OIE u sistemima daljinskog grejanja EBRD i SERBIO

"Sistemi daljinskog grejanja igraju ključnu ulogu u održivom funkcionisanju celokupnog energetskog sistema" - izjavio je Bojan Bogdanović, menadžer fonda za Obnovljive izvore u daljinskoj energetici (ReDEWeB) u okviru EBRD banke i moderator panela "OIE  u sistemima daljinskog grejanja i hlađenja", koji se uspešno održao 13. oktobra u okviru SEE ENERGY konferencije u Novom Sadu. 

Na prvom panelu i u veoma konstruktivnoj diskusiji "Da li su sistemi daljinskog grejanja deo rešenja ili problema?" svoje  iskustvo, znanje i bitne informacije nesebično sa prisutnim podelili su pomoćnik ministarke Ministarstva rudarstva i energetike, g. Milan Macura, prof. Elektrotehničkog fakulteta, Katedra za elektroenergetske sisteme, dr. Nikola Rajaković, šef službe za sistemske usluge, proizvodnja energije EPS, g. Aleksandar Latinović, direktor PU "Toplane Srbije", g. Dejan Stojanović i konsultant Sekreterijata Energetske zajednice, Biljana Grbić.  

"Ovaj segment je veoma važan i bitan u cilju veće energetske efikasnosti Republike Srbije, naročito u danima koji nam dolaze i ova tema je za dalje razmišljanje i saradnju sa svim eminentnim institucijama.Tema daljinskog grejanja je postavljena visoko na agendi resornog ministarstva", izjavio je pomoćnik ministarke rudarstva i energetike Milan Macura i dodao da su Integrisanim nacionalnim energetskim i klimatskim planom postavljeni ciljevi povećanja proizvodnje toplotne energije iz OIE i smanjenja potrošnje finalne i primarne energije.

„Doneli smo novi Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije i potpuno smo usaglasili regulatorni okvir sa direktivama EU čime smo stvorili uslove za nove investicije. Da bismo ostvarili zacrtane ciljeve potrebno je da obezbedimo 28 milijardi evra kroz sredstva iz pretpristupnih fondova, kredite, zajmove i donacije. Finansiraćemo nove projekte u sistemu daljinskog grejanja, domaćinstvima, javnim ustanova i privredi i već smo počeli sa ulaganjima’’, rekao je Macura.

Pre dvadesetak dana u Kragujevcu je potpredsednica Vlade prof. dr Zorana Mihajlović, sa direktorom EBRD, i ambasadorom Švajcarske, potpisala memorandume o razumevanju sa deset toplana o uvođenju solarnih panela, toplotnih pumpi, geotermala, biogasa i biomase u sisteme daljinskog grejanja u 11 lokalnih samouprava. Vrednost projekta iznosi 40 miliona evra čime će se smanjiti emisije CO2 za oko 25.000 tona godišnje i isporučiti 142 GWh toplotne energije iz OIE’.

Prema njegovim rečima, takođe rade i na projektima izgradnje novih toplana na biomasu pa su prošle godine završili izgradnju toplana u Malom Zvorniku i Priboju, završavaju se radovi u Novom Pazaru i pripremaju procedure za novu toplanu u Majdanpeku. U saradnji sa KfW bankom izgradiće se još četiri nove toplane na biomasu kao i solar-termal postrojenja u Beogradu i Boru. 

„U okviru prve faze rehabilitovani su i modernizovani sistemi daljinskog grejanja u 22 toplane u vrednosti od 130 miliona evra. Danas realizujemo petu fazu projekta sa sedam toplana u vrednosti od 32 miliona evra’’, rekao je on i dodao da će se nastaviti dalja ulaganja koja doprinose unapređenju energetske efikasnosti kotlova, smanjenju gubitaka vode i energije, emisije štetnih gasova i troškova proizvodnje i distribucije toplotne energije.

OIE u sistemima daljinskog grejanja EBRD i SERBIO II panel min

Na drugom panelu, bilo je reči o “Primeni OIE u sistemima daljinskog grejanja“, gde su učesnici bili: Dušan Macura, rukovodilac sektora za proizvodnju i distribuciju toplotne energije, Novosadska toplana, Dejan Jovišević, tehnički direktor “Eko toplana“ Banja Luka, Daniel Berg, direktor projekta „Bolja energija“ USAID, Dr. Andreja Ilić, direktor „Energetika d.o.o“, Kragujevac, Petar Vasiljević, ekspert iz oblasti daljinskog grejanja, koji su predstavili načine kako da se uspostavi energetska efikasnost, i tehnološka nadogradnja u postrojenjima. 

Primer dobre prakse

Da je moguće uspešno koristiti biomasu u grejanju, potvrdio je i primer Banja Luke, koja se do 2017. godine grejala na mazut kao jednim od skupljih energenata, da bi iste godine projektom promenila pravac razmišljanja.

"Mi smo uradili uvođenje OIE i Banja Luka je te godine prešla na biomasu, napravljena je jedna velika kotlarnica snage 50 MW na biomasu. Naredne dve godine su urađene dve manje kotlarinice. Sa ukupno 65 MW snage na biomasu mi uspešno grejemo grad", rekao je tehnički direktor "Eko toplana" iz grada Republike Srpske Dejan Jovišević.

USAID, projekat "Bolja energija"

Gospodin Daniel Berg, rukovodilac USAID-og projekta „Bolja Energija“, podsetio je sve prisutne da najveći potencijal za uštedu proizilazi iz potrebe balansa između ponude i potražnje. Po statistici stambene zgrade troše do 50 % energije u Srbiji, dok višespratne zgrade troše čak do 60 % energije. Zbog toga je važno proizvoditi zelenu energiju, a još važnije smanjiti gubitak energije i da na tome moramo svi zajedno da radimo.“ Projekat „Bolja energija“ je petogodišnji projekat kojim USAID nastoji da poboljša energetsku efikasnost u sistemima daljinskog grejanja i stambenim zgradama, kao i da podrži upotrebu obnovljivih izvora energije. Ovi napori imaju za cilj da doprinesu smanjenju potrošnje energije i emisije štetnih gasova, kao i smanjenu zavisnosti Srbije, od fosilnih goriva kroz realizaciju pilot projekta.

U prethodnom periodu su programi proširenja sistema daljinskog grejanja i priključenja postojećih i novoizgrađenih objekata već značajno doprineli rasterećenju elektroenergetskog sistema i smanjili broj objekata koji se greju na električnu energiju putem neefikasnih grejalica i sličnih sistema. Ove aktivnosti je potrebno intenzivirati u narednom periodu.

"Da bi sistemi daljinskog grejanja i dalje predstavljali deo rešenja (a ne deo problema) neophodno je sistematski raditi sa na zameni uvoznih fosilnih goriva (prirodnog gasa, mazuta i uglja) sa obnovljivim izvorima energije koji koriste domaće resurse kao što su solarno termalne tehnologije, geotermalna energija, toplotne pumpe i otpadna industrijska/urbana toplota" , izjavio je Bojan Bogdanović, menadžer ReDEWeB fonda EBRD banke.  

Na ovaj način postiže se smanjenje emisija CO2 i zagađenje vazduha, ali ujedno i povećanje sigurnosti isporuke toplotne energije i njena priuštivost za krajnje korisnike. EBRD već intenzivno radi na uvođenju ovih inovativnih tehnologija sa ministarstvima nadležnim za energetiku, lokalnim samoupravama i operaterima daljinskog grejanja u Banja Luci, Bečeju, Bogatiću, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Nišu, Novom Pazaru, Novom Sadu, Palama, Pančevu, Paraćinu, Prištini, Sarajevu, Tuzli, Vrbasu, Vršcu i Zenici a sve uz podršku EU, Vlade Austrije i Vlade Švajcarske (SECO).

Panel je privukao mnogobrojne predstavnike toplana, državnih i javnih insitutucija, međunarodnih organizacija kao i predstavnike sektora energetike, privrede i industrije. Održan u okviru dvodnevne međunarodne konferencije SEE ENERGY - Connect & Supply V uz organizaciju EBRD banke i Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO, predstavljao je konstruktivnu platformu za razmenu informacija i znanja na kojoj je aktivno učestvovala i publika. 

utorak, 11 oktobar 2022 22:52

ENERGY NET na SEE ENERGY konferenciji

ivan smiljković 3

Prof. dr Bojan Lalić, savetnik za inovacije i tehnologije u kompaniji ENERGY NET učestvovaće na panelu "Inovacije i tehnologije solarne energije" koji se održava 14. oktobra, hotel "Sheraton" Novi Sad. (program)

Prof. dr Bojan Lalić je redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Takođe, predavač je na Univerzitetu u Mariboru, Pekinškom univerzitetu, Univerzitetu Donghua u Šangaju i istraživač je na emlyon business school, Francuska.
Član je radnih grupa „Nacionalna strategija razvoja veštačke inteligencije 2020-2030“ i „Industrijska politika 2030“ i član je skupštine Poslovnog inkubatora Novi Sad. Angažovan je kao savetnik za inovacije i razvoj u kompaniji Energy Net. Njegova dosadašnja dostignuća uključuju ulogu suosnivača/generalnog menadžera Međunarodne postdiplomske MBA poslovne škole IIM EURO, gde je pokrenut prvi MBA program na nekom državnom univerzitetu u Srbiji, a profesor Lalić je rukovodilac ovog studijskog programa.

Vođena svrhom da stvara bolju atmosferu po meri čoveka u skladu sa prirodom, kompanija ENERGY NET edukuje, obezbeđuje i sprovodi sveobuhvatna rešenja za efikasno korišćenje energije i uređenje prostora koji je najvažniji za pojedinca – dom, posao i zajednicu.

Registracija na konferenciju je bez kotizacije uz obavezno popunjavanje registracionog formulara- link.

Dejan Milovanović

DEJAN MILOVANOVIĆ, Sales Manager u okviru Siemens Smart Infrastructure / E-Mobility, Siemens doo Beograd učestvovaće na panelu "Elektromobilnost, izazovi infrastrukture i tehnologije punjenja" koji će se održati 14. oktobra u Novom Sadu, hotel "Sheraton" u okviru SEE ENERGY dvodnevne konferencije (program).  

Siemens je globalna tehnološka kompanija koja je sada već 175 godina simbol inovacija, kvaliteta i pouzdanosti. Aktivna širom sveta, kompanija je fokusirana na pametnu infrastrukturu, distribuciju energije i energetske sisteme, kao i na automatizacijiu i digitalizaciju u procesnoj i proizvodnoj industriji. Siemens spaja digitalni i fizički svet i podstiče svoje kupce da transformišu svoje industrije i tržišta unapređujući živote milijardi ljudi svuda u svetu. Već 135 godine kompanija Siemens je prisutna na prostorima Republike Srbije, a danas je aktivna u svim segmentima poslovanja, a jedan od fokusa je razvoj elektromobilnosti u našoj zemlji i regionu.

Registracija na konferenciju je bez kotizacije i obavezna putem sledećeg linka - registraciona forma.

dejan dešić min

 

DEJAN DEŠIĆ, Direktor segmenta transporta i infrastrukture u kompaniji ABB Srbija učesnik je panela "Elektromobilnost, izazovi infrastrukture i tehnologije punjenja" koji će se održati u okviru drugog dana, pete po redu SEE ENERGY - Connect & Supply međunarodne konferencije, 14. oktobra u hotelu "Sheraton", Novi Sad (program).

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je vodeća svetska inženjering kompanija koja pokreće transformaciju društvenog i industrijskog razvoja, u cilju postizanja produktivnije i održivije budućnosti. Povezujući softverska rešenja sa portfoliom elektroenergetike, robotike, automatizacije i elektromotornih pogona, ABB pomera granice tehnologije i njen uticaj podiže na više nivoe. Na temeljima 130 godina duge tradicije, koja se zasniva na modelu izvrsnosti, iza uspeha ABB-a stoji 105 000 talentovanih ljudi u preko 100 zemalja sveta.

ABB u Srbiji, osnovan 1990. godine, deo je ABB Grupe i kao jedna od vodećih kompanija u oblasti industrijskih tehnologija pomaže kupcima u unapređenju korišćenja električne energije, povećanju industrijske produktivnosti i smanjenju negativnog uticaja na okolinu. ABB d.o.o. sa sedištem u Beogradu nadležan je za celokupan asortiman ABB-ovih proizvoda i sistema na teritoriji Republike Srbije. Zahvaljujući svojoj strukturnoj organizaciji koju čine četiri poslovna sektora organizovana u odnosu na industrije kojima služe, ABB d.o.o. ima razvijenu saradnju sa lokalnim partnerima i kupcima, zadužen je za puštanje u rad, servis i održavanje ABB-ove opreme i sistema, kao i adekvatnu obuku korisnika.

Ulaz na konferenciju je slobodan uz obavezno popunjavanje registracionog formulara na sledećem LINKU.

 

 

Bojan Bogdanović najava 460 368 px 1920 1080 px 1 min 1

Direktor Viessmann doo Beograd, g. Bojan Grujički, 14. oktobra u hotelu "Sheraton", Novi Sad, panelista je na konferenciji "Korišćenje solarne energije kroz pristup KUPAC - PROIZVOĐAČ" u okviru pete po redu SEE ENERGY - Connect & Supply 2022 na temu "Zapadni Balkan u energetskoj tranziciji". 

Program dvodnevnog događaja možete pogledati na sledećem linku - PROGRAM SEE ENERGY  REGISTRACIJA

Generalni sponzor dvodnevnog događaja, Viessmann kompanija, jedan od vodećih proizvođača grejnih, industrijskih i rashladnih sistema,  pored svoje solarne tehnologije  premijerno na SEE ENERGY konferenciji predstaviće inovaciju - SE365 KONFIGURATOR.

Koji fotonaponski sistem meni treba, koliko košta, ko može da ga instalira, gde da pronađem finansije? Jednim klikom na aplikaciju  - uštedite vreme

Danas iz udobnosti svoga doma preko web aplikacija poručujemo skoro sve neophodne proizvode za život. Uskoro ćete moći i naručiti svoju solarnu elektranu.

Viessmann Beograd je kreirao i postavio novu web platformu za fotonaponske sisteme. Platforma SolarnaEnergija365.com sadrži posebnu vrstu konfiguratora FN sistema za krajnje korisnike. 

Konfigurator - centralna karakteristika, razvijen je nakon opsežnog testiranja i pokriva sve FN sisteme do 11 kWp (25-27 panela). U principu, ovo pokriva potrebe svih rezidencijalnih objekata (porodičnih kuća) i manjih preduzeća koja se ne bave proizvodnjom.

Cilj SE365.com konfiguratora je da krajnjem korisniku pruži razumljivo i jednostavno obaveštenje:
- Koji tip FN sistema je optimalan za svoju namenu, odnosno potrošnju energije?
Koliko može da košta takav FN sistem „ključ u ruke"?
- Ko može kompetentno da instalira ovaj sistem?
- Kako da pronađem izvore finansiranja ili kredit za ovu investiciju?

Kada unesete svoju lokaciju, krovnu površinu, trenutnu potrošnju struje, dobijate na e-mail predlog i ponudu za fotonaponski sistem prilagođen samo i jedino Vašoj kući. I to za 6 - 8 sati nakon popunjavanja konfiguratora.

Pridružite nam se 14. oktobra u hotelu "Sheraton", Novi Sad, na vrlo zanimljivom panelu i upoznajte se sa inovacijama solarne tehnologije, ali i lakšeg pristupa izgradnji sopstvene elektrane pomoću web aplikacije. 

Upoznajte se sa zakonodavnim okvirima, tehnologijama i izvorima finansiranja izgradnje sopstvene solarne elektrane. 

Kontakt

Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO
Vladike Ćirića 2,  21 000, Novi Sad, Srbija
Telefon: 021/3823 533
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

eu zastava
BioRES Project - Sustainable Regional Supply Chains for Woody Bioenergy has received funding from the European Union's Horizon 2020 research innovation programmer under grand agreement No 645994

 

Osnivanje Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO podržala:

NorwegianEmbassyAmbasada Kraljevine Norveške