Međunarodna investiciona konferencija- SEE ENERGY Connect & Supply III 2021
Treća po redu međunarodna investiciona konferencija SEE ENERGY - Connect & Supply III  u organizaciji Nacionalne Asocijacije za biomasu – "SERBIO" i GIZ DKTI za cilj...
Program SEE ENERGY - Connect & Supply III, 6-7. oktobar 2021.
SEE Energy – Connect &Supply III 2021 Proizvodnja zelene energije u cilju zaštite životne sredine i održiva upotreba drvne biomase 6 - 7. oktobar 2021. HOTEL...
Registraciona forma
Preuzmite prilog ispod, popunite i pošaljite na see-energy@serbio.rs Na taj način ste rezervisali i obezbedili mesto na konferenciji.  Za sva pitanja, stojimo na...
Prva svetska plutajuća solarna elektrana na visokim nadmorskim visinama - u švajcarskim Alpima
Prva svetska plutajuća solarna elektrana na visokim nadmorskim visinama - u švajcarskim Alpima Prva na svetu plutajuća solarna farma na visokim visinama smeštena je poput splava na...
sreda, 15 septembar 2021 13:21

Registraciona forma

Preuzmite prilog ispod, popunite i pošaljite na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Na taj način ste rezervisali i obezbedili mesto na konferenciji. 

Za sva pitanja, stojimo na raspolaganju. 

Serbio tim Kontakt

SEE Energy – Connect &Supply III 2021

Proizvodnja zelene energije u cilju zaštite životne sredine i održiva upotreba drvne biomase

6 - 7. oktobar 2021.

HOTEL „SHERATON“, Polgar Andraša br.1, Novi Sad, Srbija

 
Dan 1: Sreda, 6. oktobar 2021.  

08.30 – 13.00      BIOENERGIJA - Biomasa/biogas,proizvodnja energije                                                       iz OIE u Srbiji

13.30 – 16.00     Proizvodnja toplotne energije u cilju zaštite životne sredine

 
SESIJA I                      
08.30 - 09.00   REGISTRACIJA UČESNIKA

09.00 – 09.40

 • Pozdravna reč organizatora –Nataša Rubežić, predsednica Nacionalne asocijacije za biomasu „SERBIO“
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • Ministarstvo zaštite životne sredine
 • Otvaranje konferencije: Ministarstvo rudarstva i energetike, ministarka energetike i rudarstva, Prof. dr Zorana Mihajlović (tbc)
 
09.40 – 09.45    PAUZA
09.45 - 10.45    Podrška razvoju projekata - obnovljivi izvori energije
 •  Razvoj energetskog sektora u OIE- GIZ
 • Razvoj energetskog sektora U OIE- UNDP, koordinator projekta Dragan Urošević
 • Razvoj energetskog sektora u OIE - USAID
 • Finansijska i institucionalna podrška investicionim projektima - EBRD, Menadžer Fonda za obnovljive izvore energiјe u sistemima daljinske energetike Bojan Bogdanović
 
   10.45–12.00   Investicije kroz biomasu/ električna i toplotna            energija  

Moderator:

Nataša Rubežić

predsednica

Nacionalne asocijacije za biomasu „SERBIO“

 • Savremene tehnologije proizvodnje zelene energije – „Energotehnika Južna Bačka“
 • Proizvodnja toplotne energije iz biomase- biomasa kotlovi – Hargassner Industry GmbH, Centar za industrijske sisteme grejanja (GILLES GMBH)
 • Kombinovana proizvodnja električne u toplotnu energiju iz biomase - INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
 • Savremena tehnologija - NAHTEC Nahwärmetechnologie & Anlagentechnik Gmbh
 • Savremena tehnologija - Urbas Maschinenfabrik Ges.m.b.H.
 • Savremena tehnologija - Polytechnik GmbH
 
  12.00 – 12.15  Politika razvoja zelene energije/aukcije/kvote  
 • „Novi zakoni o korišćenju obnovljivih izvora energije i energetskoj efikasnosti – Racionalna upotreba energije“ - Ministarstvo rudarstva i energetike
 
12.15 –13.00   Izvori finansiranja/kreditne linije  
 • Erste Bank a.d.–
 • KFW – podrška razvoju projekata zelene energije (tbc)
 • Investicioni fondovi - Igor Lavš
 
   13.00 – 13.30  Pauza za ručak  

  SESIJAII  

13.30 -14.45

  Daljinsko grejanje obnovljivim izvorima -        Efikasna kogeneracija

  Toplane na biomasu i geotermalnu energiju

 

 

 

 

Moderator:

   Dejan Stojanović     Poslovno udruženje toplane Srbije

 • Toplane Srbije – energetska efikasnost“ -Poslovno udruženje toplane Srbije – direktor Dejan Stojanović

 • Ekonomična proizvodnja bez gubitaka energije – korišćenje toplotne za proizvodnju električne energije- „Energotehnika Južna Bačka“

 • Perspektive za izgradnju kogenerativnih bioenergetskih postrojenja - Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet Novi Sad, Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, prof. dr. Boris Dumnić

 • Savremena tehnologija proizvodnje kotlova i toplotne energije – Hargassner Industry GmbH, Centar za industrijske sisteme grejanja (GILLES GMBH

 
14.45- 15.15   Tehnologije, planiranje i finansiranje  
 • Analiza realizacije projekta rekonstrukcije toplana u RS - GIZ DKTI
 • Pokazatelji rada i strategija razvoja sistema daljinskog grejanja - UNDP, koordinator projekta Dragan Urošević
 
15.15 - 15.45   Primeri uspešne prakse  
 • Toplana u Novom Pazaru, Jasmin Purišević, Urbas Maschinenfabrik Ges.m.b.H.
 • Primer dobre prakse- Toplana u Prijedoru
 
15.45 – 16.00
 • Diskusija i zaključci
 
 

SEE Energy – Connect &Supply III 2021

Proizvodnja zelene energije u cilju zaštite životne sredine i održiva upotreba drvne biomase

6 - 7. oktobar 2021.

HOTEL„SHERATON“,Polgar Andraša br.1, NoviSad, Srbija

  Dan 2: Četvrtak, 7. oktobar 2021.
 

08.30 – 12.30    Logistika u prikupljanje biomase poljoprivredna  mehanizacija

 

13.00 – 16.00              Drvna biomasa i njena upotreba

  SESIJA I                     LOGISTIKA U PRIKUPLJANJE BIOMASE                                                                             POLJOPRIVREDNA  MEHANIZACIJA
  08.30 - 09.00   REGISTRACIJA UČESNIKA
  09.00 – 09.15
 • Održivi razvoj, obnovljivi izvori energije i biomasa – potencijal tržišta poljoprivredne biomase
     09.15 – 10. 15   Inovacije, cene i uslovi mehanizatorskih kuća
 

Moderator:

Petar Radić

Savetnik za proizvodna pitanja

Zadružni savez

Vojvodine

 • Poljoprivredna mehanizacija – logistika prikupljanja žetvenih ostataka-RTI
 • Poljoprivredna mehanizacija - logistika transporta i skladištenja- Bata Komerc, Almex, Ćorić Agrar (tbc)
 • Poljoprivredna mehanizacija – logistika siliranja - KITE doo
 • Poljoprivredna mehanizacija- logistika čišćenja i pravilnog skladištenja
  10.15 – 11.15   Investicioni krediti i podrška poljoprivrednim     gazdinstvima
  11.15- 11.30
 • Finansijska podrška malim i srednjim poljoprivrednim gazdinstvima-
           Svetska banka, kancelarija u Srbiji (tbc)
  11.30 – 11.45
 • Širok spektar kredita za finansiranje poljoprivredne proizvodnje- Procredit banka (tbc)
     11.45- 12.00
 • Uprava za agrarna plaćanja
  12.00-12.15    Osiguranje agrarnog biznisa - DDOR osiguranje (tbc)
  12.30 – 13.00   Pauza za ručak
  SESIJA II   DRVNA BIOMASA I NJENA UPOTREBA
     13.00 - 13.30   REGISTRACIJA UČESNIKA
     13.30 – 14.55   Dobrodošlica i uvodna predavanja
 

Moderator:

Aleksandar Macura

RES fondacija

(tbc)

 • Koncept unapređenja stanja šuma i šumarstva u Srbiji- Javno preduzeće „Srbijašume“
 • Produkcija biomase u okviru energetskih zasada brzorastućih vrsta drveća u Srbiji – potencijali i ograničenja, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet - prof. Dr Branko Stajić
 • Plantaže topola: Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu - prof. dr Saša Orlović
 • Postrojenja na drvnu biomasu – dosadašnja iskustva u Srbiji - Viessmann, G-din Bojan Grujički
     14.55 – 15.25
 • Alternativne sirovine za proizvodnju zelene energije - Ivana Kravić, apsolvent FTN, odsek energetika
 • Isplativost gajenja brzorastućih šuma i upravljanje 
 

Moderator:  

Ivana Kravić, apsolvent FTN, odsek energetika

 • Isplativost i opravdanost gajenja paulovnije u Srbiji- Planto, G-din Željko Spasojević

 • Isplativost i opravdanost gajenja MISKANTUSA u Srbiji

     15.25- 15. 40
 • Značaj efikasnosti – proizvodnja peleta – Bioenergy Point (tbc)
     15.40 – 16.00
 • Značaj standardizacije drvnog peleta – Vojislav Milijić "SERBIO" 
 • Praktičan primer i prikaz provere kvaliteta drvnog peleta
  16.00 – 16.15
 • Diskusija i zaključci
  KRAJ PROGRAMA
Objavljeno u Naslovna

Treća po redu međunarodna investiciona konferencija SEE ENERGY - Connect & Supply III  u organizaciji Nacionalne Asocijacije za biomasu – "SERBIO" i GIZ DKTI za cilj ima upoznavanje sa aktuelnim poslovnim i zakonskim okruženjem i umrežavanje domaćih i međunarodnih kompanija uključenih u sektor obnovljivih izvora energije. Tema ovogodišnjeg stručnog događaja je "Proizvodnja zelene energije u cilju zaštite životne sredine i održiva upotreba biomase". 

Datum:        6-7. oktobar 2021.

Mesto :        Hotel  „SHERATON“, Novi Sad

U fokusu konferencije nalaze se sledeće teme:

 • pregled stanja u sektoru obnovljivih izvora energije (biomase, biogas): nove perspektive korišćenja, razvoj, realizacija i održivost energetskih projekata;
 • inovacije u poslovanju sa biomasom - nove tehnologije i primeri iz prakse;
 • smanjenje troškova u prikupljanju biomase- poljoprivredna logistika
 • čista energija -zaštita životne sredine;
 • daljinsko grejanje obnovljivim izvorima energije
 • privredno okruženje: investicije, zakonski okviri, institucionalna i finansijska podrška;
 • drvna biomasa i njena upotreba

Posebna pažnja data je B2B sastancima, odnosno povezivanje renomiranih kompanija i međunarodnih institucija iz sektora obnovljivih izvora energije, kako bi se dodatno podstakao razvoj OIE sektora u regionu jugoistočne Evrope i kako bi uspostavili novi poslovni kontakti između velikih kompanija, MSP sektora i lokalnih poljoprivrednih proizvođača. 

Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa dostupnim podsticajima, kreditnim linijama i institucionalnom pomoći za realizaciju investicionih projekata u energetici sa akcentom na analizu resursa, biomase, i njenih ograničavajućih faktora.

Konferencija će okupiti učesnike kompanija iz Srbije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Mađarske, Nemačke, Rumunije, Slovačke, kao i predstavnike državnih i pokrajinskih institucija, jedinica lokalne samouprave, privrednih komora, asocijacija, investicionih i komercijalnih banaka.

Konferencija se održava na dva načina:

 • Fizičko prisustvo ( uz sve preventivne mere donete odlukom Nacionalnog kriznog štaba)  
 • Online putem ZOOM aplikacije i direktnim prenosom na YouTube kanal

Kotizacija je besplatna uz obaveznu i potpunu registraciju putem registracione forme koju možete preuzeti na sledećem linku- registraciona forma. 

Popunjenu formu prosledite na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i time ste obezbedili svoje mesto na konferenciji. 

Celokupan program program konferencije- LINK 

Kratak video prilog prethodne SEE ENERGY 2020 konferencije možete pogledati na sledećem linku- https://www.youtube.com/watch?v=asB9BgbGMbU

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. 

SERBIO tim 

Kontakt

Objavljeno u Naslovna

Delegacija nemačke privrede u Srbiji u partnerstvu sa Saveznim ministarstvom za ekonomiju i energetiku SR Nemačke u saradanji sa Ecleronom organizovala je 05.04. Konferenciju o Biomasi i Biogasu u Srbiji.

Konferencija je ponudila široki, tematski pregled potencijala bioenergije u Srbiji uz pregled energetskih, ekonomskih i političkih prilika u Srbiji kao i konkretnih mogućnosti za ulaganja Nemačkih preduzeća uz praktične savete o ulasku na tržište. Takođe predstavnici preduzeća iz Nemačke, predstavili su svoje tehnologije i iskustva u razvoju bioenergetskog sektora. Saopštenje za javnost Delegacije Nemačke privrede u Srbiji možete preuzeti ovde.

Predsednik Nacionalne Asocijacije za biomasu SERBIO Vojislav Milijić bio je jedan od govornika, a pored predstavljanja mogućnosti ulaganja u korišćenje biomase u Srbiji, g. Milijić je ukratko predstavio i aktuelni BioRES Projekat (link ka www.bioresproject.eu ).

Objavljeno u BioRES

U svetlu tekućih problema u održivom snabdevanju toplotnom energijom potrošača u preko 50 gradova i opština u Srbiji, i uz rastuće interesovanje investitora u potrazi za održivim prinosima, CESID je, uz podršku Ambasade Finske u Srbiji i Stalne konferencije gradova i opština, 5. juna 2013. godine organizovao konferenciju “Biomasa za sisteme daljinskog grejanja u Srbiji”.

Konferencija je okupila:
• Gradonačelnike i predsednike opština koje imaju sisteme daljinskog grejanja kao i direktore javnih preduzeća u čijoj je nadležnosti daljinsko grejanje na lokalnom nivou,
• Predstavnike Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine i Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave,
• Predstavnike finskih tehnologija, opreme, privatnih i institucionalnih investitora, međunarodnih finansijskih institucija, vodeće savetnike i razvojne agencije, i
 • Vodeće ekonomiste, pravnike i tehnologe fokusirane na primenu biomase u energetske svrhe.


Cilj konferencije bio je da pokaže da je biomasa izvodljivo, dostupno i isplativo rešenje za probleme daljinskog grejanja u Srbiji.
Putem programa konferencije, okupljenim zainteresovanim stranama biće ukazano na konkretne mogućnosti za primenu biomase u sistemima daljinskog grejanja na lokalnom nivou i na konkretnu tehničku podršku koja je lokalnim samoupravama dostupna za rešavanje nagomilanih problema sistema daljinskog grejanja u Srbiji.

Objavljeno u Iz medija

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, u okviru 80. Sajma poljoprivrede u Master centru Novosadskog sajma organizuje Investicionu konferenciju: "Biomasa - mogućnosti i izazovi", 20. maja 2013. u Novom Sadu.

CEDEF Investiciona konferencija: ”Biomasa – mogućnosti i izazovi” ima za cilj da podstakne investiranje u projekte iz oblasti biomase putem sveobuhvatne analize regulative, izvora finansiranja, naprednih tehnologija i mogućnosti sigurnog snabdevanja sirovinama, kao i da se pruže predlozi za veću primenu i stimulisanje upotrebe kogenertivnih sistema i stimuliše proizvodnja biogoriva.

Uredbe Vlade Republike Srbije o podsticajnim merama za povlašćene proizvođače električne energije koje su stupile na snagu u februaru 2013. godine, propisano je da se energija iz biomase otkupljuje po feed-in-tarifama od 8,22 – 13,82 evrocenti za kWh proizveden u elektranama na biomasu, dok kod elektrana na biogas iznose 12,31 - 16,498 evrocenti po kWh. Ugovorna obaveza o otkupu električne energije po povlašćenoj ceni traje 12 godina.

Energetski potencijal obnovljivih izvora u Republici Srbiji iznosi više od 3 Mtoe godišnje, što iznosi oko 25% godišnje potrošnje primarne energije.

Kao zemlja sa velikim površinama obradivog zemljišta i pod šumom, Srbija ima veliki potencijal za proizvodnju biomase, koji iznosi oko 2,4-2,6 Mtoe godišnje što predstavlja oko 63-80% ukupnog potencijala OIE. Potencijal drvne biomase čini oko 1,0 Mtoe čini dok više od 1,4 Mtoe čini poljoprivredna biomasa. Procenjeno je da se svake godine u Srbiji proizvede ukupna količina od 12,5 miliona tona biomase, od toga u Vojvodini oko 9 miliona tona što čini oko 72%.

Vlada Republike Srbije je u Strategiji razvoja energetike RS do 2015. godine istakla da biomasa predstavlja najznačajniji OIE, jer količina biomase kojom raspolaže Srbija u srazmeri je sa dvadesetpetogodišnjom proizvodnjom struje u HE ''Đerdap''. Stoga, veća primena sistema kogeneracije koji obezbeđuju proizvodnju električne energije iz biomase sa istovremenim korišćenjem otpadne toplote, omogućili bi znatno smanjenje emisije zračenja štetnih materija u atmosferu, koji će u Srbiji morati da budu prilagođeni standardima Ervopske unije, značajne i uštede u potrošnji fosilnih goriva.

Objavljeno u Iz medija

biores

Kontakt

Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO
Bulevar Mihajla Pupina 6/6, 21 000, Novi Sad, Srbija
Telefon: 021/382 35 33
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

eu zastava
BioRES Project - Sustainable Regional Supply Chains for Woody Bioenergy has received funding from the European Union's Horizon 2020 research innovation programmer under grand agreement No 645994

 

Osnivanje Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO podržala:

NorwegianEmbassyAmbasada Kraljevine Norveške