Serbio

Serbio

zakonodavni i regulatorni okviri min

Konferencija "Korišćenje solarne energije kroz pristup KUPAC - PROIZVOĐAČ" održana je 14. oktobra u Novom Sadu,  u organizaciji Nacionalne asocijacije za biomasu "SERBIO" i nemačke organizacije za međunarodnju saradnju GIZ. Očekivano je privukla mnoge zainteresovane buduće i sadašnje vlasnike sopstvene solarne elektrane koji su konferenciju pratili uz fizičko i online prisustvo.

Kroz tri tematska panela, konferencija je obuhvatila sva neophodna pitanja i odgovore koje ima svaki potencijalni investitor sopstvene solarne elektrane. Svečanom otvaranju prisustvovali su predsednica Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO, Nataša Rubežić, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, prof. dr Nenad Ivanišević, šef odeljenja za privrednu saradnju Ambasade Savezne Republike Nemačke, Christian Schilling. Konferenciju je svečano otvorio državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike, Zoran Lakićević. 

lakicević min

GIZ projekat „Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji“

U ime Vlade Savezne Republike Nemačke i Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ - Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ  sprovodi program „Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji” u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije kroz Sporazum o sprovođenju projekta sa Ministarstvom rudarstva i energetike.

Menadžer projekta Aleksandar Popović, predstavio je opšte ciljeve GIZ RE-EE projekta, a to su unapređenje pravnog, institucionalnog i tehničkog okvira za veću upotrebu tehnologija održive energije u Republici Srbiji.
Glavni cilj projekta je da pospeši korišćenje solarne energije za decentralizovanu proizvodnju energije, kroz podršku pristupu kupac-proizvođač. Projekat će istražiti mogućnosti za instalaciju solarnih fotonaponskih sistema na krovovima za korišćenje sopstveno proizvedene električne energije u domaćinstvima, stambenim zajednicama, javnim i privatnim zgradama.

ZAKONODAVNI I REGULATORNI OKVIR U PRISTUPU PROZJUMERA

Prvi panel pod moderacijom g. Dejana Stojadinovića, energetskog konsultanta predstavljao je konstruktivnu diskusiju između panelista i prisutne publike. Na panelu su učestvovali i nesebično podelili svoje znanje, iskustvo i neophodne informacije pomoćnica Ministarke rudarstva i energetike iz Sektora za zelenu energiju, gđa Natalija Luković, direktor Direkcije za planiranje i investiranje iz Elektrodistribucije Srbije, g. Predrag Matić, Mr Dušan Vukotić, viši analitičar za poslovne procese za upravljanje DEES, takođe iz Elektrodistribucije Srbije, direktorka Sektora za upravljanje kupcima - proizvođačima iz Elektroprivrede Srbije, gđa Ivana Đorđević i g. Nenad Maričić, kupac - proizvođač solarne energije. 

u Srbiji je usvojen 2021. godine, pojavom prvih kupaca-proizvođača u aprilu 2022. godine je započeta implementacija. Diskusija na panelu je bila fokusirana na pitanja vezana za implementaciju čitavog procesa, priključenja na elektrodistributivnu mrežu, isplativost, kao i na mogućnosti za povećanje broja prozjumera u Srbiji.

Ministarstvo rudarstva i energetike je predstavilo Akcioni plan za povećanje broja kupaca-proizvođača do 2025. godine, dok su predstavnici Elektrodistribucije Srbije informisali prisutne o nedavno usvojenoj regulativi (Mrežna pravila) i najavili donošenje novih Pravila o radu distributivnog sistema za električnu energiju, kao i uticaju ovih propisa na proceduru sticanja statusa kupca-proizvođača. Predstavnici EPS Snabdevanja su pojasnili koncept neto obračuna koji je namenjen kompanijama, a g-din Nenad Maričić je izneo sopstvena iskustva u sticanju statusa kupca-proizvođača.

Nakon diskusije, zaključeno je da predstoje brojne aktivnosti na otklanjanju uočenih nedostataka u postojećim procedurama, a naglašena je i potreba da se administrativne procedure za priključenje na elektrodistributivnu mrežu vremenski skrate i pojednostave.

Takođe, zaključeno je da posebnu pažnju treba posvetiti kategoriji stambenih zajednica, koje predstavljaju ogroman potencijal, ali, još uvek, nijedna stambena zajednica nije stekla status kupca-proizvođača u Srbiji. U cilju njihove motivacije, potrebno je preispitati način obračuna električne energije za kupce-proizvođače u kategoriji stambena zajednica, pošto sadašnji način obračuna nije stimulativan i atraktivan sa aspekta isplativosti čitavog poduhvata.

Za JP EPS je najznačajnija pouka sa Panela izjava gospodina Maričića, da će problem „viška" instalisane snage u odnosu na optimalnu prevazići tako što će PREĆI da se greje na električnu energiju. Ovo PREĆI je ključno. Potrebno je istaći da primena Uredbe ima sledeće posledice:

  • Optimalna snaga elektrane na krovu nije određena tehničkim optimumom (veličinom i položajem krova, optimalnošću dostupnih parametara opreme) već godišnjom potrošnjom kupca-proizvodjača;
  • Povećanje potrošača koji se greju na električnu energiju

Instalacije i tehnologija solarnih panela, ali i inovacije na SEE ENERGY konferenciji 

Milena Milosavljević, konsultant za energetiku predstavila je projekat SOLARNI KALKULATOR koji je lansiran uz veliku podršku Byteout Software i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Pomoću ove web aplikacije možete saznati koliki je kapacitet solarnog sistema potreban za vaš dom ili objekat, koji izvođači radova vam mogu poslati ponudu za izgradnju, koje banke mogu da finansiranju ovaj sistem, ali i kako da dodjete do ugovora kupac - proizvodjac.

TEHNOLOGIJE SOLARNIH PANELA

Pod moderacijom Jelene Bunčić, koordinatorkom SEE ENERGY projekta, predstavljeni su tržišni lideri u instalaciji i tehnologiji solarnih panela. Prof . dr Bojan Lalić, savetniik za inovacije i razvoj u kompaniji ENERGY NET predstavio je najmlađi segment poslovanja Energy Net-a, rešenja za solarne elektrane svih tipova, veličina i snaga. Naveo je da se u osnovi takvih rešenja nalazi isključivo oprema svetskih lidera u proizvodnji solarnih panela, solarnih invertera i aluminijumske i čelične konstrukcije.

Vladimir Popović, direktor kompanije Energize naglasio je da sa preko 175.000 instaliranih fotonaponskih modula, više od 1000 funkcionalnih invertorskih jedinica, preko 250 uspešno priključenih objekata za proizvodnju električne energije na NN mrežu i zadovoljnih klijenata, Energize doo kompanija želi da prenese iskustva i da najbolje savete, kada, kako i zašto SVAKA proizvodnja, SVAKI objekat i SVAKO domaćinstvo, treba da gradi solarnu elektranu i sistem za skladištenje energije i priključi ga na elektrodistributivni sistem u Srbiji.

Miloš Kostić, kompanija MT KOMEX istakao je da je neophodno ubrzati procedure za dobijanje dozvola za izgradnju solarnih elektrana, kao i da treba olakšati i pojednostaviti procedure za priključenje elektrana u mrežu. Kompanija MT-KOMEX do sada je izgradila 60 megavata solarnih elektrana. Njihov tim je izgradio prvu solarnu elektranu u privatnom vlasništvu u našoj zemlji, koja se nalazi u Kladovu, koja godišnje prosečno proizvodi 2.800 kilovat sati. “Trenutno radimo na izgradnji najveće bifacijalne solarne elektrane na zemlji u privatnom vlasništvu. Planirano je da sa radom počne u februaru 2023. godine”, rekao je Kostić.

Da li se moji paneli mogu zapaliti?

Odgovarajući na pitanja učesnika konferencije Miloš Kostić je objasnio da solarni paneli nisu zapaljivi i da investitori moraju da paze koga angažuju za poslove, te da uvek izaberu akreditovane kompanije koje imaju sertifikovanu i kvalitetnu opremu.

INOVACIJA IZ VIESSMANN-a 

Generalni sponzor konferencije, kompanija Viessmann doo iz Beograda predstavila je svoj inovativni SOLARNI KONFIGURATOR. Bojan Grujički, direktor kompanije prisutnima je na praktčan način predstavio kako iz udobnosti svoga doma možemo putem web aplikacije da razumljivo i jednostavno dobijemo odgovore na sledeća pitanja: 

  • Koji tip FN sistema je optimalan za svoju namenu, odnosno potrošnju energije?
  • Koliko može da košta takav FN sistem „ključ u ruke"?
  • Ko može kompetentno da instalira ovaj sistem?
  • Kako da pronađe izvore finansiranja ili kredit za ovu investiciju?

 Platforma se zove SolarnaEnergija365.com i sadrži posebnu vrstu konfiguratora FN sistema za krajnje korisnike - https://solarnaenergija365.com/

VODEĆU ULOGU U ZELENOJ TRANZICIJI IGRAJU FINANSIJSKE INSTITUCIJE

Kada donesemo konačnu odluku da investiramo u solarnu energiju i izgradimo solarni sistem na svom stambenom ili poslovnom objektu, već smo upoznati sa isplativošću i ekološkim prednostima solarnog grejanja, ali je preostao onaj najbitniji deo - finansiranje izgradnje.

Održivo finansiranje eksponencijalno raste poslednjih nekoliko godina i očekuje se dodatno ubrzanje u narednom periodu. Pod tim se misli na finansiranje projekata, kompanija, inicijativa koje doprinose ostvarivanju održivog, uravnoteženog i inkluzivnog rasta, čime se direktno podržavaju ciljevi održivog razvoja.

 MG 7505 min

Vodeću ulogu u zelenoj tranziciji igraju finansijske institucije sa naglaskom na bankarski sektor od kojeg se očekuje uspostavljanje održive ponude, mehanizama finansiranja i principa ulaganja. Ovo su neki od zaključaka donesenih na trećem panelu SEE ENERGY konferencije na kojem su aktivno  i konstruktivno učestvovali Tatjana Stojanović, v.d. direktora Uprave za finansiranje i odsticanje energetske efikasnosti, Ministarstvo rudarstva i energetike, Ivan Smiljković, član Izvršnog veća ProCredit banke, Aleksandar Savić, direktor Direkcije za poslove sa javnim sektorom i specijalna investiranja u ERSTE banci, Dušan Ramić, direktor odeljenja za nekretnine i specijalno finansiranje u OTP banci, kao i Stefan Jevremović, tim lider iz Društva za posredovanje u osiguranju ACB doo. 

Stojanović je istakla da je ukupna vrednost projekata koji se sufinansiraju kroz javni poziv 1,12 milijardi dinara, od čega je 687,6 miliona dinara iz sredstava Ministarstva rudarstva i energetike, preko Uprave, a 436,3 miliona dinara je učešće lokalnih samouprava. Sve što se uradi kroz ovaj projekat znači zdraviju životnu sredinu i uštede energije, i to od 30 do 50 odsto godišnje, u zavisnosti od primenjenih mera. 

Ivan Smiljković naglasio je da je ProCredit banka razvojno orijentisana banka koja pruža kompletnu bankarsku uslugu najvišeg kvaliteta stanovništvu i privredi, uz posebno povoljne uslove kreditiranja za ulaganje u unapređenje energetske efikasnosti obnovljivih izvora energije i drugih mera sa pozitivnim uticajem na životnu sredinu.Kredit za takozvano zeleno finasiranje se između ostalog može koristiti i za tehnologije koje upotrebljavaju obnovljive izvore energije (solarni siѕtemi, kotlovi na biomasu...). Standardna EE kreditna linija ProCredit banke finansira projekte solarne energije koji poѕtižu minimalnu uštedu u potrošnji energije (ili emisije CO2).

"ERSTE banka je obezbedila dugoročno finansiranje do 12 godina, 200 MW ukupne instalisane snage u 50 projekata obnovljivih izvora energije (vetroparkovi, solarna postrojenja, hidroelektrane i biogasna postrojenja) i finansirala preko 100 miliona eura u postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije", istakao je Aleksandar Savić. Takođe, naglašena je mogućnost dobijanja grejs perioda, u zavisnosti od projekta, kao i mogućnost pripisa kamate u grejs periodu.

Dušan Ramić istakao je da finansijski sektor OTP banke prati potrebe tržišta, prilagođava im se i obezbeđuje kvalitetnu podršku za ovakve projekte. Kao kreditor privrede i stanovništva i lider na tržištu faktoring, lizing i e-commerce usluga, uz prisustvo u 91 gradu sa 184 ekspoziture i 300 bankomata, banka je u fokus svog poslovanja stavila i posvećenost održivom poslovanju - pažljivo procenjuje svoje direktne i indirektne uticaje na životnu sredinu, preuzima inicijative sa ciljem sprečavanja negativnih uticaja i inicira i podržava inicijative koje imaju pozitivan uticaj na ukupno stanje životne sredine.

OSIGURANJE JE DODATNA VREDNOST, A NE TROŠAK PROJEKTA

Redovno održavanje fotonaponskih elektrana i drugih solarnih sistema, produžiće vek trajanja i efikasnost instalacija, ali u doba zelene revolucije i obnovljivih izvora energije kod klijenata iz ovih oblasti se javljaju potrebe za posebnim osiguranjima vetroelektrana, hidroelektrana i solarnih elektrana/panela. 

"Dobro je kada počne da se priča o osiguranju za vreme jednog ciklusa projekta, to obično znači da smo blizu početka njegove realizacije. Generalno gledano, naše uključivanje počinje onda kada se postavljaju okvirne odredbe obaveza osiguranja koje definišu ugovori, prilikom kojih obično investitori žele da isplaniraju budžetska sredstva u tom delu, ali i da dobiju savete o samim zahtevima – da li su komercijalno opravdani i realni sa stanovišta rizika", istakao je Stefan Jevremović, tim lider ACB Društva za posredovanje u osiguranju. 

Konferencija "Korišćenje solarne energije kroz pristup KUPAC- PROIZVOĐAČ" u organizaciji Nacionalne asocijacije za biomasu "SERBIO" i GIZ organizacije prepoznata je kao vodeća platforma u regionu koja na praktičan i konstruktivan način promoviše solarnu energiju kao jedan od najznačajnih obnovljivih izvora energija, nudi konkretne odgovore na pitanja i nedoumice svakog potencijalnog vlasnika buduće solarne elektrane. 

2 min

Srbija treba da iskoristi tehnologiju i znanje renomiranih kompanija iz Evrope u oblasti elektromobilnosti na našem tržištu - zaključak je panela "Elektromobilnost, izazovi infrastrukture i tehnologije punjenja" održanog 14. oktobra u okviru dvodnevne SEE ENERGY konferencije u Novom Sadu. 

Izuzetno konstruktivan i dinamičan panel održan pod moderacijom Nevene Đukić, urednice Energetskog portala u kojem su svoje znanje, iskustvo i informacije sa prisutnima nesebično podelili Darko Zeljković iz kompanije Schneider Electric, Dejan Dešić - ABB Srbija, Dejan Milovanović - Siemens Srbija i Miloš Kostić, Charge&GO – regionalna platforma za punjenje električnih automobila. Svoj doprinos, primere dobre prakse i buduće projekte predstavili su i prof. dr Nenad Ivanišević, Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Smiljković , član Izvršnog veća ProCredit banke, kao i Darko Jurišić, rukovodilac tehničkog sektora  GSP iz Novog Sada. 

E- punjači neophodni za razvijanje turizma u Srbiji 

"Infrastruktura za ovaj vid transporta je veoma važna, posebno ako se posmatra sa aspekta turizma, s obzirom da turistički i ugostiteljski objekti nemaju adekvatnu infrastrukturu" istakao je prof. dr Nenad Ivanišević, Pokrajinski sekretar za privredu i turizam. "Mora se raditi na razvoju mreže električnih punjača jer će to uticati na to da više turista poseti našu zemlju"

Subvencije za nabavku električnih punjača i automobila turističkim objektima

"U cilju što boljeg razvoja turizma sprema se budžet iz kog će se finansirati nabavka što punjača, što elektičnih automobila",  istakao je Ivanišević. Ideja je da punjači budu postavljeni u turističkim mestima i lokacijama koje su zanimljive stranim posetiocima. Kako kaže, sledeće godine vlasnici turističkih objekata, dostavljači hrane i sličnih delatnosti vezanih za turizam imaće prednosti prilikom prijavljivanja za subvencije u iznosu od po tri miliona dinara koje će moći da koriste za kupovinu punjača ili električnog vozila.

10 električnih autobusa u Novom Sadu sa Siemens punjačima - mart 2023. 

Dario Jurišić, rukovodilac tehničkog sektora GSP Novi Sad predstavio je pilot projekat i najavio elektrifikaciju gradskog prevoza u Novom Sadu - 10 autobusa na elektični pogon koji će prema planovima stići u martu 2023. godine. Osim autobusa nabavljeni su i punjači, tri brza punjača marke Siemens,  koji će biti postavljeni na određenim lokacijama u Novom Sadu, dok će pet sporih biti instalirano u garažama ovog preduzeća.

Dejan Milovanović, Sales manager u okviru Siemens Smart Infrastructure/ E - mobility, ističe da kompanija Siemens u ponudi ima i punjače velikih snaga od 150 do 800 kilovata za punjenje autobusa i kamiona. Kako je istakao, svi električni autobusi koji će saobraćati Novim Sadom imaće mogućnost pantografskog punjenja, što praktično znači da ukoliko se jedan od njih pokvari on “ispada”, dok ostali mogu neometano da saobraćaju. Aktivna širom sveta, kompanija je fokusirana na pametnu infrastrukturu, distribuciju energije i energetske sisteme, kao i na automatizacijiu i digitalizaciju u procesnoj i proizvodnoj industriji. Siemens spaja digitalni i fizički svet i podstiče svoje kupce da transformišu svoje industrije i tržišta unapređujući živote milijardi ljudi svuda u svetu.

Fokus na sigurnom i bezbednom napajanju- Schneider Electric

"Srbiji trenutno najviše ima instaliranih AC punjača kompanije Schneider Electric i to u hotelima, stambenim objektima, tržnim centrima i kompanijama", istakao je Darko Zeljković koji se posebno osvrnuo na to da punjači postaju bezvredni ukoliko nema dovoljno napajanja i ističe da je trenutno veliki fokus upravo na tome. Kako kaže, neophodno je razvijati mrežu punjača za koje treba obezbediti energiju koja će se iskoristiti na najbolji način. Punjači Schneider Electric mogu biti postavljeni u objektu ili na otvorenom, kako u stambenim blokovima, poslovnim zgradama, javnim garažama, hotelima, tako i na privatnim parkinzima i na ulici. Instaliranjem GPRS modema imaćete i dodatnu prednost da nadzirete vreme i način upotrebe punjača.

Razvoj punjača za kamione i dostavna vozila koja putuju na duže destinacije - ABB

Dejan Dešić, rukovodilac segmenta infrastrukture, zgradarstva i transporta u kompaniji „ABB Srbija” izjavio je da je kompanija instalirala prve punjače u Srbiji i da u ponudi imaju i spore i brze modele koji su mogu videti i koristiti širom zemlje. Ističe da kompanija dugi niz godina radi na razvoju elektromobilnosti, kao i da trenutno imaju najbrži punjač na svetu od 360 kilovata - Terra 360.   

Vaš električni automobil  - mala elektrana, VEHICLE to GRID (V2G)

"Svaki naš automobil će biti mali izvor energije, mala elektrana koja omogućava da se energija vrati u električnu mrežu iz baterije električnog automobila"- izjavio je Dešić. Vaš električni automobil  proizvodi energiju za sopstvenu upotrebu, ali višak nepotrošene energije može da vrati u mrežu ili da iskoristi u druge svrhe, npr. za rad vaših kućnih aparata. Ovakav jedan projekat je uspešno postavljen na probu u Francuskoj. Pitanje je vremena kada će stići u ostatak sveta, ali i kod nas. Energiju treba koristiti tamo gde se proizvodi ili je negde pohraniti za kasniju upotrebu. Stoga, sa rastom obnovljivih izvora naš energetski sistem mora se prilagoditi i obezbediti nove načine za balansiranje i skladištenje energije.

U naredne tri godine 200 brzih punjača na putevima R. Srbije  - Charge&GO

Miloš Kostić, iz kompanije Charge&GO objašnjava da je još 2014. godine imao ideju i želju da počne sa postavljanjem punjača za električna vozila, ali da je tek 2017. to uspeo da ostvari. Prvo je počeo sa instalacijom punjača, da bi 2019. lansirao prvu regionalnu digitalnu platformu za punjenje električnih automobila Charge&GO. Kako ističe u našoj zemlji trenutno ima 617 registrovanih električnih automobila, a aplikacija 677 registrovanih korisnika od kojih su 60 odsto stranci.

“Uspeli smo da napravimo novi segment, investiramo u razvoj infrastrukture. Kompanija Charge&GO do sada je na više od 40 lokacija na putevima i autoputevima Srbije postavili elektropunjače snage od 22 do 180 kW, a do kraja godine mreža će pokrivati čak 100 punjačkih mesta, na kojima će sve više biti ultrabrzih punjača veće snage. Naš plan je da 1. januara 2023. godine u rad pustimo novu aplikaciju”, objašnjava Kostić.

Punjači za sve - ProCredit banka

"Mi smo ispred svih naših objekata postavili punjače, koji su slobodni za naše klijente i za sve građane koji koriste električne punjače" izjavio je Ivan Smiljković, član Izvršnog odbora ProCredit banke. ProCredit banka prva u Srbiji je uvezla električni auto i to 2016. godine, a danas im je gotovo cela flota “električna”. Intenzivno su radili na razvoju mreže, tako ispred svake filijale imaju punjač koji mogu da koriste kako klijenti banke, tako i građani, a nekoliko punjača postavili su prometnim i važnim mestima i oni mogu slobodno da se koriste. Osvrnuo se i na to da su na krovu zgrade centralne banke postavili solarnu elektranu, a 2018. godine ProCredit banka je postala prvi veliki kupac zelene energije od EPS-a sa garancijom porekla.

Svi smo na istom putu ka zelenoj tranziciji 

Srbija treba da iskoristi prisustvo renomiranih kompanija na tržištu. One svoju tehnologiju i znanje iz Evrope mogu da prenesu ovde i sinergija kompanija ABB, Siemens i Schneider Electric je veoma značajna, jer idu ka istom cilju i svi smo na istom putu - a to je davanje najboljih mogućih rešenja i tehnologija u zelenoj tranziciji koja je ozbiljan i veliki državni projekat. Bez novih izvora obnovljivih izvora i nove zelene energije i razvoj elektomobilnosti ne može da ide po planiranom planu i brzini. Neophodno je proaktivno uključenje OIE sistema na elektroenergetski sistem i izgradnja novih kapaciteta za proizvodnju i korišćenje energije, 

"Panel elektromobiilnosti je ove godine premijerno održan na SEE ENERGY konferenciji i svakako ćemo ubuduće više pažnje posvetiti ovoj značajnoj temi", izjavila je koordinatorka projekta Jelena Bunčić. 

Biomasa i značaj u energetskoj tranziciji min

Panel "Cirkularnom ekonomijom do energetske nezavisnosti" uspešno je održan 13. oktobra u okviru SEE ENERGY konferencije, u Novom Sadu u organizaciji Nacionalne asocijacije za biomasu "SERBIO" i uz podršku Privredne komore Srbije.  Konstruktivan i otvoren za pitanja iz publike, predstavio je potencijal biogasa i biomase koji prema zvaničnim podacima predstavljaju najznačajniji potencijal OIE u Srbiji, čak 67% te energije je neiskorišćeno. Ovi podaci govore da je u pitanju veliki raspoloživi potencijal, posebno kada je u pitanju poljoprivredna biomasa.

Srbija je peta u Evropi po proizvodnji toplotne energije po megavat/času, odmah iza Finske, Litvanije, Danske i Austrije. Kako je izazovno snabdevanje gasom kao čistom energijom, sve se intenzivnije razmišlja o obnovljivim izvorima energije (OIE), pa tako i o upotrebi biomase u grejanju. Između 63 i 84 odsto potencijala OIE u našoj zemlji potiče od biomase, a njeno učešće u proizvodnji toplotne energije u 2019. godini bilo je tek 1,79 odsto. U planu je da se ova brojka, shodno situaciji u svetu i kod nas, promeni, odnosno - poveća.

Potrebna veća iskoristivost biomase

Između 63 i 84 odsto potencijala OIE u našoj zemlji potiče od biomase, a njeno učešće u proizvodnji toplotne energije u 2019. godini bilo je tek 1,79 odsto. U planu je da se ova brojka, shodno situaciji u svetu i kod nas, promeni, odnosno - poveća.

"Cilj nam je da budemo karbon neutralni do 2050. godine, treba da se otvore nova radna mesta, da imamo novu zapadnu ekonomiju, smanjen uticaj energetike na životnu sredinu i samim tim i na zdravlje građana R. Srbije i da se što više oslanjamo na održivi zeleni rast i na održive zelene izvore", rekla je na otvaranju sekretarka Ministarstva energetike Maja Matija Ristić.

Maja Matija Ristić

Naša zemlja može da proizvede više električne energije iz organskog otpada nego što danas proizvede iz uglja i to po približno istoj ceni, mišljenja su. Izneta su istraživanja da na svakom hektaru od ukupno 2,5 miliona u Srbiji, ostane oko četiri tone žetvenih ostataka, što je ukupno 10 miliona tona. U tim žetvenim ostacima, predstavnici Wabio Investment Holdinga RS vide potencijal.

"Wabio tehnologijom moguće je proizvesti tri miliona kubnih metara zelenog gasa (metana). Međutim, tržišna vrednost tog metana je šest do sedam milijardi evra. Ako otkupljujemo taj žetveni ostatak za 50 evra po toni, ako to pomnožimo sa četiri tone po hektaru, to je 200 evra. Znači, svaki poljoprivrednik može da ostvari dodatni profit po hektaru, uz neke troškove, ali mi računamo da će mu ostati oko 120 evra profita", izneo je Duško Bošković ispred pomenute firme i dodatno pojasnio da ako tih 120 evra pomnožimo sa 2,5 mliona ha, doći ćemo do 300 miliona evra profita koji će ostati našim poljoprivrednicima, plus što ćemo dobiti gas po ceni od 250 evra.

Kad bismo gledali širu slliku, potencijal za grejanje nalazi se generalno u otpadu. U poređenju sa Hrvatskom Srbija proizvede 1,2 miliona tona otpada, dok HR nešto manje od pola miliona, takođe naša zemlja ima duplo veći energetski potencijal, izneo je Marko List ispred hrvatske Consultare kompanije.

"Maksimalno povećajte vrednost svojih organskih nusproizvoda",  poručuje Marko List koji je na konferenciji predstavio i primer dobre praske iz grada Daruvara iz Hvratske.  "Preko 20 odsto naše biomase koja se najviše ogleda u poljoprivrednim drvnim ostacima već sada se koriste za proizvodnju energije pa se treba osloniti i na komunalni biotpad", rekla je predsednica Nacionalne asocijacije "Serbio" Nataša Rubežić.

G. Bernard Hausler iz kompanije Polytechnik GmbH, predstavio je projekat proizvodnje toplotne energije iz drvne biomase u Kladovu.  Polytechnik tehnologijom predstavljena su prilagođena rešenja za sagorevanje i gasifikaciju drvnog otpada i biomase. 

Finansiranje projekata 

Procredit i ERSTE banka

Predsednik Izvršnog odbora ProCredit banke. g. Igor Anić,  istakao je da je ProCredit banka spremna da pruži finansijsku i tehničku pomoć klijentima pri razradi i realizaciji ovakvih projekata. ProCredit će i dalje nastaviti da podstiče energetski efikasna rešenja, kako kroz interne procese, tako i kroz svoj odnos sa klijentima.

Aleksandar Savić, direktor direkcije poslova sa javnim sektorom i specijalna finansiranja u ERSTE banci istakao je da projektno finansiranje obnovljivih izvora energije zahteva i specifična tehnička znanja. Erste Banka, sa uloženih skoro 60 miliona evra u ove projekte, igra važnu ulogu ne samo finansijera, već i savetodavca, i  finansiranje ovakvih projekata je strateško opredeljenje, jer oni obezbeđuju održivu budućnost za klijente, zaposlene i zajednicu.

Nina Mihajlović iz SGS Beograd kompanije predstavila je ekspertizu i niz alata i usluga u domenu cirkularne ekonomije koje nudi SGS kompanija sa ciljem optimizacije poslovanja sa sve većim zahtevima tržišta za održivim praksama- od analize i širenja svesti, planiranja, implementacije cirkularnih rešenja, do evaluacije i verifikacije u skladu sa standardima iz domena upravljanja životnom sredinom i implementacijom cirkularnosti u poslovnu strategiju.

Panelu su prisustvovali i g. Siniša Mitrović, Rukovodilac centra za Cirkularnu ekonomiju iz Privredne komore Srbije i direktor SGS kompanije, g. Marinko Ukropina koji su naglasili značaj standardizacije i sertifikacije u svakom projektu. 

Vladimir Jovanović iz UNDP organizacije predstavio je projekat smanjenja ugljeničnog otiska lokalnih zajednica primenom principa cirkularne ekonomije u R. Srbiji. 

Kroz izlaganja predstavnika državnog, privatnog i finansijskog sektora, te kroz primere dobre prakse iz zemlje i regiona, došlo se do zaključka da Srbija ima ogroman potencijal kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, te da treba raditi na ulaganju u privredu, kako od strane državnog, tako i od strane privatnog sektora, ali i na podizanju svesti kod gradjana.

Zahvaljujemo se Agroklub.rs na podršci i detaljnom izveštaju. Kompletan izveštaj možete pročitati na sledećem linku. 

OIE u sistemima daljinskog grejanja EBRD i SERBIO

"Sistemi daljinskog grejanja igraju ključnu ulogu u održivom funkcionisanju celokupnog energetskog sistema" - izjavio je Bojan Bogdanović, menadžer fonda za Obnovljive izvore u daljinskoj energetici (ReDEWeB) u okviru EBRD banke i moderator panela "OIE  u sistemima daljinskog grejanja i hlađenja", koji se uspešno održao 13. oktobra u okviru SEE ENERGY konferencije u Novom Sadu. 

Na prvom panelu i u veoma konstruktivnoj diskusiji "Da li su sistemi daljinskog grejanja deo rešenja ili problema?" svoje  iskustvo, znanje i bitne informacije nesebično sa prisutnim podelili su pomoćnik ministarke Ministarstva rudarstva i energetike, g. Milan Macura, prof. Elektrotehničkog fakulteta, Katedra za elektroenergetske sisteme, dr. Nikola Rajaković, šef službe za sistemske usluge, proizvodnja energije EPS, g. Aleksandar Latinović, direktor PU "Toplane Srbije", g. Dejan Stojanović i konsultant Sekreterijata Energetske zajednice, Biljana Grbić.  

"Ovaj segment je veoma važan i bitan u cilju veće energetske efikasnosti Republike Srbije, naročito u danima koji nam dolaze i ova tema je za dalje razmišljanje i saradnju sa svim eminentnim institucijama.Tema daljinskog grejanja je postavljena visoko na agendi resornog ministarstva", izjavio je pomoćnik ministarke rudarstva i energetike Milan Macura i dodao da su Integrisanim nacionalnim energetskim i klimatskim planom postavljeni ciljevi povećanja proizvodnje toplotne energije iz OIE i smanjenja potrošnje finalne i primarne energije.

„Doneli smo novi Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije i potpuno smo usaglasili regulatorni okvir sa direktivama EU čime smo stvorili uslove za nove investicije. Da bismo ostvarili zacrtane ciljeve potrebno je da obezbedimo 28 milijardi evra kroz sredstva iz pretpristupnih fondova, kredite, zajmove i donacije. Finansiraćemo nove projekte u sistemu daljinskog grejanja, domaćinstvima, javnim ustanova i privredi i već smo počeli sa ulaganjima’’, rekao je Macura.

Pre dvadesetak dana u Kragujevcu je potpredsednica Vlade prof. dr Zorana Mihajlović, sa direktorom EBRD, i ambasadorom Švajcarske, potpisala memorandume o razumevanju sa deset toplana o uvođenju solarnih panela, toplotnih pumpi, geotermala, biogasa i biomase u sisteme daljinskog grejanja u 11 lokalnih samouprava. Vrednost projekta iznosi 40 miliona evra čime će se smanjiti emisije CO2 za oko 25.000 tona godišnje i isporučiti 142 GWh toplotne energije iz OIE’.

Prema njegovim rečima, takođe rade i na projektima izgradnje novih toplana na biomasu pa su prošle godine završili izgradnju toplana u Malom Zvorniku i Priboju, završavaju se radovi u Novom Pazaru i pripremaju procedure za novu toplanu u Majdanpeku. U saradnji sa KfW bankom izgradiće se još četiri nove toplane na biomasu kao i solar-termal postrojenja u Beogradu i Boru. 

„U okviru prve faze rehabilitovani su i modernizovani sistemi daljinskog grejanja u 22 toplane u vrednosti od 130 miliona evra. Danas realizujemo petu fazu projekta sa sedam toplana u vrednosti od 32 miliona evra’’, rekao je on i dodao da će se nastaviti dalja ulaganja koja doprinose unapređenju energetske efikasnosti kotlova, smanjenju gubitaka vode i energije, emisije štetnih gasova i troškova proizvodnje i distribucije toplotne energije.

OIE u sistemima daljinskog grejanja EBRD i SERBIO II panel min

Na drugom panelu, bilo je reči o “Primeni OIE u sistemima daljinskog grejanja“, gde su učesnici bili: Dušan Macura, rukovodilac sektora za proizvodnju i distribuciju toplotne energije, Novosadska toplana, Dejan Jovišević, tehnički direktor “Eko toplana“ Banja Luka, Daniel Berg, direktor projekta „Bolja energija“ USAID, Dr. Andreja Ilić, direktor „Energetika d.o.o“, Kragujevac, Petar Vasiljević, ekspert iz oblasti daljinskog grejanja, koji su predstavili načine kako da se uspostavi energetska efikasnost, i tehnološka nadogradnja u postrojenjima. 

Primer dobre prakse

Da je moguće uspešno koristiti biomasu u grejanju, potvrdio je i primer Banja Luke, koja se do 2017. godine grejala na mazut kao jednim od skupljih energenata, da bi iste godine projektom promenila pravac razmišljanja.

"Mi smo uradili uvođenje OIE i Banja Luka je te godine prešla na biomasu, napravljena je jedna velika kotlarnica snage 50 MW na biomasu. Naredne dve godine su urađene dve manje kotlarinice. Sa ukupno 65 MW snage na biomasu mi uspešno grejemo grad", rekao je tehnički direktor "Eko toplana" iz grada Republike Srpske Dejan Jovišević.

USAID, projekat "Bolja energija"

Gospodin Daniel Berg, rukovodilac USAID-og projekta „Bolja Energija“, podsetio je sve prisutne da najveći potencijal za uštedu proizilazi iz potrebe balansa između ponude i potražnje. Po statistici stambene zgrade troše do 50 % energije u Srbiji, dok višespratne zgrade troše čak do 60 % energije. Zbog toga je važno proizvoditi zelenu energiju, a još važnije smanjiti gubitak energije i da na tome moramo svi zajedno da radimo.“ Projekat „Bolja energija“ je petogodišnji projekat kojim USAID nastoji da poboljša energetsku efikasnost u sistemima daljinskog grejanja i stambenim zgradama, kao i da podrži upotrebu obnovljivih izvora energije. Ovi napori imaju za cilj da doprinesu smanjenju potrošnje energije i emisije štetnih gasova, kao i smanjenu zavisnosti Srbije, od fosilnih goriva kroz realizaciju pilot projekta.

U prethodnom periodu su programi proširenja sistema daljinskog grejanja i priključenja postojećih i novoizgrađenih objekata već značajno doprineli rasterećenju elektroenergetskog sistema i smanjili broj objekata koji se greju na električnu energiju putem neefikasnih grejalica i sličnih sistema. Ove aktivnosti je potrebno intenzivirati u narednom periodu.

"Da bi sistemi daljinskog grejanja i dalje predstavljali deo rešenja (a ne deo problema) neophodno je sistematski raditi sa na zameni uvoznih fosilnih goriva (prirodnog gasa, mazuta i uglja) sa obnovljivim izvorima energije koji koriste domaće resurse kao što su solarno termalne tehnologije, geotermalna energija, toplotne pumpe i otpadna industrijska/urbana toplota" , izjavio je Bojan Bogdanović, menadžer ReDEWeB fonda EBRD banke.  

Na ovaj način postiže se smanjenje emisija CO2 i zagađenje vazduha, ali ujedno i povećanje sigurnosti isporuke toplotne energije i njena priuštivost za krajnje korisnike. EBRD već intenzivno radi na uvođenju ovih inovativnih tehnologija sa ministarstvima nadležnim za energetiku, lokalnim samoupravama i operaterima daljinskog grejanja u Banja Luci, Bečeju, Bogatiću, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Nišu, Novom Pazaru, Novom Sadu, Palama, Pančevu, Paraćinu, Prištini, Sarajevu, Tuzli, Vrbasu, Vršcu i Zenici a sve uz podršku EU, Vlade Austrije i Vlade Švajcarske (SECO).

Panel je privukao mnogobrojne predstavnike toplana, državnih i javnih insitutucija, međunarodnih organizacija kao i predstavnike sektora energetike, privrede i industrije. Održan u okviru dvodnevne međunarodne konferencije SEE ENERGY - Connect & Supply V uz organizaciju EBRD banke i Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO, predstavljao je konstruktivnu platformu za razmenu informacija i znanja na kojoj je aktivno učestvovala i publika. 

vladimir popović 1

Tim lider Društva za posredovanje u osiguranju- ACB , Stefan Jevremović je panelista na panelu "IZVORI FINANSIRANJA" koji se održava 14. oktobra u okviru dvodnevne SEE ENERGY konferencije - program

Prepoznavanje rizika i specifične potrebe klijenta za osiguranjem, organizovanje procene rizika, analiza postojećih ugovora o osiguranju, pružanje konsultacije za standardne i nestandardne linije osiguranja, ukazivanje na detalje pokrića osiguranja, organizovanje osiguravajućeg pokrića za klijente u skladu sa njihovim zahtevima i lokalnom regulativom. Zatim pojašnjavanje proizvoda osiguranja – poznavanjem uslova osiguranja i tehnologije osiguravača.
Priprema rezimea polisa (različiti izveštaji u zavisnosti od linije osiguranja), priprema zahteve (istraživanje i analiza tržišta) za ponudu osiguranja od osiguravača.
Kroz gore navedene aktivnosti obezbeđujemo da klijent dobije najbolje moguće pokriće na tržištu za optimalnu cenu osiguranja. Obezbeđenje najboljih tržišnih uslova i cene osiguranja za naše klijente, kroz našu već dokazanu snagu „velikog kupca“, pratimo i naplate premije osiguranja i obnove osiguravajućeg pokrića. U postupku prijavljivanja, usklađivanja i odobravanja šteta aktivno smo uključeni, pošto posedujemo relevantna znanja iz oblasti osiguranja i možemo brzo i adekvatno uticati na osiguravače da što brže reše i isplate odštetni zahtevi.

Upoznat sa funkcionisanjem i zahtevima  projekata iz oblasti Obnovljivih Izvora Energije, zahtevima zajmodavca i obimom potrebnog pokrića. Iskustvo na primeru projekta Čibuk 1, koji je najveći vetropark u ovom delu Evrope i sastoji se od 57 turbina ukupnog kapaciteta 158 megavata. Učestvovanje u planiranju rizika i plasmanu polisa osiguranja, počevši od ranih radova preko glavnih građevinskih radova i sada već 4 godine operativne faze. Uključen u struktuiranje programa osiguranja za Vetropark Krivača i pregovorima sa zajmodavcima oko zahteva u delu osiguranja. Iskustvo na projektu Beogradski čvrsti otpad i upoznat sa načinom rada i zahtevima zajmodavca kada je u pitanju finansiranje ovakvih i sličnih projekata. U delu solarnih centrala, projekat preko stranog investicionog fonda za elektranu kapaciteta od 250MW i rad na solarima koji se postavljaju na krov fabrika radi optimizacije potrošnje električne energije (Eko Step Pellet u Petrovcu na Mlavi 1MW).

Prisustvo na konferenciji je besplatno uz obaveznu registraciju putem sledećeg linka - registracija

sreda, 12 oktobar 2022 18:32

Program SEE ENERGY konferencije

Međunarodna investiciona konferencija 1920 1080 px

Sa 53 učesnika ,kroz 4 tematska panela tokom dvodnevnog događaja, prijave na SEE ENERGY konferenciju dostigle su četvorocifreni broj!

Registracija za fizičko prisustvo je popunjena  ali program možete pratiti online putem registracijom na sledeći link. 

Sa ponosom Vam predstavljamo SEE ENERGY PROGRAM 2022 - LINK

vladimir popović

VLADIMIR POPOVIĆ, direktor kompanije ENERGIZE, učestvovaće na konferenciji solarne energije, na panelu "Inovacije i tehnologije" u okviru dvodnevnog međunarodnog događaja SEE ENERGY, 14. oktobra u hotelu Sheraton, Novi Sad (program)

Vladimir Popovic završio je Matematičku Gimnaziju u Beogradu, a nakon toga postao student Elektrotehničkog fakulteta. Već na 3. godini studija počinje da radi i uz zahtevan posao uspeva da završi 13 ispita i diplomira za 9 meseci. Tada počinje interesovanje za ekonomiju i berzansko poslovanje, gde Vladimir odlučuje da upiše najbolju poslovnu školu u Evropi HEC Paris i završava master iz internacionalnog menadžmenta i biznisa. Davne 2009. godine završava među prvima u klasi sa master radom na temu ''Investiciono ulaganje u Solarne elektrane u Srbiji''. Takođe, masterira i na Elektrotehničkom fakultetu i stiče zvanje Master of Science of Electrical Engineering. Oduvek se interesovao i iz ljubavi i hobija bavio solarnom energijom, ali 2012. godina postaje prekretnica gde Vladimir zvanično osniva kompaniju Energize.

Energize doo, osnovan 2012. godine u Beogradu, predstavlja ubedljivog tržišnog lidera u oblasti projektovanja i izgradnje solarnih elektrana, sa 60-70% tržišnog udela u Srbiji svake godine, poslednjih 10 godina. Sa preko 175.000 instaliranih fotonaponskih modula, više od 1000 funkcionalnih invertorskih jedinica, preko 250 uspešno priključenih objekata za proizvodnju električne energije na NN mrežu i najvažnije, 100% zadovoljnih klijenata, možemo istaći da je Energize doo kompanija sa najvećim iskustvom i referencom od 50+MWp u Srbiji, koja želi da Vam prenese iskustva i da najbolje savete, kada, kako i zašto SVAKA proizvodnja, SVAKI objekat i SVAKO domaćinstvo, treba da gradi solarnu elektranu i sistem za skladištenje energije i priključi ga na elektrodistributivni sistem u Srbiji.

Registracija na konferenciju je bez kotizacije uz obavezno popunjavanje registracionog formulara- link.

utorak, 11 oktobar 2022 22:52

ENERGY NET na SEE ENERGY konferenciji

ivan smiljković 3

Prof. dr Bojan Lalić, savetnik za inovacije i tehnologije u kompaniji ENERGY NET učestvovaće na panelu "Inovacije i tehnologije solarne energije" koji se održava 14. oktobra, hotel "Sheraton" Novi Sad. (program)

Prof. dr Bojan Lalić je redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Takođe, predavač je na Univerzitetu u Mariboru, Pekinškom univerzitetu, Univerzitetu Donghua u Šangaju i istraživač je na emlyon business school, Francuska.
Član je radnih grupa „Nacionalna strategija razvoja veštačke inteligencije 2020-2030“ i „Industrijska politika 2030“ i član je skupštine Poslovnog inkubatora Novi Sad. Angažovan je kao savetnik za inovacije i razvoj u kompaniji Energy Net. Njegova dosadašnja dostignuća uključuju ulogu suosnivača/generalnog menadžera Međunarodne postdiplomske MBA poslovne škole IIM EURO, gde je pokrenut prvi MBA program na nekom državnom univerzitetu u Srbiji, a profesor Lalić je rukovodilac ovog studijskog programa.

Vođena svrhom da stvara bolju atmosferu po meri čoveka u skladu sa prirodom, kompanija ENERGY NET edukuje, obezbeđuje i sprovodi sveobuhvatna rešenja za efikasno korišćenje energije i uređenje prostora koji je najvažniji za pojedinca – dom, posao i zajednicu.

Registracija na konferenciju je bez kotizacije uz obavezno popunjavanje registracionog formulara- link.

Dejan Milovanović

DEJAN MILOVANOVIĆ, Sales Manager u okviru Siemens Smart Infrastructure / E-Mobility, Siemens doo Beograd učestvovaće na panelu "Elektromobilnost, izazovi infrastrukture i tehnologije punjenja" koji će se održati 14. oktobra u Novom Sadu, hotel "Sheraton" u okviru SEE ENERGY dvodnevne konferencije (program).  

Siemens je globalna tehnološka kompanija koja je sada već 175 godina simbol inovacija, kvaliteta i pouzdanosti. Aktivna širom sveta, kompanija je fokusirana na pametnu infrastrukturu, distribuciju energije i energetske sisteme, kao i na automatizacijiu i digitalizaciju u procesnoj i proizvodnoj industriji. Siemens spaja digitalni i fizički svet i podstiče svoje kupce da transformišu svoje industrije i tržišta unapređujući živote milijardi ljudi svuda u svetu. Već 135 godine kompanija Siemens je prisutna na prostorima Republike Srbije, a danas je aktivna u svim segmentima poslovanja, a jedan od fokusa je razvoj elektromobilnosti u našoj zemlji i regionu.

Registracija na konferenciju je bez kotizacije i obavezna putem sledećeg linka - registraciona forma.

ponedeljak, 10 oktobar 2022 21:05

SGS kompanija na SEE ENERGY konferenciji

ivan smiljković 2 min

Nina Mihijlović, GRI sertifikovani spesijalista za održivost iz kompanije SGS učestvovaće na panelu "Cirkularnom ekonomijom do energetske nezavisnosti", 13. oktobra u okviru dvodnevne SEE ENERGY konferencije (program)

Nina Mihajlović je GRI sertifikovani specijalista za održivost. Od 2020. godine radi u okviru SGS grupacije. Radila je u SGS Italiji u okviru sustainability tima, gde je učestvovala u projektima izrade strategija održivosti, kreiranja ESG izveštaja, socijalnim auditima, kao i projektima za cirkularnu ekonomiju. Trenutno radi za SGS Beograd na projektima izrade LCA, EPD i CFP studija, sa posebnim fokusom na LCA studije u građevinskom sektoru, kao i predavač u okviru SGS Akademije iz oblasti održivosti i cirkularne ekonomije. 2021. godine stekla je zvanje master inženjera organizacionih nauka i poseduje sertifikat Instituta za održivo liderstvo Univerziteta Kembridž za održivo upravljanje poslovanjem.

SGS je vodeća svetska kompanija za kontrolisanje, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju, koja broji više od 89000 zaposlenih i upravlja sa preko 2600 kancelarija i laboratorija širom sveta.SGS je rangiran od strane Dow Jones indeksa održivosti kao lider u industriji za 2021. godinu u komercijalnim i profesionalnim uslugama, osmu godinu za redom.

Osnovan 2001. godine kao punopravni član SGS Grupe, zapošljava više od 230 kvalifikovanih i iskusnih stručnjaka, i preko 300 stalno angažovanih spoljnih saradnika posvećenih pružanju vrhunske usluge i spremnih da u svako vreme donesu klijentu dodatnu vrednost. SGS Beograd danas nudi ekspertizu i niz usluga u domenu cirkularne ekonomije, sa ciljem optimizacije poslovanja sa sve većim zahtevima tržišta za održivim praksama. Izrade studija uticaja životnog ciklusa proizvoda, izrade EPD-a, obračun ugljeničnog otiska proizvoda i organizacije, usluge za zelenu gradnju neke su od njih.

Registracija je bez kotizacije i obavezna putem  link- registracija. 

Kontakt

Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO
Vladike Ćirića 2,  21 000, Novi Sad, Srbija
Telefon: 021/3823 533
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

eu zastava
BioRES Project - Sustainable Regional Supply Chains for Woody Bioenergy has received funding from the European Union's Horizon 2020 research innovation programmer under grand agreement No 645994

 

Osnivanje Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO podržala:

NorwegianEmbassyAmbasada Kraljevine Norveške