Video prilog i kratak osvrt na završenu SEE ENERGY 2023 konferencijuerste banka najava sponzora

ERSTE banka je bronzani sponzor SEE ENERGY 2023 konferencije, koja će se održati 2. i 3. oktobra u hotelu "Sheraton", Novi Sad. 

Finansiranje projekta "Krivača"

Kao glavni kreditor i agent, okupivši druge banke kao partnere na projektu, Erste Grupa, nedavno je inicirala i strukturirala transakciju finansiranja prvog komercijalnog projekta obnovljive energije u Srbiji. Krivača je tako prvi vetropark koji će biti izgrađen u Istočnoj Srbiji, 120 kilometara jugoistočno od Beograda, a na osnovu korporativnog PPA ugovora.

Objavljeno u Naslovna

Nachtec najava

NAHTEC Autria je prijatelj konferencije SEE ENERGY 2023, koja će se održati 2. i 3. oktobra u hotelu Sheraton, Novi Sad. 

NAHTEC je pouzdani partner za realizaciju postrojenja za biogas, od planiranja do puštanja u rad, kao i za koncepte korišćenja generisane energije (od prodaje električne energije i toplote do daljnjeg poboljšanja biogasa, poput ubacivanja biometana u gasovod i likvefakcije biogasa).

Kompanija ima više od 100 realizovanih postrojenja visokog stepena automatizacije, kao i fleksibilnost u korišćenju različitih supstrata [sezonski dostupni i ekonomski povoljni supstrati sa visokim energetskim prinosom] u svom portfoliju. U Srbiji, NAHTEC je realizovao 8 postrojenja za biogas, a u čitavom balkanskom regionu oko 20 postrojenja.

NAHTEC traži investitore, poljoprivrednike, prehrambenu industriju, kao i kompanije za upravljanje otpadom, koji žele iskoristiti svoje otpadne materijale za profitabilnu konverziju biogasa u električnu energiju ili za daljnje poboljšanje u biometan (ubacivanje u gasovod i proizvodnju BiO-LNG).

Pridružite nam se 2. i 3. oktobra u hotelu "Sheraton", Novi Sad i upoznajte se sa direktorom, Tonkom Lučićem. 

Više informacija na sajtu konferencije - https://events-serbio.rs/

Objavljeno u Naslovna

Kompanija Viessmann je zlatni sponzor energetske konferencije SEE ENERGY 2023, koja će se održati 2. i 3. oktobra u hotelu "Sheraton", Novi Sad. 

Kao ključna podrška događaju, kompanija Viessmann će se istaći kroz jedinstvenu prezentaciju tokom dvodnevnog programa. Bojan Grujički, direktor Viessmann doo Beograd, predstaviće viziju, ciljeve i misiju kompanije za narednih 10 godina. Koje su to inovativne strategije i planovi kompanije u oblasti energetike?

Svaka kompanija mora postati kompanija za klimatska rešenja, sektor zgradarstva je kritičan

"Koristićemo svu našu strast, posvećenost, energiju, partnerske mreže i naša klimatska rešenja da predvodimo transformaciju sistema za dekarbonizaciju zgrada. Naša je odgovornost da ljudima pružimo rešenja koja pomiruju naše individualne potrebe za toplotom, hlađenjem, čistim vazduhom, vodom i energijom u zgradama - sa sigurnim životnim prostorima koji su izgrađeni na društvenim temeljima i poštuju planetarne granice"- izjavio je Grujički. "Naš cilj je da omogućimo partnerima, korisnicima, zajednicama, vlasnicima kuća, stanarima i građevinskom sektoru da “skoče” ka klimatski neutralnim rešenjima".

green buildings 1

Grejanje i hlađenje čine 75% ugljičnog otiska svakog građanina, a zgrade čine 36% ukupne emisije CO2 u EU. Većina sistema grejanja instaliranih u evropskim domovima je stara i neefikasna (tačnije 64%). Pa ipak, godišnje stope zamene za generatore toplote su ispod 4%.

Danas, korišćenje energije zgrada doprinosi ukupno skoro 18% svih emisija GHG, što ovaj sektor čini jednim od glavnih emitera.
Razlozi za veliku količinu emisija iz zgrada su brojni. Otprilike 75% svih zgrada i njihovih sistema grejanja u EU nisu energetski efikasni, a samo 20% se snabdeva obnovljivom energijom. Ipak, više od 85% današnjih zgrada će i dalje biti u upotrebi 2050.
Zbog toga, naše postojeće zgrade treba da budu prilagođene budućnosti i da obezbedimo da nove zgrade budu u potpunosti projektovane za neto nulu. (ner zero)
I za postojeće i za nove zgrade, Viessmann će biti deo rešenja za drastično smanjenje emisija. Kako? Kroz tehnološka rešenja za klimu, hlađenje i ventilaciju za životne prostore - poručuju iz Viessmann-a. 

Šta transformacija sistema znači za građevinski sektor?

Transformisani sistem gradjenja zgrada, net zero karakterišu tri aspekta:

 • Dekarbonizacija: Obnovljiva energija se koristi kao primarni ulaz energije za sve usluge životnog prostora, pored energetske efikasnosti.
 • Decentralizacija: Sistemi za proizvodnju električne i toplotne energije su više decentralizovani i međusobno povezani sa našim zgradama.
 • Digitalizacija: Proizvodnja i potrošnja električne i toplotne energije su optimizovani putem digitalnih rešenja.

2050 neutral 1

U svojoj klimatskoj strategiji Viessmann se obavezao da će njihove operacije biti neto nula (net zero) do 2050. Da bi to postigli, njihov konkretan prvi klimatski cilj je da smanje emisije iz sopstvenih operacija za najmanje 48% u apsolutnom iznosu do 2030. godine
To znači smanjenje od 75% u poređenju sa 2005. i pored visokog rasta kompanije.

Takođe, Viessmann se obavezao da će osnažiti ljude, partnere i dobavljače da radikalno smanje svoje emisije CO2. Za smanjenje emisija kroz snabdevanje sirovinama i materijalima, postavljen je u Viessmannu drugi klimatski cilj: najmanje 55% smanjenje emisija do 2030. godine (u poređenju sa nivoima iz 2019. godine).
Cilj kompanije je zapravo da dostigne stanje u kojem su operacije budu neto nula, regenerativne, kružne (cirkularne) i ugrađene u zdrave ekosisteme.

Primer: Podstičemo i nagrađujemo instalatere za prodaju održivih proizvoda za budućnost putem partnerskog programa

"Smanjili smo naše apsolutne emisije za gotovo 50% u poslednjih 15 godina, sa 92 kilotona CO2e u 2005. na 49 kt CO2e u 2019. Sada imamo ambiciozan plan da ponovimo ovaj uspeh, počevši od nivoa iz 2019. godine, koji iznosi oko 49 kt CO2e", izjavio je Grujički. 

Kako Viessmann planira da smanji emisije CO2? Spremni za pionirsku inicijativu

 • Prelazak na obnovljive izvore energije za sopstvene globalne operacije, uključujući solarne elektrane i obnovljivo snabdevanje toplotom, kao što su toplotne pumpe i zeleni gasovi
 • Unapređenje energetske efikasnosti proizvodne opreme i korišćenje naprednih izmenjivača toplote, dodatne izolacije i nadogradnja sistema za snabdevanje toplotom kako bismo maksimalno iskoristili otpadnu toplotu
 • E-mobilnost za Viessmann vozni park, koristeći obnovljivu električnu energiju i optimizirajući proizvodne procese
 • Razvijanje i izgradnja novih fabrika sa ugljeničnom neutralnošću kao prioritetom od samog početka. To će zahtevati stvaranje integrisanih regionalnih strategija za klimatsku održivost i korišćenje obnovljivih izvora energije

strategy 1

Strategije i inicijative koje kompanija Viessmann planira da primeni kako bi doprinela smanjenju emisija ugljenika i poboljšala održivost u sektoru grejanja i klimatizacije:

 • Promena portfelja proizvoda i usluga: Viessmann planira da usmeri svoje resurse na proizvode i usluge koji podržavaju održivu energiju, uključujući obnovljive sisteme elektrificiranog grejanja, hibridna rešenja, sisteme zelenog gasa i vodonika, pametne sisteme za upravljanje energijom u kući i ekološke deklaracije proizvoda.
 • Smartstore koncepti i industrijska rešenja: Kompanija istražuje nove inovativne pristupe za povećanje energetske efikasnosti i smanjenje emisija ugljenika u većim zgradama i industrijskim postrojenjima.
 • Ekološki učinak proizvoda i usluga: Viessmann planira uvođenje metoda za procenu ekološkog uticaja svojih proizvoda tokom celog životnog ciklusa i obezbeđivanje ekoloških deklaracija proizvoda kako bi potrošačima omogućila informisane odluke.
 • Novi poslovni modeli: Kompanija će ponuditi nove poslovne modele kao što su "Klima-kao-usluga," "Struja-kao-usluga" i "Grejanje-kao-usluga" kako bi olakšala prelazak na održive energetske sisteme i povećala efikasnost korišćenja energije.
 • Integrisana sistemska rešenja: Viessmann podržava razvoj energetskih zajednica i energetskih distrikata kako bi zajedno sa korisnicima stvorili sistemska rešenja koja koriste obnovljive izvore energije.
 • Dematerijalizacija klimatskih rešenja: Kompanija razmatra kako smanjiti upotrebu materijala u svojim rešenjima, prelazeći sa fizičkih proizvoda na usluge koje nude komfor i energetsku efikasnost.
 • Konkretni proizvodi i inovacije: Viessmann pominje konkretne proizvode kao što je toplotna pumpa VITOCAL 250A, koja koristi prirodna rashladna sredstva i ima visoku efikasnost, kao i hibridizaciju gasnih sistema radi smanjenja emisija ugljenika.

Kroz ove strategije i inicijative, Viessmann se zalaže za održivu transformaciju sektora grejanja i klimatizacije kako bi doprinela globalnim naporima za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i podržala održivu budućnost.

Pridružite nam se tokom oba dana SEE ENERGY 2023 konferencije kako bismo zajedno istražili sve ove uzbudljive inovacije, strategije i našu predanost saradnji. Kompanija Viessmann će pažljivo predstaviti svoje napore i ciljeve u oblasti održivog razvoja, kao i  posvećenost partnerstvu u ostvarivanju tih ciljeva.

Dobrodošli u Novi Sad, 2-3. oktobar, hotel "Sheraton" Novi Sad

Objavljeno u Naslovna

BOGdan gecić

Advokatska kancelarija GECIĆ LAW je srebrni sponzor SEE ENERGY 2023 konferencije koja će se održati 2. i 3. oktobra u hotelu "Sheraton", Novi Sad. 

Bogdan Gecić, osnivač i partner advokatske kancelarije Gecić Law, govoriće na prvom panelu o Dekarbonizaciji u privredi i pružiti osvrt na nedavno usvojenu EU CBAM regulativu i njen značaj za poslovne subjekte i ekonomije Zapadnog Balkana.

Širok spektar pravnih usluga klijentima u Jugoistočnoj Evropi

Kao pioniri na Zapadnom Balkanu, postali su vodeća nezavisna advokatska kancelarija koja nudi specijalizovane pravne savete u oblasti ESG-a. Tim stručnjaka koristi sinergiju izuzetnog poznavanja prava EU sa kompetencijama u oblasti međunarodne trgovine, finansija, zaštiti životne sredine i radnog prava. Rezultat je sveobuhvatna i prilagođena podrška koju pružaju klijentima u ovoj sve značajnijoj oblasti

CBAM i regulativa

Mehanizam za prekogranično prilagođavanje nivoa ugljenika (CBAM) EU donosi zakonodavni preokret u globalnoj borbi protiv klimatskih promena. Ovom novinom uvodi se prvi namet na uvoz ugljenika u Evropsku uniju, u okviru zakonodavnog paketa EU "Fit for 55". Advokatska kancelarija Gecić Law se aktivno bavi ovom regulativom od njenog nastajanja i pomaže privrednim subjektima u javnom i privatnom sektoru da se upoznaju sa njenim značajem i posledicama.

2. oktobar, hotel "Sheraton", Novi Sad 

Celokupan program na sledećem linku - PROGRAM. 

gecić Law

Objavljeno u Naslovna

SEEenergy LinkedInPost NajavaGorvornika Panel4 VladimirCajic

ENEL PS je srebrni sponzor energetske konferencije SEE ENERGY 2023, koja će se održati 2. i 3. oktobra u hotelu "Sheraton", Novi Sad. 

Dipl. ing. el Vladimir Ćajić, tehnički direktor Servisa u kompaniji ENEL PS, učestvovaće na Panelu IV "Priključenje na elektroenergetsku mrežu i baterije za skladištenje električne energije: ključni stub održive energetske tranzicije". (2. oktobar). Sa ostalim panelistima razgovaraće o najnovijim trendovima i inovacijama u baterijskom skladištenju energije, i kako mogu doprineti efikasnosti i pouzdanosti energetskih sistema. 

enel ps najava linkedin

29 godina kompanija ENEL PS bavi se podrškom klijentima u domenu neprekidnog poslovanja IT sektora, kao i u domenu bezbednosti i raspoloživosti fizičke IT infrastrukture. Tokom tog perioda, kompanija je pozicionirana u samom vrhu u oblasti projektovanja, planiranja i izgradnje Data Centara/Kompleksnih sistema, kao i njihovog održavanja i servisiranja.

Standardizovanjem procesa rada i uvođenjem vrhunskih stručnjaka u kompanijski tim, koji broji preko 100 zaposlenih, stvorena je snažna profesionalna baza znanja i iskustva. Kreirajući rešenja prema potrebama klijenata i njihovim ciljevima, prate se i primenjuju napredna tehnološka rešenja, metodologije i svetski priznati tehnički standardi.

DATA CENTAR INŽENJERING I KONSALTING, MINI DATA CENTAR, SERVIS I ODRŽAVANJE, EV PUNJAČI, SOLARNE ELEKTRANE, AGREGATI, UPS SISTEMI, INDUSTRIJSKI UPS, SISTEMI ZA PRECIZNU KLIMATIZACIJU, DUPLI POD, MONITORING, REKOVI I REKOVSKA OPREMA, SOFTVERI I SISTEMI ZA UPRAVLJANJE, ISPRAVLJAČI, INVERTORI I BATERIJE

Kao akreditovani dizajner od strane Uptime Institute (Acredited Tier Designer), kompanija je osposobljena da projektuje i izvodi Data Centre prema strogim zahtevima Tier standarda, u skladu sa definisanim nivoom pouzdanosti. Takođe, poseduje sertifikat Cnet Certified Data Centre Audit Professional (CDCAP®) i Bicsi (DCDC), koji obuhvata proveru rada Data Centara u skladu sa najsavremenijim zahtevima i standardima IT industrije, koji podrazumeva izuzetno poznavanje funkcionisanja Data Centra i svih sistema koji ga čine. O proizvodu/usluzi: Data Centri ključ u ruke, Kontejnerski Data Centri, Sigurne sobe za Data Centre, Data sefovi, Precizna klimatizacija, Besprekidno napajanje UPS, Dizel električni agregati, Sistemi daljinskog nadzora infrastructure DCiM/DCE, Rekovi - rekovska infrastruktura, Ispravljači i invertori, baterije, Brzi punjači za EV elektro vozila, Solarne Elektrane, Usluge projektovanja project management i konsultacije u rešenjima Data Centra, Usluge instalacije - preventivno održavanje, servisiranja UPS, agregta i klimatizacije i sl.

Celokupan program konferencije možete pogledati na sajtu konferencije - https://events-serbio.rs/

Objavljeno u Naslovna

energy net 2

ENERGY NET kompanija je srebrni sponzor ovogodišnje SEE ENERGY 2023 konferencije koja će se održati 2. i 3. oktobra u hotelu "Sheraton", Novi Sad.

Prvog dana konferencije, 2. oktobra, prof. dr Bojan Lalić, savetnik za inovacije i tehnologije u kompaniji ENERGY NET učestvovaće na panelu "Dekarbonizacija u privredi: Inovacije, izazovi i konkurentnost. Cilj panela je pružiti učesnicima uvid u izazove i mogućnosti dekarbonizacije u privredi, te podeliti primere i strategije koje pomažu održavanju konkurentnosti kompanija u ovom globalnom prelasku ka zelenoj energiji, novim izazovima koje privreda danas ima u pogledu dekarbonizacije.

Drugog dana konferencije, 3. oktobra, Božo Lazić, Menadžer poslovnog razvoja u Energy Net, učestvovaće u zanimljivoj panel diskusiji "Tehnologije i finansiranje toplotnih pumpi". Panel je namenjen građanstvu, stambenim zajednicama, lokalnim samoupravama, kao i svima onima koji žele da se detaljnije informišu o tehnologijama koje štede energiju, primerima dobre prakse, kao i finansijskim opcijama za njihovu implementaciju.

energy net fotografija za sajt 1

Energy Net se više od 30 godina bavi upravljanjem energijom koje je namenjeno komforu čoveka u boljoj atmosferi prostora u kojem boravi, primenom najsavremenijih energetski efikasnih rešenja u cilju postizanja veće uštede, manjeg uticaja na prirodnu sredinu kao i razvoja svog i partnerskih biznisa u skladu sa pozitivnom ESG strategijom.

Kroz One stop solution princip rada, pored kreiranja rešenja za grejanje, hlađenje i ventilaciju, uključujući proizvodnju i skladištenje solarne energije, kao i uređenje prostora, kompanija korisnicima obezbeđuje i implementaciju, servis i održavanje sistema, uz korišćenje najsavremenije opreme i angažovanje vrhunskog stručnog kadra.

Energy Net vizija je kontinuirano unapređenje održivog načina življenja i poslovanja kroz sve kompanije grupe – Energy Net Akademije za specijalističko obrazovanje i prekvalifikacije, Home Concept Porcelanosa sa rešenjima za opremanje prostora, Energy Net fondacije koja finansira obrazovanje talentovanih pojedinaca, Advise Institute-a za poslovni konsalting i Green Construction kompanije koja se bavi zelenom gradnjom.

Celokupan program konferencije i učešća ENERGY NET možete pogledati na sledećem linku - SEE ENERGY2023 program 

Objavljeno u Naslovna

Toplotne pumpe 2

DAN  TOPLOTNIH PUMPI - 3. oktobar, hotel "Sheraton", Novi Sad 

U okviru dvodnevne energetske konferencije SEE ENERGY 2023 (2-3. oktobar, Novi Sad), poseban fokus drugog dana biće posvećen zakonodavnim i regulatornim okvirima, primerima dobre prakse iz Nemačke, tehnologijama, kao i finansijskim podsticajima za razvoj i implementaciju toplotnih pumpi u Srbiji.

U organizaciji Nacionalne asocijacije za biomasu „SERBIO“ i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, događaj predstavlja važan korak u produžetku projekta "Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji“ koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije.

Objavljeno u Naslovna

Wabio kamen temeljac

Zlatna srpska polja – izvor zelene energije

Nova Crnja, 24. april 2023.

Nemačka kompanija Wabio započela je izgradnju prve bioenergane u Novoj Crnji, gde će se od otpadne biomase kao što su stajnjak i žetveni ostaci proizvoditi zelena energija. 

Objavljeno u Naslovna

SEEnergy2023 970x250

Kontakt

Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO
Vladike Ćirića 2,  21 000, Novi Sad, Srbija
Telefon: 021/3823 533
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

eu zastava
BioRES Project - Sustainable Regional Supply Chains for Woody Bioenergy has received funding from the European Union's Horizon 2020 research innovation programmer under grand agreement No 645994

 

Osnivanje Nacionalne asocijacije za biomasu SERBIO podržala:

NorwegianEmbassyAmbasada Kraljevine Norveške