativa

Mehanizam za prekogranično prilagođavanje nivoa ugljenika (CBAM) EU donosi zakonodavni preokret u globalnoj borbi protiv klimatskih promena. Ovom novinom uvodi se prvi namet na uvoz ugljenika u Evropsku uniju, u okviru zakonodavnog paketa EU "Fit for 55". Advokatska kancelarija Gecić Law se aktivno bavi ovom regulativom od njenog nastajanja i pomaže privrednim subjektima u javnom i privatnom sektoru da se upoznaju sa njenim značajem i posledicama.

2. oktobar, hotel "Sheraton", Novi Sad 

Celokupan program na sledećem linku - PROGRAM. 

gecić Law

SEEenergy LinkedInPost NajavaGorvornika Panel4 VladimirCajic

ENEL PS je srebrni sponzor energetske konferencije SEE ENERGY 2023, koja će se održati 2. i 3. oktobra u hotelu "Sheraton", Novi Sad. 

Dipl. ing. el Vladimir Ćajić, tehnički direktor Servisa u kompaniji ENEL PS, učestvovaće na Panelu IV "Priključenje na elektroenergetsku mrežu i baterije za skladištenje električne energije: ključni stub održive energetske tranzicije". (2. oktobar). Sa ostalim panelistima razgovaraće o najnovijim trendovima i inovacijama u baterijskom skladištenju energije, i kako mogu doprineti efikasnosti i pouzdanosti energetskih sistema. 

enel ps najava linkedin

29 godina kompanija ENEL PS bavi se podrškom klijentima u domenu neprekidnog poslovanja IT sektora, kao i u domenu bezbednosti i raspoloživosti fizičke IT infrastrukture. Tokom tog perioda, kompanija je pozicionirana u samom vrhu u oblasti projektovanja, planiranja i izgradnje Data Centara/Kompleksnih sistema, kao i njihovog održavanja i servisiranja.

Standardizovanjem procesa rada i uvođenjem vrhunskih stručnjaka u kompanijski tim, koji broji preko 100 zaposlenih, stvorena je snažna profesionalna baza znanja i iskustva. Kreirajući rešenja prema potrebama klijenata i njihovim ciljevima, prate se i primenjuju napredna tehnološka rešenja, metodologije i svetski priznati tehnički standardi.

DATA CENTAR INŽENJERING I KONSALTING, MINI DATA CENTAR, SERVIS I ODRŽAVANJE, EV PUNJAČI, SOLARNE ELEKTRANE, AGREGATI, UPS SISTEMI, INDUSTRIJSKI UPS, SISTEMI ZA PRECIZNU KLIMATIZACIJU, DUPLI POD, MONITORING, REKOVI I REKOVSKA OPREMA, SOFTVERI I SISTEMI ZA UPRAVLJANJE, ISPRAVLJAČI, INVERTORI I BATERIJE

Kao akreditovani dizajner od strane Uptime Institute (Acredited Tier Designer), kompanija je osposobljena da projektuje i izvodi Data Centre prema strogim zahtevima Tier standarda, u skladu sa definisanim nivoom pouzdanosti. Takođe, poseduje sertifikat Cnet Certified Data Centre Audit Professional (CDCAP®) i Bicsi (DCDC), koji obuhvata proveru rada Data Centara u skladu sa najsavremenijim zahtevima i standardima IT industrije, koji podrazumeva izuzetno poznavanje funkcionisanja Data Centra i svih sistema koji ga čine. O proizvodu/usluzi: Data Centri ključ u ruke, Kontejnerski Data Centri, Sigurne sobe za Data Centre, Data sefovi, Precizna klimatizacija, Besprekidno napajanje UPS, Dizel električni agregati, Sistemi daljinskog nadzora infrastructure DCiM/DCE, Rekovi - rekovska infrastruktura, Ispravljači i invertori, baterije, Brzi punjači za EV elektro vozila, Solarne Elektrane, Usluge projektovanja project management i konsultacije u rešenjima Data Centra, Usluge instalacije - preventivno održavanje, servisiranja UPS, agregta i klimatizacije i sl.

Celokupan program konferencije možete pogledati na sajtu konferencije - https://events-serbio.rs/

energy net 2

ENERGY NET kompanija je srebrni sponzor ovogodišnje SEE ENERGY 2023 konferencije koja će se održati 2. i 3. oktobra u hotelu "Sheraton", Novi Sad.

Prvog dana konferencije, 2. oktobra, prof. dr Bojan Lalić, savetnik za inovacije i tehnologije u kompaniji ENERGY NET učestvovaće na panelu "Dekarbonizacija u privredi: Inovacije, izazovi i konkurentnost. Cilj panela je pružiti učesnicima uvid u izazove i mogućnosti dekarbonizacije u privredi, te podeliti primere i strategije koje pomažu održavanju konkurentnosti kompanija u ovom globalnom prelasku ka zelenoj energiji, novim izazovima koje privreda danas ima u pogledu dekarbonizacije.

Drugog dana konferencije, 3. oktobra, Božo Lazić, Menadžer poslovnog razvoja u Energy Net, učestvovaće u zanimljivoj panel diskusiji "Tehnologije i finansiranje toplotnih pumpi". Panel je namenjen građanstvu, stambenim zajednicama, lokalnim samoupravama, kao i svima onima koji žele da se detaljnije informišu o tehnologijama koje štede energiju, primerima dobre prakse, kao i finansijskim opcijama za njihovu implementaciju.

energy net fotografija za sajt 1

Energy Net se više od 30 godina bavi upravljanjem energijom koje je namenjeno komforu čoveka u boljoj atmosferi prostora u kojem boravi, primenom najsavremenijih energetski efikasnih rešenja u cilju postizanja veće uštede, manjeg uticaja na prirodnu sredinu kao i razvoja svog i partnerskih biznisa u skladu sa pozitivnom ESG strategijom.

Kroz One stop solution princip rada, pored kreiranja rešenja za grejanje, hlađenje i ventilaciju, uključujući proizvodnju i skladištenje solarne energije, kao i uređenje prostora, kompanija korisnicima obezbeđuje i implementaciju, servis i održavanje sistema, uz korišćenje najsavremenije opreme i angažovanje vrhunskog stručnog kadra.

Energy Net vizija je kontinuirano unapređenje održivog načina življenja i poslovanja kroz sve kompanije grupe – Energy Net Akademije za specijalističko obrazovanje i prekvalifikacije, Home Concept Porcelanosa sa rešenjima za opremanje prostora, Energy Net fondacije koja finansira obrazovanje talentovanih pojedinaca, Advise Institute-a za poslovni konsalting i Green Construction kompanije koja se bavi zelenom gradnjom.

Celokupan program konferencije i učešća ENERGY NET možete pogledati na sledećem linku - SEE ENERGY2023 program 

Green Balancing Group

Green Balancing Group je srebrni sponzor SEE ENERGY 2023 energetske konferencije, koja će se održati 2. i 3. oktobra u hotelu "Sheraton", Novi Sad. 

Kao agregator obnovljivih izvora energije, oni nisu trgovci električnom energijom, već tehnološka kompanija koja svojim inovativnim rešenjima pomaže proizvođačima iz obnovljivih izvora energije, kao i potrošačima energije iz obnovljivih izvora.

Green Balancing Group pruža proizvođačima i potrošačima siguran plasman električne energije, obezbeđuje kontinuitet u snabdevanju električnom energijom i pružaju finansijsku stabilnost partnerima i njihovim finansijerima.Krajnji cilj kompanije je spojanje Proizvođača iz obnovljivih izvora i Potrošača koji žele električnu energiju iz zelene proizvodnje.

Preuzimanje i plaćanje celokupne proizvedene energije iz elektrane po principu "preuzimamo i plaćamo kako proizvedete"

Vrše Forecasting i Balansiranje, što uključuje obezbeđivanje i analizu preciznih meteoroloških prognoza i ostalih faktora koji utiču na proizvodnju elektrane, izradu rasporeda planirane proizvodnje elektrane za svaki sat unapred, preuzimanje svih troškova vezanih za razliku između planirane i ostvarene proizvodnje u svakom satu te sve obaveze vezane za odnose sa EMS-om (ugovor o Balansno odgovornoj strani, bankarske garancije i ostalo), kao i plasiranje celokupne proizvedene energije iz elektrane.

Isporučuvanje i naplaćivanje celokupne potrošene energije po principu "isporučujemo i naplaćujemo kako potrošite"

Vrše Forecasting i Balansiranje, uključujući obezbeđivanje i analizu preciznih podataka koji utiču na potrošnju, izradu rasporeda planirane potrošnje za svaki sat unapred, preuzimanje svih troškova vezanih za razliku između planirane i ostvarene potrošnje u svakom satu te sve obaveze vezane za odnose sa EMS-om (ugovor o Balansno odgovornoj strani, bankarske garancije i ostalo), kao i isporuku celokupne potrošene energije.
Do sada su sklopili više od 30 ugovora za više od 300 GWh električne energije.

Kompanija kontinuirano ulaže u povećanje svojih finansijskih, tehnoloških i ljudskih kapaciteta, formirajući izuzetno stručan i posvećen tim koji radi na sprovođenju vizije kompanije.

Green Balancing Group poseduje sve neophodne licence i ugovore za potpuno samostalno pružanje svih neophodnih usluga i jedina je srpska kompanija ovog tipa. Na taj način, samostalno i efikasno učestvuju na dan unapred i unutardnevnom tržištu srpske berze električne energije SEEPEX i na tržištu tzv. fjučersa na evropskoj berzi električne energije EEX.

Direktor kompanije, Aleksandar Stefanović, učestvovaće na panelu "Tržište električne energije: Korporativni PPA Ugovori, cene i dostupnost kreditnih linija", 2. oktobra u Novom Sadu, hotel "Sheraton". 

Registracije bez kotizacije na linku - REGISTRACIJA 

Toplotne pumpe 2

DAN  TOPLOTNIH PUMPI - 3. oktobar, hotel "Sheraton", Novi Sad 

U okviru dvodnevne energetske konferencije SEE ENERGY 2023 (2-3. oktobar, Novi Sad), poseban fokus drugog dana biće posvećen zakonodavnim i regulatornim okvirima, primerima dobre prakse iz Nemačke, tehnologijama, kao i finansijskim podsticajima za razvoj i implementaciju toplotnih pumpi u Srbiji.

U organizaciji Nacionalne asocijacije za biomasu „SERBIO“ i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, događaj predstavlja važan korak u produžetku projekta "Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji“ koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije.

SEEnergy2023 970x250

Kontakt

Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO
Vladike Ćirića 2,  21 000, Novi Sad, Srbija
Telefon: 021/3823 533
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

eu zastava
BioRES Project - Sustainable Regional Supply Chains for Woody Bioenergy has received funding from the European Union's Horizon 2020 research innovation programmer under grand agreement No 645994

 

Osnivanje Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO podržala:

NorwegianEmbassyAmbasada Kraljevine Norveške